raad v kDe Raad van Kerken nodigt u van harte uit voor de oecumenische viering op de Willibrordzondag, 5 november a.s. De dienst vindt plaats in de RK-kerk, aanvang 9.30 uur.
Voorgangers van de drie deelnemende kerken zullen een aandeel hebben in de liturgie. De overdenking wordt verzorgd door Janny Prins en het RK-kerkkoor zal haar medewerking verlenen.
Helaas kan door omstandigheden geen kinderwoorddienst/kinderkring worden georganiseerd. Wel is er oppas voor de kleintjes.
Na de dienst bent u welkom in het Vincentiusgebouw voor een kopje koffie/thee of een glas limonade.
Graag dus tot ziens op 5

...
stamppotmaaltijdVoorafgaand aan de kerkdienst op dankdag, willen we onze oogst delen door samen te eten. Een ieder, jong en oud, is uitgenodigd.

En misschien kent u wel iemand die het ook heel fijn zou vinden mee te eten, deze stamppot-maaltijd. Van harte welkom!

Maar een stamppot-maaltijd kan niet zonder kokers!
Bent u bereid een pannetje te koken, wilt u dit dan zo snel mogelijk melden?
In het vlees wordt voorzien.

Plaats: De Kandelaar
Aanvang: 17.45u
Opgave: voor 25 oktober bij Nita Bolhuis, tel. 0595- 412088
of via v&Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het

...

Graag vragen wij u om mee te werken aan de actie Schoenmaatjes. Een actie van Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in landen als Ghana, Irak en Kenia. Een leeftijdgenootje die leeft in moeilijke omstandigheden. Ook wij als kerk doen dit jaar van harte aan deze actie mee.

Als kerk proberen we zoveel mogelijk schoenendozen voor onze rekening te nemen. Daarbij kunnen we niet zonder uw hulp! Wilt u thuis een schoenendoos vullen met o.a. schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed?

Hoe het precies

...

Najaarsconcert Bazuin 18 11 2017

 

22 oktober 2017

Begroeting
Zingen: Lied 216: 1.3
Stil gebed, Votum & Groet
Inleiding
Zingen: Opwekking 167: 1.3
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Leefregel
Zingen: Lied 885: 1.2
Gebed om de Heilige Geest
Lezen: PSALM 63
Lezen: LUKAS 10: 38-42
Zingen: Lied 63: 1
Verkondiging: PSALM 63, 4
Zingen: Lied 63: 2.3
Dankzegging, voorbede
 - en Onze Vader
Inzameling der gaven
Zingen: Lied 416: 1.2.3.4
Zegen + Zingen Lied 415: 3

 

Zondagmiddag 15 oktober mochten we auteur, theoloog en dichter Huub Oosterhuis (1933) verwelkomen in de Zionskerk. Deze middag stonden zijn twee nieuwste boeken centraal, “Wolf en lam” en “Alles voor allen”. De vele bezoekers luisterden ademloos hoe Oosterhuis op inspirerende en boeiende wijze voordroeg uit zijn bundels. 

De middag werd muzikaal omlijst door de zussen Moniek Timmer (piano) en Mirjam de Jong (panfluit). Moniek & Mirjam leggen hun gevoel, emotie en geloofsbeleving in de muziek die ze maken. Dit zorgde voor een intense en serene sfeer met veel kippenvelmomenten bij de bezoekers.

...

Kloosterweekend 2018 in Abdij van Berne

Hebt u of jij altijd al eens een klooster willen bezoeken? Mee willen leven met de monniken op het ritme van het getijdengebed? Dan hebt u nu de kans! Want in het weekend van 4-6 mei 2018 (vrijdagmiddag/avond tot zondagmiddag) gaan we weer met een groep gemeenteleden naar een klooster. In 2018 wordt dit de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther.

We volgen de drie gebedstijden per dag en nemen de overige tijd voor rust, inspiratie, wandeling en bezinning. In gesprek met de monniken en wellicht ook onderling zullen we de spiritualiteit van de Norbertijnen

...

gedenken en verwachtenHet theologische boek ‘Gedenken en verwachten’ van dr. J. Verkuyl is voor een geïnteresseerde gratis af te halen bij Mw. Veersma, Wilgenhof 26. Graag even van te voren bellen op tel. 432334.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Initiatiefnemer Ties Groenewold uit Middelstum heeft in 2015 bij de opening van zijn oorlogsmuseum niet kunnen vermoeden dat het een echte publiekstrekker zou gaan worden. Twee jaar later is door de vele ingebrachte en de door hem zelf aangekochte stukken het museum uit zijn voegen gebarsten. In nauw overleg met zijn vader is besloten om het museum te verhuizen naar het pand aan de Oude schoolsterweg 24. Daar is Groenewold dan ook de hele winter druk doende mee geweest. Door de verhuizing is het nu ruimer van opzet en komen bepaalde aspecten van de oorlog beter tot hun recht, er is nu ook

...

