Dauwtrappen, een eeuwenoude traditie op Hemelvaartsdag!Dauwtrappen, een eeuwenoude traditie op Hemelvaartsdag! Maar voor dag en dauw willen wij er niet op uit trekken...

Wij wandelen deze ochtend om ‘gewoon’ samen te zijn, te genieten van de vroege ochtendgeluiden, het zwijgend samen wandelen of in het juist in gesprek zijn met elkaar...

Rond 7.50u verzamelen we bij de ingang van De Kandelaar (kant Hoofdstraat-Oost), waarna we om 8.00u vertrekken voor een gezellige en ontspannende wandeling. In kleine groepjes maken we ronde van ruim drie kwartier. De route is verhard, dus ook voor

...
Datum: 4 mei 2018
Tijd: 20.30 uur, na de Dodenherdenking
Plaats: Soosruimte boven De Kandelaar

Suite Française

Suite Française is gebaseerd op de gelijknamige roman van Irène Némirovsky, waarvan het handgeschreven manuscript pas 56 jaar nadat Irène werd afgevoerd naar Auschwitz werd ontdekt door haar dochters en alsnog werd uitgegeven.

film 4mei2018Frankrijk, 1940. Terwijl Lucile Angellier wacht op nieuws van haar man die krijgsgevangen is genomen, bereikt de oorlog het dorp waar ze met haar strenge schoonmoeder woont. Niet alleen Parijzenaren trekken het platteland binnen, ook een regiment Duitsers eist

...

liturgisch bloemschikken 2018 b

Met de boom des levens

Pasen is net voorbij. Het feest waar we de dood en opstanding van Jezus Christus vieren. Voortbordurend op de afgelopen weken, vieren we nu nogmaals de opstanding, het nieuw leven en het feit dat we mogen zijn wie we zijn. We zijn dankbaar dat Jezus gestorven is voor onze zonden:

Met de boom des levens, wegend op zijn rug.
Droeg de Here Jezus, Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan.
Doe ons weer verijzen uit de dood vandaan.

De winter is net voorbij, als we naar buiten kijken zien we dat de natuur zich weer laat zien. Dit weekend eindelijk weer wat

...

Afgelopen week is aan de manager van het Ronald MC Donaldhuis in Groningen, Jolanda Kamphuis, het geld overhandigd van de Snert & Pannenkoeken actie. Ze waren blij verrast en erg dankbaar met dit mooie bedrag. Momenteel worden er 4 nieuwe kamers gerealiseerd en kunnen ze dit geld goed gebruiken. Iedereen die hier op welke manier dan ook een steentje aan heeft bijgedragen: enorm bedankt!

Groeten Miranda Bos - van der Molen

geld voor Ronald McDonald 2018

 

8 april 2018

Welkom
Lied 111: 1, 6
Bemoediging
Lied 274
“Beloken Pasen”
Gebed
Lied 146c: 2, 3
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Jesaje 26: 1-13
Lied 175: 1, 3
Lezing Johannes 20: 19-31
Lied 644
Verkondiging
Lied 655
Gebeden
Lied 89: 6, 7
Wegzending en Zegen
Amen: Lied 425

Zaterdag 24 maart was het weer tijd voor de traditionele snert en pannenkoeken actie. Dit jaar was de opbrengst bestemd voor het Ronald McDonald huis in Groningen.

Met dank aan de vele leveranciers van pannenkoeken en snert en hebben we weer ruim 100 personen voorzien van heerlijke pannenkoeken en voortreffelijke snert.

De keukenbrigade bestond weer uit jongeren die vanuit Provider zich de benen uit het lijf liepen om iedereen te voorzien van de bestellingen. En in de keuken werd er met grote lepels geroerd in de pannen snert en werd de magnetron keer op keer weer gevuld met pannenkoeken.

En dan was er

...

De symboliek van de bloemschikking van Paaszondag 1 april 2018.

Het thema is " Ik geef je de toekomst ".

