autoVoor woensdag 20 juni staat weer de avond autotocht op het programma voor hen die niet meer zo gemakkelijk zelfstandig kunnen genieten van onze omgeving. Nu de avonden op zijn langst zijn en de natuur volop tot leven is gekomen, is Groningen op zijn mooist. Comfortabel per auto laten we u mooie plekjes zien die u mogelijk bekend voorkomen, die u nog kent van lang geleden of misschien komt u wel op plaatsen, en dat is de uitdaging, waar u nog nooit bent geweest. Dit jaar gaan we door het Eemsmondgebied en Duurswold. U wordt van huis gehaald en ook weer voor de deur afgezet. Onderweg wordt een

...

20 mei 2018 Pinksteren
Belijdenisdienst

Melodiegroep
Aansteken Paaskaars
Opwekking 167: 1, 2
Votum en Groet
Opwekking 167: 3
Moment met de kinderen
Lied 218: 1, 3, 5
Gebed
Opwekking 334
Gebed
Lezen Handelingen 2
Zingen Lied 683: 1, 2, 3, 4
Lezen Galaten 5: 22-36
Vruchten van de Geest
Lied 672: 1, 3
Overweging
Melodiegroep
Onderwijzing
Opwekking 642
Presentatie
Gedicht
Gebed
Belijdenis afleggen
Geloften
Gedicht
Doopgebed
Doop
Opwekking 553
Gebeden
Collecte
Evang. Liedsbundel 270: 1, 2
Zegen
Melodiegroep

 

Dauwtrappen, een eeuwenoude traditie op Hemelvaartsdag! Wij wandelden deze ochtend om ‘gewoon’ samen te zijn, te genieten van de vroege ochtendgeluiden, het zwijgend samen wandelen of in het juist in gesprek zijn met elkaar ...

DSCI6293

Kloosterweekend 2018

In het weekend van 4-6 mei heeft een groep van 9 gemeenteleden een paar dagen meegeleefd met de broeders van de Abdij van Berne.

De Abdij van Berne ligt in Heeswijk Dinther. Het is een Norbertijnengemeenschap die gesticht is in 1134. De Norbertijnen leven volgens de kloosterregel van Augustinus. Drie gebedsmomenten in de kerk (7.00 – 12.15 – 18.00 uur) bepalen het ritme van de dag. De vieringen zijn goed te volgen via de boekjes die voor de gasten klaarliggen. Er wordt af en toe in het Latijn gezongen, maar meestal in het Nederlands. De psalmen en ook enkele gezangen

...

Beste mensen,

Het voorjaar is weer aangebroken en bij Jan v.d. Ploeg begint het alweer te kriebelen. Hij (en ik denk ook velen onder u) denken weer terug aan de vele voorjaarstochten door het prachtige Groninger land. Ieder jaar ontdekten we dat we nog lang niet alles in onze mooie provincie hebben gezien. Velen van u kunnen hierover meepraten.
Wel: op 20 juni is het weer zover.
Zet deze datum alvast in uw agenda. U wordt van huis opgehaald en weer terug gebracht.

Nader informatie, zie het artikeltje vanaf 31 mei a.s. op deze website.auto

Namens de diaconie,
Geert Folkers

rommelmarktDe jaarlijkse rommelmarkt zit er weer op. Voor de 36ste keer zijn er vele vrijwilligers bezig geweest om deze rommelmarkt weer tot een goed einde te brengen.
Op zaterdag 14 april stonden er 9 trekkers en ca. 20 boerenwagens klaar om het gehele dorp rond te gaan om de spullen op te halen. Na een regenachtig begin klaarde het weer gelukkig snel op.
Het uitzoeken en overladen vond evenals vorig jaar weer plaats op het erf van de boerderij van Vreugdenhil waarna de wagens naar de boerderij van de Winter werden gereden voor stalling.
Rond 16.00 uur was dit gepiept en het resultaat: 20

...

