enqueteOp 3 maart mogen we als gemeente meedoen aan een enquête van de protestantse theologische faculteit (PTHU) in Groningen. De faculteit wil graag onderzoek doen naar de vitaliteit van onze en andere gemeenten. Aan dit onderzoek mogen 30 kerken uit Nederland meedoen en wij zijn uitgekozen om mee te doen. Deze enquête zal onze gemeente helpen om inzicht te krijgen in de eigen vitaliteit. Veel kerken zoeken naar manieren om vitaal te worden of te blijven. De PTHU krijgt hier regelmatig vragen over. Denk aan vragen over het gebruik van kerkgebouwen, de beleving van het kerkzijn door de leden, hoe

...

rommelmarktOp zaterdag 13 april wordt weer de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Het lijkt nog ver weg maar voordat je het weet is het weer zover, daarom nu al dit bericht. Op zaterdag 6 april komen we langs om de rommelmarkt spullen op te halen. Vanaf woensdag 10 april gaan we beginnen met het klaarzetten in de Kandelaar. Dit alles is echter alleen mogelijk met de medewerking van veel vrijwilligers. Daarom nu alvast een oproep aan u om deze data vrij te houden zodat we een beroep op u kunnen doen. In het volgende nummer van Bijeen volgt hierover nader bericht.
Namens de rommelmarkt commissie,
G,L, de

...

paasmiddag2

Over een paar weken vieren we samen weer het paasfeest.

De diaconie wil alle ouderen uit onze gemeente van harte uitnodigen voor een paasviering met aansluitend een gezamenlijke broodmaaltijd.

Datum: Donderdagmiddag 4 april, aanvang 15.00 uur in de Kandelaar.

Opgeven: Voor zaterdag 30 maart bij Nita Bolhuis, telnr. 412088 of Bea van der Ploeg, telnr. 431946

Van harte welkom!

Onderwerp:    Gesprekken met het oog op het doen van belijdenis
Leiding: ds. Lucas Tiesinga
Datum: Nader in overleg (individueel of in groepsverband
Aanmelden: Liefst voor 1 april 2019 maar kan ook het hele jaar door
Voor wie: Gehele gemeente - jongeren en ouderen


Inhoud:

belijdenisVoor wie eens verder in gesprek wil over de Bijbel en het alledaagse leven en wat het christelijk geloof voor hem of haar betekent kan zich bij mij melden. Afhankelijk van of er één of meerdere personen zijn (individueel of in groepsverband) of wat de leeftijd en wensen van de deelnemers zijn, kunnen we een aantal gesprekken

...

3 maart 2019

Orgelspel
Lied 25: 1, 2
Votum en Groet
Gebed
Lied 887: 1, 2, 3
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Jeremia 7: 1-19
Lied 537: 1,2
Lezing Lucas 6: 37-45
Lied 1001: 2, 3
Overweging
Lied 275: 1, 3, 5
Moment van gedenken
Lied 981: 1, 3
Gebeden
Collecte
Lied 974: 1, 2, 3
Zegen
Lied 657: 1, 2, 4
Orgelspel

24 februari 2019 

Lied 287: 1, 2
Moment van stilte
Bemoediging
Lied 287: 3
Inleiding
Gebed
Lied 939
Gesprek met jong en oud
Gebed
Lezing Marcus 3: 13-19
Lied 971: 1, 2
Preek
Lied 969
Gebeden
Mededelingen
Collecte
Lied 657
Zegen

 

17 februari 2019

Welkom
Lied 971: 1, 2
Gebed
Lied 971: 3
Gebed
Lied 304: 1, 2, 3
Kinderlied: Hij Alleen
Gebed
Lezing Esther 7:1 – 8:2
Lied 25: 1, 10
Lezing Lucas 6: 17-26
Lied 969: 1, 2
Overdenking
Lied 340 b
Afscheid ambtsdragers
Lied: Voor waar u tijd en kracht....
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
Lied 672: 1, 3
Gebeden
Collecte
Lied 975: 1, 2
Zending en Zegen
Orgelspel

 

poster Ruth 2019

 

10 januari 2019

Welkom
Lied 518:1,3
Bemoediging
Lied 518:4,5
Gebed
Lied 517:1,3
Kinderen naar de Kinderkring
Lezing Genisis 14: 1-24
Lied 803:1,2
Lezing Hebreeën 7: 1-3
Lied 802:1,3
Overweging
Orgelspel
Lied 816
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 653:1,2,5
Zegen

 

3 februari 2019

Orgelspel, Paaskaars
Lied 89: 1, 4
Votum en Groet
Lied 89: 7
Gebed
Lied 287: 1, 2, 5
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Esther 4: 1-17
Lied 91a: 1, 2, 3
Lezing Lucas 4: 21-30
Lied 528: 1, 2, 3, 5
Overweging
Lied 800: 1, 2, 4
Gebeden
Collecte
Lied 905: 1, 3, 4
Zegen
Orgelspel

 

