Beste mensen, 

Vanaf 29 november tot 29 mei 2018 zullen er foto’s van mij in de Kandelaar hangen. Omdat ik veel van de natuur houdt zullen dat dus meestal foto’s zijn die met de natuur en de omgeving te maken hebben. 
Misschien wissel ik tussentijds nog eens een foto , maar dat is van later zorg. Mocht u meer willen weten over de foto’s dan kunt u altijd contact met mij opnemen. 

Met vr. gr. Aiso Lycklama à Nijeholt
tel. 433238

reportage Kandelaar 12 2017

 

dankjewelEr worden vanaf 1 december a.s. GEEN goederen en kleding meer ingezameld door de stichting.

De stichting blijft nog wel bestaan om bepaalde projecten in Polen te ondersteunen, b.v. een kindertehuis.
Het transport van kleding en goederen werd de laatste tijd te duur en met name naar de Oekraïne te ingewikkeld door allerlei douane voorschriften.
Heeft u goederen en schone kleding die u wilt schenken aan een goed doel denkt u dan eens aan de DORCAS winkel en de kledingbank MAXIMA in Winsum.
Inlichtingen hierover zijn te krijgen bij Marten Maring (0595-433043).

Graag wil ik namens het bestuur

...

Schoenmaatjes 2017

 

Voor de actie schoenmaatjes mochten we 23 gevulde schoenendozen ontvangen en nog een gift van € 29,00.

De dozen zijn naar een verzamelpunt in Kollum gebracht en gaan vandaar op reis naar de kinderen in het buitenland.
Namens Edukans en de kinderen, alle gevers een geefsters hartelijk dank.

De diaconie

3 december 2017

Welkom en mededelingen
Lied 25: 1, 2
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Gebed
Lied 433: 1
Lezen: Jesaja 40 3-5
Lied 433: 5
Moment met de kinderen
Gebed
Lezen: Jozua 2: 1-5a en 8-14
Lied 146c: 3
Lezen: Mattheüs 1: 1-6a
Verkondiging
Lied 441: 4, 5, 10
Afkondiging
Lied 121:1
Gebed,
afsluitend lied
Collecte
Lied 289: 1, 2, 3
Wegzending en Zegen

17 november was het weer zover; Sirkelslag 2017.
Een gezellige grote groep kinderen waren weer van de partij voor de meest uiteenlopende opdrachten. Goed luisteren naar wat de opdracht was, veel rekenwerk voor de jury, knutselen, lekker kliederen met water, kegelen met bierflesjes en tennisballen, lawaai maken, lachen, gieren, brullen het was één groot feest.
Bij Sirkelslag kids waren er door heel Nederland 171 groepen en wij zijn op de 22ste plaats uitgekomen! dat is een heel goed resultaat voor al het keiharde werken wat we hebben gedaan.
Geniet van de foto's maar kijk wel uit want de

...

26 November 2017

Lied 657: 1, 3, 4
Votum & groet
Kyriegebed
Lied 304: 1, 2, 3
Moment met de kinderen
Lied: Ik zal er zijn voor jou
Gebed
Lezing: Deuteronomium 34: 1-7
Lezing: Openbaring 21: 1-4
Lied 753: 1, 2, 3, 6
Lezing: Lucas 24: 27-32
Lied 947: 1, 2, 3
Overweging
Lied 798
Gedicht: Herfstblad
 - (geschr.: Machteld Hoekzema)
 Wij gedenken onze gestorven
 - gemeenteleden
Lied 91 a: 1
Vervolg: gedenken
 - gestorven gemeenteleden
Lied 91 a: 2
Wij gedenken onze gestorven geliefden
Wij gedenken die omkwamen in geweld
Lied 91 a: 3
Dankzegging, voorbeden,
 - stil gebed, Onze Vader
Collecte
Lied uit

...

kerstmiddagOver enkele weken vieren we samen weer het kerstfeest.

De diaconie nodigt de ouderen uit onze gemeente van harte uit voor deze kerstviering, met aansluitend een broodmaaltijd.

Donderdag 21 december, om 15.00 uur in de Kandelaar.

U kunt zich opgeven bij:
Nita Bolhuis tel. 412088
of
Bea v.d. Ploeg tel. 431946
voor 17 december.

De Diaconie

 

 

 

 

19 november 2017

Lied 283
Groet / Bemoediging
Lied 86:1,4
Kyriegebed, besloten met
 - lied 299j:1,2
Lied 146c:1,3,4
Kinderen naar de Kinderkring
Gebed
Lezing: Romeinen 8:26-28;31-39
Lied 841:1,2
Lezing: Lucas 18: 1-8
Lied .339A
Preek
Lied.944
Gebeden, na elke voorbede
 - lied 367e
Inzameling van de gaven
Lied 919: 1,4
Zending en zegen
Lied 416:1,4

 

Sirkelslag 2017

 

12 november 2017

Welkom
Lied 66: 1, 5
Groet
Kyriëgebed met acclamatie
Lied 705: 1, 2, 4
Aandacht voor de kinderen
https://www.youtube.com/watch?v=UxKgBAGfXaU
Lied 681: 1 (3x herhalen)
Lezing: Deutronomium 6: 20-25
Lied 320: 1
Lezing: 1 Petrus 2: 4-8
Lied 281: 7
Lezing: Johannes 14: 1-7
Lied 281: 8
Uitleg en Verkondiging
Lied: Het hoge woord moet
 - gesproken zijn

Collecte
Lied: Vaste Rots van mijn behoud 1, 3
Dankgebed/Tafelgebed
Lied 985: 3
Vredegroet
Lied 421
Heilig Avondmaal
Zingenderwijs 4: 1, 3
Uitzending en zegen
Lied: 425

