musical Ruth

De symboliek van de bloemschikking van de derde zondag van de veertigdagentijd op 4 maart.

Het thema is "bij Mij kun je thuis zijn".

Wij zien hoe de handen geopend zijn. Ze zijn open om alle ruimte te kunnen geven aan de schoonheid of het goud van de wet. 

De kleur paars houdt in: rouw, boete en ingetogenheid. De kleur goud staat voor het materiële goud van de handelaren en geldwisselaars, dat belangrijker blijkt dan dat van de wet. Jezus handen vegen de tempel schoon om weer plaats te maken voor het goud van de leefregels van God. In het bijbel verhaal vertelt Jezus hoe hij zich thuis voelt in

...

4 maart 2018

Lied 25: 1, 2, 3
Stilte
Bemoediging
Inleiding op de dienst
Gebed
Lied 299j: 1, 2
Gebed
Moment met de kinderen
Lezing: Johannes 4: 1-30
Lied 653:1 en 3
Overdenking
Lied 695
Gebeden (responsie lied 368d)
Collecte
Lied 538:1, 4
Zegen

 

Veel gemeenteleden hebben het inmiddels ervaren, er zijn problemen met het e-mailverkeer. Het gaat met name om de berichtjes tussen pg-uithuizenpostvakken en Microsoft-mailadressenworden (@outlook, @live en @hotmail). Soms gaat het versturen niet goed en worden de mailtje geblokkeerd door Microsoft, de afzender krijgt hiervan een foutmelding. Heel vervelend allemaal! Strato, de provider waar wij als pguithuizen de webruimte van huren, is hierover druk in overleg met Microsoft. Zodra de problemen zijn opgelost wordt dit gemeld op de website. Sorry voor het ongemak....

Kor Tillema

bericht strato 02 2018

 

De symboliek van de bloemschikking van de tweede zondag van de veertigdagentijd op 25 februari,

Het thema is "ik praat met je".
Wij gebruiken de kleur paars inhoudende : rouw, boete en ingetogenheid'. In de schikking zien wij de handen die beschermen wat kostbaar en teer is. De kleur van de orchideeplant is wit, wat reinheid, ongereptheid en zuiverheid oproept. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen een hoge berg op. De berg is in de bijbel de plaats van Gods ontmoeting. Op de berg zien de leerlingen de gedaante van Mozes en Elia, zij zijn in gesprek met Jezus. De telefoon wordt als symbool

...

Snert pannenkoeken2018

Waar? De Kandelaar
Hoe laat? Van 11.45 tot 13.30 uur of
van 17.00 tot 19.30 uur
Kosten? € 5,00 (volwassenen) per persoon per maaltijd
€ 3,50 (kinderen t/m 12 jaar)
Opgeven bij: Nita Bolhuis, tel 412088 (tussen 18.30 en 19.30 uur)
of via het aanmeldformulier

 

Opgeven graag voor 22 maart

Waar doen we het voor? De Jeugd zet zich dit jaar in voor het RONALD MC DONALD HUIS GRONINGEN
In het Ronald MC Donaldhuis logeren ouders, broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen die opgenomen zijn in het UMC in Groningen.

U KOMT TOCH OOK !!!!!????

 

25 februari 2018

Paaskaars, Welkom
Uitleg bloemschikking
Moment van stilte
Lied 275: 1, 2, 3
Gebed
Lied 275: 4 , 5
Gebed/acclamatie Lied 368D
Gedicht
Lied 536: 1, 2, 3
Moment met de Kinderen
Projectlied
Gebed
Lezing: 1 Koningen 19: 8-18
Lied 283: 1, 2, 3
Lezing: Marcus 9: 2-10
Lied 422: 1, 2, 3
Overdenking
Lied: Woon in mijn dromen
Gebeden/responsie Lied 368C
Lied: 1006 Onze Vader
Collecte
Lied 680: 1, 2, 5
Zending en Zegen
Lied 425

 

stille week 2018De Stille Week, de week voor Pasen, is dit jaar van maandag 26 maart t/m zaterdag 31 maart 2018. In deze week vieren wij, in de vorm van vespers, Jezus' weg naar het kruis en zijn opstanding.

Het thema voor deze week is: "Bewogen Woorden".

De vespers worden gehouden in de Jacobikerk en beginnen om 19.30 uur; graag uw liedboek meenemen.
Op Witte Donderdag wordt het Heilig Avondmaal gevierd, voorganger is Ds. L.J. Tiesinga, en op Goede Vrijdag gedenken wij de kruisiging en het sterven van Jezus, voorganger is Mevrouw J.C. Prins-Pestoor.
Op Stille Zaterdag is er een regiovesper in de

...

paasmiddag2Paasmiddag

Datum: 22 maart 2018
Tijd: 15.00 uur
Plaats: de Kandelaar
Opgave t/m 16 maart bij:
Nita Bolhuis tel. 412988
Bea v.d, Ploeg tel. 431946

De diaconie nodigt u van harte uit voor deze middag,
voorafgaande aan de stille week en op weg naar Pasen

De Diaconie.

rommelmarktOok dit jaar wordt weer de jaarlijkse rommelmarkt gehouden en hoewel het nog enige maanden duurt voor het zover is geven we u toch alvast de datum door zodat u er in uw agenda rekening mee kunt houden!!!

De ophaaldag is op zaterdag14 april.

DE ROMMELMARKT WORDT GEHOUDEN OP ZATERDAG 21 APRIL!!!!

Zoals afgesproken is de opbrengst bestemd voor eigen gemeente (50 %) en voor een diaconaal project (50%). Mocht u een voorstel hebben voor een dergelijk project dan kunt u dit kenbaar maken aan de diaconie.