Vandaag vieren we Pasen : het geheim van het leven dwars door de dood heen. Met open handen mogen we dat geheim vieren. Tussen de handen zien wij een schaal vol witte bloemen. 

De kleur wit houdt in: vreugde, feest, waarheid en reinheid. 

Na de donkerste nacht laat Hij de zon opnieuw opgaan. Het morgenlicht breekt door. Onze handen mogen dat licht doorgeven. Het licht van de opstanding van Christus.

zondag 01 04 2018

(met dank aan Anna Jager en Minke en Aiso Lycklama á Nijeholt)

 

1 april 2018
Paaszondag

Binnendragen van de Paaskaars
Lied 216: 1, 2, 3
Welkom
Gebed
Moment met de kinderen
Lied 218: 1, 2, 3, 4, 5
Gebed
Lied 630: 1, 4
Duo Moniek & Mirjam
Gebed
Lezing Jesaja25: 6-9
Lied 150A: 1, 2, 3
Lezing Johannes 20: 1-18
Lied 624: 1
Duo Moniek & Mirjam
Meditatie
Lied 637: 1, 4
Duo Moniek & Mirjam
Gebeden
Collecte
Lied 634: 1, 2
Zegen

 

25 maart 2018
Palmpasen

Welkom
Lied 440: 1, 2
Votum en groet
Lied 440: 4 en Oude Liedboek 127: 6
Gebed
Lied 24: 1, 4
Gebed
Lezing Psalm 24
Muziek: De Psalmen gezongen nr.3
Powerpoint
Lied 435:4
Gedicht
Lied 435: 2
Lezing Marcus 11: 1-11
Lied 552: 1, 3
Overweging
Lied 550: 1, 3
Gebeden
Collecte
Kinderen met Palmpasenstokken
Lied 556: 1, 2, 5
Zegen
Orgelspel

 

De Symboliek van de bloemschikking van de zesde zondag van de veertigdagentijd op Palmzondag 25 maart.

Het thema is " Ik kom naar je toe ".

Wij zien het rode doek dat samen met de rode bloemen een weg vormt, deze vormde voor Jezus de rode loper toen hij de stad Jeruzalem binnentrok op een ezel.
Palmblad werd gebruikt bij de intocht van Jezus in Jeruzalem om Hem te verwelkomen. Het Palmblad betekent overwinning. De kleur rood houdt in: liefde, lijden en offer. De handen juichen mee met de vele stemmen: Hij komt Koning van de vrede.

zondag 25 03 18

(met dank aan Anna Jager en Minke en Aiso Lycklama á Nijeholt)

 

feest van de geestIn het februari nummer van Bijeen staat, dat we iedereen op de hoogte houden en brengen van het Feest van de Geest 2018.

U weet, het is een landelijk gebeuren. Kunst in de kerken van een groot deel van Nederland, met in 2018 het thema “LEVENSADEM”.

Voor Uithuizen, heeft de clustercommissie de Jacobikerk aangewezen aan kunstenaar Ina Fekken, uit Warfhuizen.
Woensdag 9 mei is er de landelijke opening van Feest van de Geest.
10 mei: Hemelvaartsdag. De dienst is in de Zionskerk. Voorganger is ds. Ynte de Groot.
12 mei: Feest van de Geest en orgeldag. De Jacobikerk is open van 13.00-17.00 uur.
13

...

gijzelOp zondag 11 maart 2018 is ds. F.A. Gijzel in een dienst die gehouden werd in de St.Pancratiuskerk te ’s Heerenberg met emeritaat gegaan. Ds. Gijzel was van 1980 tot 1985 predikant van de toenmalige Hervormde gemeente hier in Uithuizen. Hij kwam nadat hij afgestudeerd was in Groningen als kandidaat naar onze gemeente. Na een aantal wat oudere predikanten was het een grote verandering. Een jonge predikant die samen met zijn zwangere vrouw Jet intrede nam in de pastorie aan de Ringeweerstraat. In de pastorie werden hun kinderen Wilberd en later Anke geboren. Frans was een predikant voor

...