Uitnodiging voor de koopvaardijdienst 2017


Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen organiseert ook dit jaar weer de koopvaardijdienst. Deze zal plaats vinden op zondag 12 november a.s. om 16.00 uur in het zeemanshuis,
Borkumweg 2, 9979 XH Eemshaven.
Voorganger in deze dienst is pastor S. Standhardt. Verder werken mee praiseband the Messengers uit Garrelsweer.

De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden, die we ook dit jaar weer zullen samenstellen en uitdelen aan de zeevarenden die met kerst niet bij hun gezin en/of familie kunnen zijn. Een vorm van

...

29 10 2017 Taizeviering a

Flyer volleybal 04 11 207

 

15 oktober 2017

Psalm 23: 1, 2, 3
Groet
Bemoediging en Drempelgebed
Lied 281: 1, 2, 3, 4
Kyriëgebed
Lied 299 f
Gebed
Kinderen naar de Kinderkring
Lezen: Jesaja 25 1-9
Lied 762: 1 – 6
Lezen: Filippenzen 3: 17-21
Lied 752: 1, 4
Lezen: Mattheus 22: 1-14
Lied 384: 1 – 9
Verkondiging
Lied 525: 1, 5
Dienst van Gebeden en gaven
Lied 763
Lied 416: 1 – 4
Zegen

 

8 oktober 2017

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Ps.30:3
Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Kyriëgebed
Lied 364:6
Lezen: Ps.103:1-5
Lied 103C:1,2
Tien Woorden
Lied 841:1
Gebed om de leiding van de HG
Luisteren naar: “Je mag er zijn
Kinderen naar de Kinderkring
1e Lezing: : Gen.15:1-6
Lied 803:1,2
2e Lezing: Matt.6:24-34
Lied 827:1,2,4
Overdenking
Zingen: ELB.58: 1-3
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: ELB.433:1,2,3
Zegen, zingend 3x amen

 

raad v kVoor de tweede helft van 2017 staan weer diverse activiteiten van de Raad van Kerken te Uithuizen op het programma:

Oecumenisch Avondgebed.
Elke eerste vrijdag van de maand wordt het oecumenisch avondgebed gehouden in de doopsgezinde kerk. Aanvang 19.00 uur. De leiding berust wisselend bij de plaatselijke kerken: 6 oktober: Geref. Kerk Vrijgem; 3 november: Doopsgez. Gem; 1 december: Prot. Gem. Uith. (P.M: in januari 2018 vindt geen oecumenisch avondgebed plaats).

Diensten Hunsingoheerd.
Op elke tweede maandag van de maand is een oecumenische dienst in Hunsingoheerd gepland, aanvang 15.00 uur. De

...
Onderwerp:    Kerst in de kunst
Leiding: dhr. Jan de Jong
Datum: Woensdag 13 december 2017
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Kandelaar
Opgave: vóór 4 december bij Hermine Bos
of via v&Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
...
Onderwerp:    "Deel Je Leven" 
Aan de hand van inspirerende teksten
Leiding: ds. Lucas Tiesinga
Datum: Maandag 05 maart 2018
Aanvang: 20.00 - 22.00 uur
Locatie: De Kandelaar
Voor wie: Gehele gemeente - jongeren en ouderen

Inhoud:

Op basis van positieve ervaringen is voor 5 maart 2018 een extra avond ingepland voor een bijeenkomst ‘Deel je leven - aan de hand van inspirerende teksten’. Veel mensen zijn opgegroeid met het gedachtegoed van de joods-christelijke traditie. Sommigen van hen ervaren in hun leven intensief de aanwezigheid of afwezigheid van God. En een aantal daarvan hebben hun

...

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

23 februari 2019

  • za. 23 februari
    Jezus zegt: Wees als knechten die hun heer opwachten, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. (Lc 12:32-48)
Protestantse Gemeente Uithuizen © 2019