30 december 2018

Welkom
Lied 286
Bemoediging en Groet
Gebed
Lied 305
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Galaten 3: 23-4:7
Lied 969
Lezing Lucas 2: 33-40
Lied 653: 1, 3, 4, 7
Overweging
Orgelspel
Lied 827
Gebeden
Collecte
Lied 90a
Zegen

 

Op zondmiddag 23 december werd er door de Kinderkring weer een hele leuke en leerzame Kerstwandeling georganiseerd. Héél veel mensen, jong en oud, hebben hier van genoten. Henk Bos heeft de sfeervolle wandeling prachtig op film vastgelegd.

Voor de film: Klik hier

Voor foto's: Klik hier

181223Kerstwandeling019 14b

link film

 

 

Symboliek van de bloemschikking van kerstzondag 25 december. 

Het thema is "licht dat blijft". 

De kleur wit van de bloemen brengt licht, helderheid, zuiverheid, verlossing, vrede en vreugde tot uitdrukking Op deze kerstochtend zien we hoe alles licht is geworden. Het kind dat we verwachten is geboren, God is komen wonen onder de mensen.

Als een kind, zo klein en kwetsbaar 
Teer, maar toch vol zachte kracht 
Wordt dan Christus steeds herboren, 
Wat in donker leek verloren 
Wordt weer aan het licht gebracht 
Licht stoot ons aan 
Opnieuw en opnieuw.

kerst 2018

(met dank aan Anna Jager en Minke en Aiso Lycklama á

...

Serious Rescue voor Serious Request!
Reddingsbrigades in actie voor goede doel van 3FM

Serious Request

Van 20 t/m 23 december 2018 zetten reddingsbrigades uit heel Nederland zich ook dit jaar weer in voor de inzamelingsactie “Serious Rescue”. Met de actie “Serious Rescue” halen reddingsbrigades met een 3-daagse vaartocht naar Utrecht geld op voor het goede doel van de 3FM actie Serious Request;

Het thema van 3FM Serious Request 2018: “De Lifeline – Het redden van levens.”

Verenigd in “Serious Rescue”, zullen de vrijwilligers van de reddingsbrigade naar Utrecht varen. Een vaartocht van zo’n 100 kilometer, waarvoor 3

...

zingen kerstWie zingt er mee? 

Eerste kerstdag, dinsdag 25 december, willen we in de vroege ochtend kerstliederen zingen in het dorp. Op pleinen en kruispunten, en vooral op plekken waar oudere of zieke mensen wonen. Er lopen blazers mee om muzikaal te ondersteunen. 

Zingen u en jij mee, deze kerstochtend?!
We vertrekken om 6.30u vanaf De Kandelaar. Afhankelijk van het aantal blazers en zangers worden er één of meerdere groepjes gevormd. We maken een ronde van dik een uur, zodat een ieder thuis weer op tijd aan het ontbijt kan aanschuiven.

 

 

Symboliek van de bloemschikking op de 4e adventszondag op 23 december 2018. 

Het thema is "De komst van de Messias". 

In de krans zijn Twaalf Lelies gestoken. Zijn staan voor standvastigheid en trouw. Het Gipskruid geeft de grote hoeveelheid mensen aan. Vandaag is het de vierde zondag van de Advent. Steeds dichter komen we bij de komst van de Messias die we verwachten. Johannes ziet in zijn visioen hoe honderdvierenveertigduizend het merkteken van God dragen, rechtvaardig, standvastig en zuiver zijn ze. De Twaalf Lelies met daartussen het Gipskruid verbeelden allen die op deze manier de weg van

...

23 december 2019 

Lied 19: 1, 2
Votum en Groet
Lied 19: 5
Gebed
Lied 437: 1, 4, 5, 6
Gebed
Lezing Micha 5: 1-6a
Lied 447
Lezing Lucas 1: 39-45
Lied 443
Preek
Lied 473
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 444: 1, 2, 3, 5
Wegzending en zegen

 

IBAN

De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) waar onze bankrekeningnummers zijn ondergebracht, is per 1 november 2018 gebruik gaan maken van de systemen van de Rabobank. Voor onze kerk betekent dit dat de IBANrekeningnummers zijn gewijzigd. 

Kerkbalans:
Uw bijdragen in het kader van de actie Kerkbalans, ook wel genoemd Vaste vrijwillige bijdrage of Kerkelijke bijdrage maakt u voortaan over op
IBANrekening: NL08 RABO 0373 7302 41
Wanneer u gebruik maakt van een doorlopende automatische afschrijving dient u ook zelf het IBANrekeningnummer aan te passen. In verband met privacy kan de kerk dat niet

...

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de diensten niet meer te beluisteren via de oude kerkradio. Wilt U de diensten thuis rechtstreeks meebeleven, dan bent U vanaf die datum aangewezen op het internet. U moet dan zijn op www.kerkomroep.nl.
Nog veel gemakkelijker is het om via deze website te klikken op Kerkomroep.nl

De gebruikers van de oude kerkradio zijn door ons bezocht om hen te helpen met eventuele problemen. Het kan zijn, dat we U daarbij zijn vergeten. Neem dan vooral contact met ons op, dan kunnen we U alsnog helpen.

College van Kerkrentmeesters
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen

...

In de decembervergadering heeft de kerkenraad de concept-begroting voor 2019 besproken en goedgekeurd.