27 januari 2019

Lied 220: 1, 2, 3
Gebed
Lied 220: 4
Gebed
Lied 939: 1, 2, 3
Moment met de kinderen
Kinderlied
Gebed
Lezing Jesaja 55: 1-2
Lezing Korintiërs 4: 5-18
Lied 146: 1, 4
Cantorij
Lezing Johannes 2: 7-10
Cantorij
Overdenking
Lied 975: 1, 2, 3, 4
Gebeden
Collecte
Tafel gereed maken
Lofprijzing
Gebed
Cantorij
Vredegroet
Avondmaal
Gebed
Lied 793: 1, 3
Zegen

regiodienst 03 02 2019

20 januari 2019

Paaskaars
Welkom
Lied 280: 1, 2, 3, 4
Votum en Groet
Lied 280: 5, 6, 7
Moment met de kinderen
Gebed
Lied 974
Lezing Romeinen 12: 1-13
Lied Aan Die Ons Ziet
Lezing Lucas 4: 14-21
Zingen: Ubi Caritas
Overdenking
Orgelspel
Lied: Wil je opstaan en mij volgen
Voorbede
Lied 1006
Collecte
Lied: Lied Om Mee Te Gaan: 1
Zegenbede
Lied Om Mee Te Gaan: 2, 3

 

Wanneer: 23 februari 2019
Waar: De Kandelaar
Hoe laat:  Van 11.45 tot 13.30 uur of
van 17.00 tot 19.30 uur
Kosten: € 5,00 (volwassenen) per persoon per maaltijd
€ 3,50 (kinderen t/m 12 jaar)
Opgeven voor 21 februari via: fam. Bos-van der Molen tel. 854601
of via de lijsten in de hal van de Kandelaar
of via het aanmeldformulier

Snert & pannenkoeken actie

snertDOOR OMSTANDIGHEDEN VINDT DE SNERT & PANNENKOEKENACTIE ALLEEN 'S AVONDS PLAATS VAN 17.00 UUR T/M 19.30 UUR

Ook dit jaar wordt er door de Diaconie en de jeugd weer een snert & pannenkoeken actie georganiseerd. De opbrengst van deze actie is

...

raad v kDe Raad van Kerken heeft voor het eerste halfjaar van 2019 weer diverse activiteiten voorbereid.
De oecumenische viering op de Zondag van de Eenheid, 20 januari, vindt plaats in de Zionskerk, aanvang 9.30 uur. Janny Prins zal de overdenking verzorgen. Daarnaast hebben leden van de Doopsgezinde Gemeente en van de RK-Parochie een aandeel in de liturgie.Er is een kinderkring en ook de oppas is geregeld.
In de Week van de Eenheid wordt op maandag 21 januari een thema-avond georganiseerd die wordt voorbereid door Nellie Hamersma-Sluis. Plaats: doopsgezinde kerk; aanvang 19.30 uur.
Op vrijdag 1 maart

...

13 januari 2019

Lied 31: 1, 15
Groet, Bemoediging
Gebed
Lied 217: 1, 5
Gebed
Lied 146c: 3, 5
Gebed
Moment met de kinderen
Lezing Genesis 22: 1-19
Lied 119: 44
Lezing Lucas 3: 15-16, 21-22
Lied 686
Verkondiging
Lied 313: 2, 3, 4
Gebeden
Gaven
Lied 864: 1, 2
Wegzending & Zegen

 

koffieDe kerkenraad nodigt u van harte uit om na de dienst van 13 januari a.s. na afloop een kopje koffie te komen drinken. Tijdens deze samenkomst wil de kerkenraad u nader inlichten over het voornemen om een jeugdwerker in onze gemeente aan te stellen. Uiteraard is er ook gelegenheid om andere vragen te stellen.
Wij hopen u allemaal te mogen begroeten na afloop van de dienst op 13 januari.

Namens de kerkenraad,
Jacob Jan Kooi, scriba

 

6 januari 2019

Orgelspel, Paaskaars
Lied 72: 1
Bemoediging, Groet
Gebed
Lied 72: 5
Gebed
Lied 496
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Mattheus 2: 1-2
Lied 837: 1
Lezing Mattheus 2: 3-10
Lied 518: 1
Lezing Mattheus 2: 11-12
Lied 505
Preek
Lied 834
Gebeden
Collecte
Lied 654: 1, 4
Zending en Zegen

 

Op Eerste Kerstdag in de vroege ochtend vertrok een groepje enthousiaste gemeenteleden vanaf de Kandelaar. Ruim een uur lang werd Uithuizen gewekt met prachtige kerstliederen. Op pleinen en kruispunten werd stilgestaan en onder begeleiding van twee blazers werd er uit volle borst gezongen. 
(Foto's van Margje Bouwman)

20181225 072033

31 december 2018 

Orgelspel, Paaskaars
Lied 90: 1, 2
Votum en Groet
Gebed
Lied 513: 1, 2, 3, 4
Lezing Exodus 33: 7-17
Lied 139: 1, 2, 5
Lezing Psalm 121
Lied: Ik Kijk Omhoog Naar De Bergen
Overdenking
Lied 275: 1, 3, 4, 5
Geloofsbelijdenis
Gebeden
Collecte
Lied 248: 1, 2, 3, 4
Zegen
Lied 415: 1, 2, 3
Orgelspel

 

Agenda