Stichting voor Boete en Verzoening met Israël en anderen 

De werkgroep Onderhoud Joodse Begraafplaatsen van de Stichting voor Boete en Verzoening organiseerde samen met de werkgroep Kerk en Israël van de PKN kerk in de classis Winsum een serie werkdagen op de Joodse begraafplaatsen in Groningen. Echter de classis Winsum bestaat niet meer en ook de werkgroep heeft bericht gekregen, dat ze opgeheven zijn. 

Hoe nu verder?
Wel de begraafplaatsen zijn er nog, het onkruid groeit nog (evenals trouwens het antisemitisme), maar de mogelijkheid om mee te helpen is er ook nog. En wel op maandag 4 juni

...

10 mei 2018
Hemelvaart

Lied 212
Groet
Gebed
Lied 47: 1
Lezing Psalm 47: 6-8
Lied 47: 3
Lezing Handelingen 1: 1-11
Lied 665
Lezing Lucas 24: 44-53
Lied 662
Overweging
Lied 663
Gebeden
Inzameling
Lied 657
Zending en zegen

 

6 mei 2018

Lied 280: 1,2,5
Votum groet
Lied 280: 6,7
Gebed
Lied 302: 1,2
Moment met de kinderen
Kinderlied
Gebed
Lezing Deuteronomium 11:18-32
Psalm 119: 2, 8, 40
Lezing Galaten 5: 1-6
Lied 827: 1,2,4
Overweging
Lied 1014: 1,2,3,5
Gebeden
Onze Vader
Collecte
Lied 704: 1,2,3

 

feest van de geestIn 2016 hebben plm. 8000 ge-interesseerden de route van ‘Feest voor de Geest’, bezocht. We hopen toch ook in de Jacobikerk (1e keer dat we meedoen) zo’n 800 bezoekers te mogen verwelkomen. 

De doelgroep is breed:
- Liefhebbers van kunst
- Liefhebbers van erfgoed
- Gelovigen, toeristen, toevallige voorbijgangers, omwonenden, etc.

Gezocht/ gevraagd

Gastheren en gastdames voor de Jacobikerk in Uithuizen bij de expositie ‘Feest van de Geest’. Rond Hemelvaart en Pinksteren exposeren in de kerken in de regio kunstenaars rond het thema:  ‘LEVENSADEM’.

Tijdens de openingsuren worden er gastheren/dames gezocht

...

29 april 2018

Mededelingen, Paaskaars
Welkom
Lied 214: 1, 2, 3, 4
Gebed
Lied 214: 7, 8
Gebed
Lied 632: 1, 2, 3
Moment met de kinderen
Kinderlied
Gebed
Lezing Deutronomium 4: 32-40
Lied 78: 1, 5
Lezing Johannes 15: 1-8
Lied: Gods Zegen Wil Een Akker Zijn
Overdenking
Gebeden
Collecte
Lied 416: 1, 2, 3, 4
Zending en Zegen
Lied 425: 1

 

21 april 2018

Lied 68, 7
Stil gebed
Votum en Groet
Lied 641, 3.4
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Leefregel
Lied 791, 1.4.5.6
Kinderen naar kinderdienst
Gebed
Lezing: Handelingen 10, 34
Lied 910, 1.2.3
Verkondiging: Openbaring 1, 18
Lied 642, 1.4.7.8
Gebeden
Inzameling der gaven
Lied 418, 1.2.3
Zegen + Lied 415, 3

Op zaterdag 7 april, een zonnig en warme voorjaarsmiddag, togen we met een groepje van 11 personen naar Pieterburen. Dhr. Wigbold Wieringa stond ons al op te wachten om een rondleiding te geven door ‘Domies Toen’. Door het koude voorjaar staken enkel wat (beroemde!) stinzenplanten hun kleurige bloemetjes boven de grond uit. Veel andere planten gaven nog weinig blijk van hun bestaan. Maar met dit warme weer zal dat gauw veranderen!

Een prachtige, dikke, rode beuk staat in het midden van de tuin, net als een kleurige zonnewijzer. En er zijn mindere werkplekken te bedenken dan die van de

...

