feest van de geestWat is dat, hoor ik u denken. Dat is een twee jaarlijks, landelijk initiatief vanuit de kerken in Nederland.

De motivatie: “Ontmoeting tussen beeldende kunst, Pinksteren en de architectuur van kerkgebouwen".
Kunstenaars exposeren nieuw gemaakte kunst, laten zich inspireren door architectuur van kerkgebouwen en het Pinksterfeest.
Het landelijk thema voor 2018
LEVENSADEM

Ds. Gonny de Boer, Anloo ( voorheen Warffum), heeft een inleiding gehouden voor de deelnemende kunstenaars, voorgangers en contactpersonen voor de kerken.
“vanuit het scheppingsverhaal zien we God als Opperpottenbakker, die

...

18 februari 2018

Orgelspel
Aansteken Paaskaars
Lied 119: 1, 40
Votum en Groet
Lied 119: 17
Gebed
Gedicht
Lied 827: 1, 2, 4
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Exodus 3: 1-8a
Lied 840: 1, 2, 3
Lezing Marcus 1: 12-15
Lied 538: 1, 2, 3, 4
Overweging
Lied 713: 1, 2, 5
Gedicht
Gebeden
Lied 547: 1b
Collecte
Lied 556: 1, 2, 3
Zegen

 

11 februari 2018

Paaskaars, welkom
Lied 975: 1, 2
Gebed
Lied 975: 3, 4
Gebed
Lied 299e
Moment met de kinderen
Lied 423: 1, 2
Gebed
Lezing Romeinen 12: 1-8
Lied 789 (cantorij)
Lezing Romeinen 12: 9-18
Lied 970: 1, 2, 3, 4, 5
Overdenking
Lied 362: 1, 2, 3
Afscheid ambtsdragers
Lied: Voor al het werk dat in de jaren
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
Lied 672: 1, 3
Gebeden
Collecte
Lied 969: 1, 2, 3
Zending en zegen
Lied 425

 

4 februari 2018

Welkom
Lied 942: 1, 2
Bemoediging en groet
Lied 942: 3
Gebed
Lied 27: 1, 7
Moment met de kinderen
Gebed
Lezingen uit het boek Job
Lied 850: 1, 2, 3, 4, 5
Lezing Marcus 1: 29-29
Lied 837: 1, 2, 3, 4
Overweging
Lied 534: 1, 2, 4
Gebeden
Collecte
Lied 241: 1, 2, 3
Zegen

 

28 januari 2018

Welkom
Lied 316:1,2
Bemoediging
Lied 316:3,4
Gebed
Lied 326
Lezing: Exodus 3:13-14
Lied 941:1,2
Lezing : Marcus 8:27-35
Lied 941:3,4
Overweging
Orgelspel
Lied 377:1,2,4,6
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Lied 653:1,2,5
Zegen.

 

21 januari 2018

Binnenkomst, Paaskaars
Lied 287: 1, 2, 3, 5
Votum en groet
Woord van welkom
Lied 971: 1, 2, 3
Gebed
Lied 103 C: 1, 2, 3
Moment met de kinderen
Kinderlied
Gebed
Lezing Exodus 15: 1-6 en 20-21
Lied 118: 1, 5, 6
Lezing Johannes 5: 1-13
Lied 534: 1, 2, 3. 4
Overdenking
Orgelspel
Lied: Wil Je Opstaan
Gebeden en Onze Vader
Collecte
Lied: Wij Moeten Gaan, 1
Wegzending en Zegen
Lied: Wij Moeten Gaan, 2, 3

 

raad v kDe Raad van Kerken te Uithuizen nodigt u van harte uit tot deelname aan de oecumenische viering op de Zondag van de Eenheid, 21 januari. De dienst wordt gehouden in de Zionskerk, aanvang 9.30 uur. Het thema luidt: “Recht door Zee”.
Jolanda Valk zal de overdenking verzorgen. Nellie Hamersma en Janny Prins hebben eveneens een aandeel in de liturgie.
Er is een kinderkring (4 tot 12 jaar) en oppas voor de kleintjes.
Na de dienst bent u/jij welkom in de Kandelaar voor een kopje koffie/thee of een glas limonade.
Graag dus tot ziens op 21 januari.
Namens de Raad van Kerken,
Willem de Boer.

14 januari 2018

Welkom
Moment van stilte
Lied 276: 1, 2
Gebed
Lied 276: 3
Gebed
Moment met de kinderen
Kinderlied
Gebed
Lezing Jesaja 55: 1-2
Lied 791: 1, 2
Lezing Johannes 2: 1-11
Lied 791: 5, 6
Overdenking
Lied: Wij bidden, Heer, om wie wij zijn
Mededeling
Gebeden
Collecte
Lied 377: 1, 4, 5
Gebed
Lied 985: 3
Luisterlied
Vredegroet
Heilig Avondmaal
Dankgebed
Lied 552: 1, 3
Zegen
Lied 425

 

Nieuwjaarsrolletjes

Henk Bakken en Sieb Steiginga maken de rolletjes klaar die prima smaakten voor en na de vesper op nieuwjaarsmorgen. Zo'n 60 aanwezigen waren bijeen deze morgen in Kandelaar genoten van dit samen zijn.