De symboliek van de bloemschikking van de vijfde zondag van de veertigdagentijd op zondag 18 maart.

Het thema is " Ik heb alles voor je over ".

Wij zien hoe de handen tegen elkaar liggen, biddend, nadenkend en bezinnend. De kleur paars houdt in: rouw, boete en ingetogenheid. De korenaren en de graankorrels verwijzen naar de parabel die Jezus vertelt:
Jezus spreekt over het wonder van de graankorrel die in de aarde valt en sterft en dan toch veelvuldig vrucht draagt. Het geheim over hoe leven verliezen leven winnen wordt. De klimop herinnert aan het doorgaande leven.

zondag 18 03 18

(met dank aan Anna Jager en

...
Onderwerp:    EXCURSIE NAAR DOMIES TOEN EN DE                                  PETRUSKERK IN PIETERBUREN
Leiding: dhr. Wigbold Wieringa
Datum: zaterdag 7 april 2018
Verzamelen: 13.30 uur bij De Kandelaar
Kosten: 12.50 euro p.p. (incl. entree, rondleiding, koffie, vervoer)
Opgave: voor 30 maart bij Margje Bouwman, tel. 433252
of via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
...

18 maart 2018

Welkom en mededelingen
Lied 136: 1, 2, 3, 4, 13
Gebed
Lied 201
Gebed
Lied 68: 1
Gebed
Lied 672: 1
Moment met de kinderen
Kinderlied: Wij gaan voor even uitelkaar
Gebed
Lied 314: 1, 3
Lezing Job 7
Lied 928: 1, 2, 3
Lezing Joh. 9: 1-7
Overdenking
Stilte
Zingen EL. 237
Zingen EL. 188
De les van de vlinder
Gebeden
Collecte
Zingen: Mijn Vader dank U wel
Zegen

 

14 maart 2018
Biddag

Aansteken Paaskaars
Lied 146: 1,2,3
Votum en groet
Lied 146: 4,5
Gebed
Lied 845:1,2,3
Lezing Spreuken 3: 1-20
Lied 313: 1,3,5
Lezing Lucas 12:13-21
Lied 843: 1,2,3,4
Overweging
Lied 718: 1,2,4
Gebeden
Collecte
Lied 978: 1,3,4
Zegen

 

2018 03 18 verkoopactie bakmix

 

De symboliek van de bloemschikking van de vierde zondag van de veertigdagentijd op zondag 11 maart.

Het thema is " Ik geef je te eten ".

Dit is de zondag waarop al iets van het licht van Pasen doorbreekt.

De kleur paars houdt in: rouw, boete en ingetogenheid. De kleur roze betekent : dat het licht doorbreekt. Jezus laat zien wat vrede en rust in het dagelijkse leven betekenen door veel mensen eten te geven. Hij breekt en deelt uit: de vijf broden en twee vissen blijken meer dan genoeg te zijn. Hij laat zien dat delen betekent dat het licht doorbreekt. Voor vis is het Griekse woord CHristos. Het is

...

paasontbijt 2018

 

11 maart 2018

Binnenkomst, paaskaars
Woord van welkom
Lied 8a: 1, 2, 3
Gebed
Lied 8a: 6
Gebed
Lied 858: 1, 2, 3, 4
Gedicht
Presentatie
Lied 347: 1, 2, 3
Wat Jezus ons leert
Lied 67 (Tussentijds): 1, 2
Gebed
Bediening Doop
Moment met de kinderen
Kinderlied:
- Dank U voor deze nieuwe morgen
Gebed
Lezing: Genisis 1: 1-2, 8: 6-12
- Marcus 1:9-11
Lied 350: 4, 5, 7
Overdenking
Lied 686: 1, 2, 3
Gebeden
Collecte
Lied 913: 1, 2, 3, 4
Zending en Zegen
Lied 425

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • ZON. 13 oktober
    Jezus zei tegen de door hem genezen Samaritaan, die terugkeerde om hem te danken: Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered. (Lc 17:11-19)