Onderwerp:    Kennismaken met Christelijke Meditatie
Leiding: ds. Lucas Tiesinga, Els Luurtsema, Greet Dijkhuis
Voor wie: Gehele gemeente - jongeren en ouderen
Hoe: Individueel en mogelijk georganiseerd
Aanmelden: voor 15 oktober 2018

Meditatie2De meditatiebijeenkomsten van de Protestantse Gemeente Uithuizen gaan in 2018/2019 aan haar achtste seizoen beginnen. Van de ongeveer 25 geïnteresseerde personen uit de gemeente zijn er enkele die af en toe eens komen of die met enige regelmaat komen of die elke keer aanwezig zijn. Daar is iedereen vrij in. Niks moet. Alles kan. Niemand is ergens toe verplicht. Je kunt

...

5 augustus 2018

Lied 103: 1, 5, 9
Votum en Groet
Lied 275: 1, 2, 3, 4, 5
Gebed
Lied: Een psalm voor de zomer
Lezing Leviticus 15: 19-30
Lied 928: 1, 2, 3
Lezing Marcus 5: 21-43
Lied 855: 1, 2, 3, 4, 5
Overweging
Lied 800: 1, 2, 3
Lied 416: 1, 4
Gebeden
Collecte
Lied 974
Zegen
Opwekking 58: Vrede zij u

Het was een hele mooie zomeravond voor de pelgrimswandeling van de Raad van Kerken. We begonnen in de katholieke kerk met een paar teksten over onderweg zijn. Het Bijbelverhaal over de uitzending van de twaalf discipelen werd gelezen. Mw. Valk gaf een korte uitleg. Toen gingen we op pad met een vraag over vertrouwen. Onderweg kregen we nog een vraag over duurzaamheid en over wie met ons meereist op onze levensweg. We sloten de wandeling af in de katholieke kerk met een lied en woorden van pelgrim Henricus. Daarna genoten we van koffie of thee met iets lekkers.

Fijn om zo met elkaar onderweg te

...

29 juli 2018

Paaskaars, Welkom
Lied 216: 1, 2
Gebed
Lied 216: 3
Gebed
Lied 150 A: 1, 2, 3
Gebed
Lezing Jesaja 63: 11B-14
Efeziers 3: 14-21
Lied 119A: 1, 2, 4
Lezing Marcus 6: 40-52
Lied: Gods zegen wil een akker zijn
Overdenking
Lied 939: 1, 2, 3
Gebeden
Collecte
Slotlied 672: 1, 2, 4
Zending en Zegen

 

22 juli 2018

Lied 287: 1, 2, 5
Bemoediging en gebed
Lied 84: 2, 6
Gebed
Lied 305
Lezing Ezechiël 17: 11-24
Lied 92: 1, 6, 7
Lezing Marcus 4: 26-34
Lied 923
Preek
Orgelspel
Lied 422
Gebeden
Lied 978: 1, 2, 4
Wegzending en zegen

 

zionskerk02In de week van 3 september wordt gestart met het herstel van afbladderende muren in de Zionskerk. De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken, zodat op zondag 16 september de kerk weer kan worden gebruikt. Op zondag 9 september is de dienst in de Jacobikerk.

Ten gevolge van de werkzaamheden wordt de kerk vast en zeker stoffig en daarom worden eigenaren van (zit en rug) kussens verzocht deze na de dienst van 2 september (of al eerder) mee naar huis te nemen.
Daarmee wordt voorkomen dat de kussens vuil worden en op een andere plaats in de kerk terechtkomen of zelfs helemaal zoekraken.