 

7 januari 2018

Welkom en mededelingen
Lied 72: 1, 2

Votum en groet
Klein Gloria
Gebed
Lied 72: 3, 4
Kyrië gebed
Lied 100 : 1, 3 
Gebed
Schriftlezing Jes. 60: 1 – 6
Lied 518: 1, 2
Schriftlezing Matth. 2: 1 – 12
Lied 518 : 3, 4
Overdenking: Licht gevonden

Lied 867: 1, 2
Dankgebed
Collecte
Lied 675
Zegenbede

 

31december 2017 avonddienst

Binnenkomst, Paaskaars
Welkom
Moment van stilte
Lied 981: 1, 2, 3
Gebed
Lied 981: 4, 5
Gedicht: “Gezegend”
Lied 266: 1, 2, 3, 4, 5
Gebed
Lied 19: 1, 2
Lezen: Psalm 19: 1-15
Lied 244: 1
Overdenking
Lied 248: 1, 2, 3, 4
Gebeden, Onze Vader
- Responsie Lied 598
Collecte
Lied 263: 1, 2, 3
Zending en Zegen
Lied 425

31december 2017 morgendienst

Orgelspel
Aansteken paaskaars
Lied 93: 1,2
Votum en groet
Lied 93: 3,4
Gebed
Lied 863: 1,4,5,6
Gebed
Moment met de kinderen
Lezing: Jesaja 42: 1-9
Lied 147: 1,3,7
Lezing: Lucas 2,22-40
https://www.youtube.com/watch?v=XkVoRt73-4U
Overweging
Lied 527:1,2,3,4,5
Gebeden, Onze Vader
Collecte
Lied: 518:1,3,4
Zegen
Gezongen Amen

 

Op zondag 24 december organiseerde de Kinderkring voor alle kinderen, maar ook voor de overige gemeenteleden het Kinderkerstfeest. Vanaf 15.00 uur was er een afwisselend programma voor jong en oud.

Klik hier voor de presentatie van het KInderkerstfeest (met dank aan Wilma Piersma)

Klik hier voor de foto's (met dank aan Johnny Bouwman)

foto presentatie Kerst 2017

 

In navolging van de succesvolle inzamelingsactie tijdens de vastenperiode had de diaconie besloten om ook in de advenstijd een actie te houden voor de Stichting Voedselbank Het Hogeland.

Op de eerste drie zondagen van december kon iedereen weer producten inleveren zoals pastaproducten, wasmiddelen, zeep tandpast, blikgroenten, koffie en veel andere houdbare producten. Ook deze keer werden er weer heel veel producten ingeleverd; alle gulle gevers hartelijk dank!

spullen voor voedselbank2017

 

Na het succes van Naäman, Maria en Mozes gaan we volgend jaar weer beginnen met een nieuwe musical:

Ruth

Zondag 14 januari organiseren wij om 19.30 uur een bijeenkomst in de SooS (boven de Kandelaar). Dan wordt er meer verteld over de musical, de rollen en gaan we al een paar nummers beluisteren.

Ben je geïnteresseerd? Kom dan vooral langs! De eerste repetities zullen in maart/ april starten. De uitvoering staat gepland voor maart 2019.

Graag tot ziens op zondag 14 januari

Werkgroep Musical Ruth:
Jacob-Jan Kooi, Anne Kamminga, Ina Veenstra, Chris de Groot, Margriet Werkman
Dit e-mailadres wordt

...

Kerstnachtdienst 2017
m.m.v. De Bazuin

Lied 477
Welkom
Gebed
Lied 478
Gebed
Lied 506
Gedicht
Lied 483
Lezen: Lucas 2: 1-20
Lied 496
Overweging
Lied 487
Muzikaal intermezzo
Gebeden, Onze Vader
Gaven (Serious Request 3fm)
Lied 481
Zegen + Zegenwens
Ere zij God

24 december 2017

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Lied 146: 1, 3 
Bemoediging, groet
Gebed
Lied 146: 4
Gebed
Lied 452
Gebed
Lezen: Jesaja 62: 6-12
Lied 435 1, 3
Lezen: Lucas 1: 26-38
Lied 46a: 1, 2, 3 
Preek: “Engel van het geheim”
Lied 466: 1, 2 , 3, 4 
Gebeden, Onze Vader (NBV)
Collecte
Lied 444
Zending en zegen
Gezongen Amen

 

Verslag Vorming en Toerusting -Kerst in de Kunst 13 december 2017 –

Kerst in de kunst 2017Op woensdagavond 13 december waren een aantal gemeenteleden bij elkaar gekomen in De Kandelaar om een lezing bij te wonen over Kerst in de Kunst. Na een eerste kopje koffie en een woord van welkom was er een lezing uit Mattheüs 1: 18-25 en werd een gebed uitgesproken.

Daarna kreeg de heer Jan J. de Jong (kunsthistoricus uit Groningen) het woord. Deze begon eerst met uit te leggen waarom in vroeger tijden schilderijen en /of schilderingen met (vaak) Bijbelse voorstellingen in kerken werden aangebracht, hiervoor waren 3

...

Kerstinn2017

olebollenparty 2017

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • di. 20 augustus
    God zegt: Ik ben het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. (Apk 21:5-7)