Namens de organisatie,

Geert de Groot

Zondag 11 februari jl. werden wij bevestigd als diaken.
We hebben veel gelukwensen ontvangen, maar van de kinderkring een heel bijzondere:
een prachtige verwerking van ‘Geloof, hoop en liefde’.
Hartelijk dank hiervoor!

Gert Bos en Tonny Bouwman

schilderij nw diakenen 2018

raad v kRAAD VAN KERKEN.
De Raad van Kerken te Uithuizen organiseert op Wereldgebedsdag, vrijdag 2 maart de jaarlijkse vastenmaaltijd in de doopsgezinde kerk, aanvang 8.30 uur.
De eenvoudige tafel en de sobere maaltijd weerspiegelen het karakter van de veertigdagentijd, waarin uitbundigheid  plaats maakt voor ingetogenheid, zodat er ruimte ontstaat voor bezinning op de wezenlijke elementen van de navolging van onze Heer Jezus Christus: geloof, hoop en liefde.
Aansluitend vindt een viering plaats volgens de liturgie van de Wereldgebedsdag, zoals die is aangereikt door een voorbereidingsgroep van

...

De symboliek van de bloemschikking van de eerste zondag van de
veertigdagentijd op 18 februari.

Het thema is "ik zorg voor jou".
Wij gebruiken de kleur paars inhoudende: rouw, boete en ingetogenheid.
In de schikking zien we handen die geopend zijn.
Open handen om liefde en trouw te ontvangen van Godswege. Jezus wordt
gedoopt in de Jordaan en daarna drijft de Geest hem de woestijn in.
Jezus opent zijn handen voor Gods weg. De sneeuwklokjes symboliseren de
hoop van de wereld; het kaarsje het licht van Jezus.
Zorgen kan ook door te laten merken dat je aan iemand denkt door b.v.
door een kaartje te

...

welkom10 juni wordt door de protestantse gemeenten in Uithuizen, Uithuizermeeden en Roodeschool een gezamenlijke dienst georganiseerd. Deze ochtenddienst zal gehouden worden in een schuur van de familie Klijn aan de Hefswalsterweg in Uithuizermeeden.
De commissie, gevormd uit de drie kerken, is druk bezig met de voorbereiding en zal op een later tijdstip meer informatie geven en wellicht een oproep doen voor hand en span diensten.
Wel nu alvast een oproep aan muzikanten: de liederen in de dienst zullen worden begeleid door het combo uit Uithuizen. Er wordt aanvulling/versterking (instrument maakt

...

gezocht groen 735x400Beste gemeenteleden,

Vanuit de Diaconie uit Winsum kregen wij het volgende verzoek:

Als diaconie helpen wij de voedselbank op de vrijdagmiddag bij het vervoer van mensen die om verschillende redenen niet in staat zijn hun voedselpakket op te halen bij de voedselbank. Gemiddeld zijn dat 1 a 2 personen per week. Wij hebben een rooster opgesteld met 4 personen die 1x per maand rijden.
Omdat verhoudingsgewijs veel cliënten van de voedselbank in Uithuizen en Uithuizermeeden wonen, vragen wij of er in jullie gemeente misschien mensen zijn die hier tijd voor willen vrij maken.

Ons idee was om het

...

V&T

feest van de geestWat is dat, hoor ik u denken. Dat is een twee jaarlijks, landelijk initiatief vanuit de kerken in Nederland.

De motivatie: “Ontmoeting tussen beeldende kunst, Pinksteren en de architectuur van kerkgebouwen".
Kunstenaars exposeren nieuw gemaakte kunst, laten zich inspireren door architectuur van kerkgebouwen en het Pinksterfeest.
Het landelijk thema voor 2018
LEVENSADEM

Ds. Gonny de Boer, Anloo ( voorheen Warffum), heeft een inleiding gehouden voor de deelnemende kunstenaars, voorgangers en contactpersonen voor de kerken.
“vanuit het scheppingsverhaal zien we God als Opperpottenbakker, die

...

18 februari 2018

Orgelspel
Aansteken Paaskaars
Lied 119: 1, 40
Votum en Groet
Lied 119: 17
Gebed
Gedicht
Lied 827: 1, 2, 4
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Exodus 3: 1-8a
Lied 840: 1, 2, 3
Lezing Marcus 1: 12-15
Lied 538: 1, 2, 3, 4
Overweging
Lied 713: 1, 2, 5
Gedicht
Gebeden
Lied 547: 1b
Collecte
Lied 556: 1, 2, 3
Zegen

 

11 februari 2018

Paaskaars, welkom
Lied 975: 1, 2
Gebed
Lied 975: 3, 4
Gebed
Lied 299e
Moment met de kinderen
Lied 423: 1, 2
Gebed
Lezing Romeinen 12: 1-8
Lied 789 (cantorij)
Lezing Romeinen 12: 9-18
Lied 970: 1, 2, 3, 4, 5
Overdenking
Lied 362: 1, 2, 3
Afscheid ambtsdragers
Lied: Voor al het werk dat in de jaren
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
Lied 672: 1, 3
Gebeden
Collecte
Lied 969: 1, 2, 3
Zending en zegen
Lied 425

 

4 februari 2018

Welkom
Lied 942: 1, 2
Bemoediging en groet
Lied 942: 3
Gebed
Lied 27: 1, 7
Moment met de kinderen
Gebed
Lezingen uit het boek Job
Lied 850: 1, 2, 3, 4, 5
Lezing Marcus 1: 29-29
Lied 837: 1, 2, 3, 4
Overweging
Lied 534: 1, 2, 4
Gebeden
Collecte
Lied 241: 1, 2, 3
Zegen

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • ZON. 13 oktober
    Jezus zei tegen de door hem genezen Samaritaan, die terugkeerde om hem te danken: Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered. (Lc 17:11-19)