Het college van

...

joodse begraafplaatsZoals u enige tijd geleden via de beamer in de kerk hebt kunnen lezen, was er ook dit jaar weer de gelegenheid om op joodse begraafplaatsen te gaan ‘letteren’ of onkruid te wieden. Gelukkig waren er ook dit jaar weer enkele Uithuizenaren hier aanwezig...... alles georganiseerd door de Stichting “Boete en Verzoening”, in samenwerking met de werkgroep Kerk en Israël van onze classis. Aangezien de classis niet meer in de oude vorm bestaat is er echter tot op dit moment helaas nog geen duidelijkheid over de voortgang van de werkzaamheden van de werkgroep, maar toch.......!
Als altijd weer een

...

hongerdoekIn Bijeen mei/ juni stond een oproep van Janny Prins om voor de vastentijd in 2019 een hongerdoek te maken. Er zijn al een paar reacties binnen gekomen en enigen hiervan hebben samen met Janny Prins een opzet gemaakt voor het hongerdoek.
Het is de bedoeling dat het een doek wordt die over de avondmaalstafel komt te hangen. De zijkanten, voor-en achterkant bestaan uit blokken die gemaakt zijn door u. We nodigen u dan ook uit om met ons mee te doen. Als kinderkring, diaconie, breiclub, borduursters, kaartjesmakers, schilders enz.enz.
U krijgt een lap stof van 45 cm bij 45 cm. En daar mag u mee

...


autoAfgelopen 20 juni was het weer tijd voor de autotocht editie 33.
Nadat de chauffeurs alle deelnemers hadden opgehaald gingen we ons verzamelen vlakbij de nieuwe basisschool. Een groep van een kleine 55 personen werd welkom geheten door organisator Jan van der Ploeg.
Nadat de auto’s voorzien waren van een lintje gingen we op pad richting Uithuizermeeden, via de Rensumaborg kwamen we in de polder om uiteindelijk uit te komen bij het noordelijkste nieuwe treinstation Eemshaven.
Nadat de auto’s weer waren gekeerd ging we verder langs Google om daarna door Spijk richting Appingedam, natuurlijk

...

startzondag

 De zomervakantie komt er weer aan en de Startcommissie is al bij elkaar geweest om een gevarieerd programma te maken voor de startzondag.

Op 16 september hopen we met elkaar het nieuwe seizoen te beginnen, u komt toch ook ??
Dus noteer alvast in uw / jou agenda 16 september 2018 om 9:30 uur, in de Zionskerk.

We hopen elkaar dan te zien en er een mooie dienst / ontmoeting van te maken.
En we zorgen er voor dat u weer met een volle maag terug naar huis gaat.

Met vriendelijke groet,
De startzondag commissie

 

Vakantiekring2018a

Op zondag 15 juli a.s. nemen een aantal kinderen afscheid van de kinderkring. In een feestelijke dienst zullen we stilstaan bij het pad dat ze hebben gevolgd en in de toekomst nog zullen volgen. Het wordt een interactieve dienst met een mystery-guest, veel beeld en geluid en muziek van o.a. het kinderkoor Sjaloom. 

Aan de gemeenteleden wordt gevraagd om deze dienst een kei(tje) of steen mee te nemen. Na afloop van de dienst wordt iedereen van harte uitgenodigd om in de Kandelaar nog een kopje koffie te drinken.

Van harte welkom! 
De kinderkringleiding

2018 07 15 afscheidsdienst beamer

 

 

Elke zondag kunnen kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar naar de oppasdienst in de Kandelaar. We kunnen nog wel wat hulp gebruiken en daarom zijn we op zoek naar enthousiaste ouders of jongeren die het leuk vinden om gedurende de eredienst op de kinderen te passen. Je zal dan gemiddeld één keer in de zes weken ingeroosterd zijn.

Ben je 15 jaar of ouder en lijkt het je leuk om op te passen of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Marijke van der Molen.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

...