15 april 2018
Kerk School en Gezinsdienst

Zingen: Breng ons samen
Paaskaars
Welkom
Zingen: Als je geen liefde hebt ....
Op de droomstoel
Gebed
Kinderen zingen
Verhaal van Jozef
Kinderen zingen
Overweging
Zingen: God heeft een plan met je leven
Droomstoel
Kinderen zingen
Gebed
Collecte
Zingen: Beetje bij beetje
Zingen: God is zo groot
Zegen
Zingen: De Here zegent jou
Zingen: Sta ’s even op
Zingen: Wij gaan op weg

 

kandelaar01Zoals U weet, heeft Lia Kuis met ingang van 1 juli ontslag genomen als beheerder van de Kandelaar om van haar pensioen te gaan genieten. Maar omdat ze nog de nodige vrije dagen heeft, stopt ze feitelijk op 9 mei. 

Als College van Kerkrentmeesters willen we dit natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op zondag 6 mei willen we na afloop van de dienst afscheid van haar nemen.

We hopen, dat U als lid van onze gemeente daarbij aanwezig wilt zijn, om op die manier te laten merken, dat U waardeert, wat Lia in de afgelopen jaren heeft gedaan.

 

Onderwerp:    Koffieochtend
Leiding: mw. Janny Prins-Pestoor
Datum: donderdag 2 augustus 2018
Aanvang: 10.00-12.00 uur
Locatie: De Kandelaar

Gedurende de zomermaanden worden er op elke eerste donderdag van de maand koffieochtenden georganiseerd. Zo kunnen we elkaar weer even ontmoeten en bijpraten, onder het genot van een kop koffie. Het is een informeel samenzijn, dus zo binnenwippen kan natuurlijk ook.
Van harte welkom

koffie

 

Onderwerp:    Koffieochtend
Leiding: mw. Janny Prins-Pestoor
Datum: donderdag 5 juli 2018
Aanvang: 10.00-12.00 uur
Locatie: De Kandelaar

Gedurende de zomermaanden worden er op elke eerste donderdag van de maand koffieochtenden georganiseerd. Zo kunnen we elkaar weer even ontmoeten en bijpraten, onder het genot van een kop koffie. Het is een informeel samenzijn, dus zo binnenwippen kan natuurlijk ook.
Van harte welkom

 koffie

 

Onderwerp:    Koffieochtend
Leiding: mw. Janny Prins-Pestoor
Datum: donderdag 3 mei 2018
Aanvang: 10.00-12.00 uur
Locatie: De Kandelaar

Gedurende de zomermaanden worden er op elke eerste donderdag van de maand koffieochtenden georganiseerd. Zo kunnen we elkaar weer even ontmoeten en bijpraten, onder het genot van een kop koffie. Het is een informeel samenzijn, dus zo binnenwippen kan natuurlijk ook.
Van harte welkom

koffie

 

Dauwtrappen, een eeuwenoude traditie op Hemelvaartsdag!Dauwtrappen, een eeuwenoude traditie op Hemelvaartsdag! Maar voor dag en dauw willen wij er niet op uit trekken...

Wij wandelen deze ochtend om ‘gewoon’ samen te zijn, te genieten van de vroege ochtendgeluiden, het zwijgend samen wandelen of in het juist in gesprek zijn met elkaar...

Rond 7.50u verzamelen we bij de ingang van De Kandelaar (kant Hoofdstraat-Oost), waarna we om 8.00u vertrekken voor een gezellige en ontspannende wandeling. In kleine groepjes maken we ronde van ruim drie kwartier. De route is verhard, dus ook voor

...
Datum: 4 mei 2018
Tijd: 20.30 uur, na de Dodenherdenking
Plaats: Soosruimte boven De Kandelaar

Suite Française

Suite Française is gebaseerd op de gelijknamige roman van Irène Némirovsky, waarvan het handgeschreven manuscript pas 56 jaar nadat Irène werd afgevoerd naar Auschwitz werd ontdekt door haar dochters en alsnog werd uitgegeven.

film 4mei2018Frankrijk, 1940. Terwijl Lucile Angellier wacht op nieuws van haar man die krijgsgevangen is genomen, bereikt de oorlog het dorp waar ze met haar strenge schoonmoeder woont. Niet alleen Parijzenaren trekken het platteland binnen, ook een regiment Duitsers eist

...

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

22 april 2019