Klik hier om de concept-begroting te bekijken 

Voor mensen die daar niet zo goed mee overweg kunnen, is er uiteraard de mogelijkheid om een papieren versie in te zien.
Laat dat dan even weten aan de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.
Ook voor vragen of opmerkingen kunt U bij hem terecht.

Het is de bedoeling, dat de begroting in de kerkenraadsvergadering van begin januari 2019 definitief wordt vastgesteld.

 

vuurkorf kerstnachtdienstDe Protestantse Gemeente van Uithuizen nodigt u van harte uit voor de kerstnachtdienst maandagavond, 24 december om 23.00 uur in de sfeervol met kaarsen verlichte Jacobikerk, Hoofdstraat-Oost 2. 

Ds. Lucas Tiesinga zal voorgaan en de Chr. Muziekvereniging ‘de Bazuin’ uit Uithuizen zal ons muzikaal begeleiden, rond het thema: ‘Wees niet bang’. Vóór de kerstnachtdienst speelt het koperkwartet van ‘de Bazuin’ bij de hoofdingang. Daar zal dan ook weer de warmte van de vuurkorven u tegemoet komen. De collecte in de dienst is o.a. voor de actie van het Rode Kruis: 3FM Serious Request 2018:

...

Symboliek van de bloemschikking op de 3e adventszondag op 16 december 2018. 

Het thema is" Licht breekt door". 

De kleur roze betekent, dat het licht doorbreekt op de derde zondag van advent, het licht van het komende feest. De kleur wit betekent, vreugde , feest, waarheid en reinheid, de kleur van sneeuw die ongereptheid en zuiverheid oproept. De kleur groen van de krans verwijst naar het leven of zoals of de geloofsbelijdenis het formuleert: Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft. De vis is het beeld van de gedoopten: zoals een vis alleen in het water kan leven,

...

16 december 2018

Orgelspel
Paaskaars, Welkom
Lied 433: 1, 2, 3, 4
Gebed
Lied 433: 5
Gebed – Lied 331
Rondom belijdenis en Heilige doop
  Lied 939: 1, 3
  Lied 903: 2
  Lied 345: 1, 3
  Lied 348: 1, 2, 5, 7
Lied 686: 1, 2, 3
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Sefanje 3: 14-20
Lied 91A: 1, 2, 3
Lezing Lucas 3: 10-16
Overdenking
Lied 460: 1, 4, 5, 6
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 440: 1, 2
Zegen

 

Symboliek van de bloemschikking op de 2e adventszondag op 9 december 2018.

Het thema is "Gods aanwezigheid". 

Op de 2e zondag van Advent horen we over Gods aanwezigheid, verborgen en toch zo aanwezig. De wolk van gipskruid boven de krans verbeeldt Gods aanwezigheid. De kleuren van de regenboog lopen er doorheen en vertellen over Gods eeuwig durend verbond met mensen.

Een wereld
Vol van duister 
Vragen te over
Waar is God?
Is hij in het Woord dat klinkt
In de zachte aanraking
In de ogen die je aankijken?
In de belofte 'Ik ga met je'
Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw

bloemschikking 2e advent 2018b

(met dank aan Anna

...

9 december 2018

Orgelspel
Votum en Groet
Lied 80: 1, 6, 7
Gebed
Lied 442
Moment met de kinderen
Kinderlied
Gebed
Lezing Jesaja 55: 6-11
Lied 313: 1, 5
Lezing Lucas 3: 1-6
Lied 456b: 1, 2, 3, 4, 8
Verkondiging
Lied 439: 1, 2, 3
Gebeden
Collecte
Lied 451: 1, 3, 5
Zegen
Orgelspel

 

Symboliek van de bloemschikking op de 1e adventszondag op 2 december 2018.

Het thema is "de gebeden"

De kleur paars van het kleed betekent ingetogenheid, De kleur goud is de Goddelijkheid en rijkdom. De krans wordt gevuld met zeven witte Aronskelken. Deze witte bloemen staan voor de gebeden. De zeven engelen die voor Gods troon staan aan wie de bazuinen worden uitgereikt om de gebeden van de heiligen zwijgend op te zenden naar God.

Hoort God in de stilte ? 
Zoveel kostbare gebeden.
Zoveel pijn en nood.
Zoveel onmacht en moedeloosheid.
Is er nieuwe schepping mogelijk?
Is verwachting niet te

...

2 december 2018

Lied 25: 1, 2
Votum en Groet
Lied 433
Gebed
Lied 463: 1, 2, 6, 7, 8
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Zacharia 14: 4-9
Lied 758
Lezing Openbaring 8: 1-6
Lied 462
Preek
Lied 748: 1, 2, 5
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 442
Zending en zegen

 

kerstmiddag 2018

voedselbank

In navolging van de succesvolle inzamelingsactie tijdens de vasten periode heeft de diaconie besloten om ook in de adventstijd een Actie te houden voor de Stichting VOEDSELBANK HET HOGELAND.

“Het gaat weer goed met ons land, de crisis is voorbij”, wordt er veel gezegd.
Helaas is dat niet voor iedereen merkbaar. In elk geval niet voor 150 gezinnen in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond; zij zijn afhankelijk van de vrijwilligershulp van de voedselbank.

Er is vooral behoefte aan verse groenten en fruit. Deze producten worden door de voedselbank ingekocht. U kunt hiervoor een gift doneren

...

Nieuwsbrief 2018 adoptie 1

Nieuwsbrief 2018 adoptie 2

 

Agenda