24 juni 2018

Groet en Bemoediging
Lied 84: 1, 2
Gebed
Lied 217
Moment met de kinderen
Lezing Job 38: 1-3, 16-33, 41
Lied 942
Preek
Lied 848
Gebeden
Collecte
Lied 365: 1, 4, 5, 6, 7
Heilig Avondmaal:
Lied 405: 1
Lied 409
Zegen
Lied 416

 

raad v kOok dit jaar organiseert de Raad van Kerken weer een pelgrimswandeling door en rond Uithuizen. Er zullen een aantal onderwerpen worden aangereikt die ons bezighouden in ons dagelijks leven als christenen. We hebben dit jaar gekozen voor het thema “Ga mee met ons op onze wegen”. Daarover kunnen we tijdens de wandeling van gedachten wisselen.
We beginnen dit jaar in de RK-Kerk en starten op 6 juli om 18.30 uur met een korte bezinning op het thema. Vervolgens wandelen we 1 tot 1,5 uur en sluiten ook weer af in de RK-Kerk. Daar is ook gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.
Iedereen

...

Op zondagmiddag 24 juni om 17.00 uur start de ‘Orgelzomer in Eemsmond’ met een dubbelconcert in de Jacobikerk in Uithuizen en in de Menkemaborg door Vincent en David van Laar.david van laar
De samenwerkende orgelcommissies Eemsmond hebben een serie laagdrempelige manifestaties georganiseerd rond de orgels in die kerken. Het thema voor de zes middagen is de orgels en orgelmuziek te laten horen, en de samenhang met de kerken, kloosters, borgen en Groninger cultuur te belichten.
Na het openingsconcert in Uithuizen volgen op de zaterdagmiddag 30 juni in Rottum (in de ‘kloosterkerk’, met uitleg over de

...

17 juni 2018
Doop- en belijdenisviering

Lied 287: 1, 2, 3
Gebed
Lied 287: 5
Moment met de kinderen
Kinderlied 
Gebed
Lied 939: 1, 3
Gebed
Lezing Jesaja 43: 1-5
Lied 139: 1, 5, 6 (Gronings)
Lezing Mattheüs 11: 25-30
Lied 146C: 1
Overweging
Lied 686: 1, 2
Lied door René
Geloofsbelijdenis
Gebed
Handoplegging en zegen
Geloften
Presentatie
Lied 354: 1, 2, 3, 4, 5
Wat Jezus ons leert
Bijdrage van Marina
Doopgebed
Getuigen worden en gedenken
Doop en handoplegging
Lied: De Here zegent jou
Geloften
Verwelkoming
Lied 975: 1, 2
Gebeden
Collecte
Slotlied 655: 1, 2, 3, 4, 5
Zegen

 

Zondag 10 juni was het zover. Vanuit alle windstreken kwamen mensen met stoelen, kannen met koffie, cake, koek en andere lekkernijen naar de schuur van de familie Klijn aan de Hefswalsterweg in Uithuizermeeden.

Een gezellig ingerichte schuur: aardappelkisten langs de wanden versiert met slingers gemaakt door de kindernevendienst en kinderkringen; een preekstoel en podium gemaakt van “agrarisch materiaal”. Professioneel geluid om alles goed te laten klinken. Een mooie bloemschikking bij het thema “Zaaien met Pit”.
Nadat de ruim 350 man een plaats hadden gevonden werd men welkom geheten en kon de

...

3 juni 2018

Welkom
Lied 33: 1, 2
Votum en groet
Gebed
Lied 412: 1, 2
Moment met de kinderen
Kinderlied 
Gebed
Lezing Psalm 8
Lied 869: 1, 2, 3
Lezing Hebreeën 2: 1-13
Lied 489: 1, 2
Verkondiging
Lied 8
Geloofsbelijdenis
Lied 148: 1, 6
Gebeden
Collecte
Lied 978
Zegen

27 mei 2018

Welkom
Lied 216
Votum en groet
Gebed
Lied 68: 1
Gebed
Lied 705: 1,2
Moment met de kinderen
Lied: Wij gaan voor even uit elkaar
Gebed
Lied 706 1e keer
Lezing Johannes 3: 1-16
Lied: Zo lief had God de wereld
Overdenking
Stilte
Lied 706 2e keer
Gebeden
Collecte
Lied 103: 1, 3, 7
Zegen

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • ZON. 13 oktober
    Jezus zei tegen de door hem genezen Samaritaan, die terugkeerde om hem te danken: Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered. (Lc 17:11-19)