 

Ook deze Dankdag (1 november jl) werd ons kerkgebouw weer opgesierd door een prachtig en uitbundige oogsttafel.
(met dank aan Michel de Vries en Harrie Weessies)

Oogsttafel dankdag 01 11 2017

 

1 november 2017 
Dankdag

Aanvangslied: ps. 65: 1,5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: ps. 65: 6
Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing: psalm 104: 1-18 
Zingen: lied 978: 1,2
Schriftlezing: psalm 104: 19-35 
Zingen: lied 978: 3,4
Verkondiging
Zingen: lied 984
Gebeden
Collecte
Zingen: ps. 136: 1,3,12, 13
Zegen

 

29 oktober 2017

Woord van welkom
Lied 287: 1, 3
Bemoediging en drempelgebed
Lied 287: 5
Kyriegebed
Lied 103: 1, 2
Dooplied: 347: 1, 2, 3
Doopgebed
Lied (melodie lied 793)
- In je moeders schoot geweven: 1, 2
Doop en handoplegging
Geloften en verwelkoming
Vervolg lied:
- In je moeders schoot geweven: 3
Doopkaart en doopkaars
Moment met de kinderen
Kinderen naar de Kinderkring
Gebed
Schriftlezing: 1 Korintiërs 13: 1-13
Lied 362 1, 3
Overdenking
Lied 686: 1, 2, 3
Lied 898: 1, 4
Dankzegging, voorbeden,
- stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Lied 270: 1, 2 (Evang. LB)
Zegen

 

raad v kDe Raad van Kerken nodigt u van harte uit voor de oecumenische viering op de Willibrordzondag, 5 november a.s. De dienst vindt plaats in de RK-kerk, aanvang 9.30 uur.
Voorgangers van de drie deelnemende kerken zullen een aandeel hebben in de liturgie. De overdenking wordt verzorgd door Janny Prins en het RK-kerkkoor zal haar medewerking verlenen.
Helaas kan door omstandigheden geen kinderwoorddienst/kinderkring worden georganiseerd. Wel is er oppas voor de kleintjes.
Na de dienst bent u welkom in het Vincentiusgebouw voor een kopje koffie/thee of een glas limonade.
Graag dus tot ziens op 5

...
stamppotmaaltijdVoorafgaand aan de kerkdienst op dankdag, willen we onze oogst delen door samen te eten. Een ieder, jong en oud, is uitgenodigd.

En misschien kent u wel iemand die het ook heel fijn zou vinden mee te eten, deze stamppot-maaltijd. Van harte welkom!

Maar een stamppot-maaltijd kan niet zonder kokers!
Bent u bereid een pannetje te koken, wilt u dit dan zo snel mogelijk melden?
In het vlees wordt voorzien.

Plaats: De Kandelaar
Aanvang: 17.45u
Opgave: voor 25 oktober bij Nita Bolhuis, tel. 0595- 412088
of via v&Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het

...

Graag vragen wij u om mee te werken aan de actie Schoenmaatjes. Een actie van Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in landen als Ghana, Irak en Kenia. Een leeftijdgenootje die leeft in moeilijke omstandigheden. Ook wij als kerk doen dit jaar van harte aan deze actie mee.

Als kerk proberen we zoveel mogelijk schoenendozen voor onze rekening te nemen. Daarbij kunnen we niet zonder uw hulp! Wilt u thuis een schoenendoos vullen met o.a. schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed?

Hoe het precies

...

Najaarsconcert Bazuin 18 11 2017

 

22 oktober 2017

Begroeting
Zingen: Lied 216: 1.3
Stil gebed, Votum & Groet
Inleiding
Zingen: Opwekking 167: 1.3
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Leefregel
Zingen: Lied 885: 1.2
Gebed om de Heilige Geest
Lezen: PSALM 63
Lezen: LUKAS 10: 38-42
Zingen: Lied 63: 1
Verkondiging: PSALM 63, 4
Zingen: Lied 63: 2.3
Dankzegging, voorbede
 - en Onze Vader
Inzameling der gaven
Zingen: Lied 416: 1.2.3.4
Zegen + Zingen Lied 415: 3

 

Zondagmiddag 15 oktober mochten we auteur, theoloog en dichter Huub Oosterhuis (1933) verwelkomen in de Zionskerk. Deze middag stonden zijn twee nieuwste boeken centraal, “Wolf en lam” en “Alles voor allen”. De vele bezoekers luisterden ademloos hoe Oosterhuis op inspirerende en boeiende wijze voordroeg uit zijn bundels. 

De middag werd muzikaal omlijst door de zussen Moniek Timmer (piano) en Mirjam de Jong (panfluit). Moniek & Mirjam leggen hun gevoel, emotie en geloofsbeleving in de muziek die ze maken. Dit zorgde voor een intense en serene sfeer met veel kippenvelmomenten bij de bezoekers.

...

Kloosterweekend 2018 in Abdij van Berne

Hebt u of jij altijd al eens een klooster willen bezoeken? Mee willen leven met de monniken op het ritme van het getijdengebed? Dan hebt u nu de kans! Want in het weekend van 4-6 mei 2018 (vrijdagmiddag/avond tot zondagmiddag) gaan we weer met een groep gemeenteleden naar een klooster. In 2018 wordt dit de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther.

We volgen de drie gebedstijden per dag en nemen de overige tijd voor rust, inspiratie, wandeling en bezinning. In gesprek met de monniken en wellicht ook onderling zullen we de spiritualiteit van de Norbertijnen

...

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

22 april 2019

Protestantse Gemeente Uithuizen © 2019