13 juni 2021
Afscheid Kinderkring groep 8 

Muziek: Samen is veel leuker
Welkom
Filmpje: Het bouwen van een Kerk
Gebed
Muziek: Waar vriendschap en liefde zijn
Verhaal: 1 Samuël 20: 24-42
Vraaggesprek over vriendschap
Muziek: Onze vriendschap
Uitleg Bijbelverhaal
Creatief: Happy stone
Tien regels van vriendschap
Afscheid Kinderkring
Gebedslied: Door dik en dun ...
Welkom Jeugdkerk
Collecteafkondiging
Zegenlied 423
Muziek: Welk een vriend is onze Jezus

 

6 juni 2021
Doopdienst 

Muziek
Woord van welkom
Lied 8a
Bemoediging en Groet
Gebed
Lied 84a
Presentatie
Lied: Een parel in Gods hand
Wat wil de doop ons zeggen?
Lied: Opwekking 740
Doopgebed
Doop, handoplegging, zegen
Geloften
Verwelkoming
Lied: Opwekking 710
Gebed
Lezing Filippenzen 4: 4-9
Lied 220
Lezing Johannes 3: 22-34
Lied 686
Overdenking
Lied 880
Gebeden
Collectedoelen
Lied 1014
Zending en Zegen
Muziek

 

30 mei 2021 

Combo: Opw. 733
Woord van welkom
Lied 8: 1, 3, 4
Bemoediging en groet
Over deze zondag ...
Gebed
Lied 305
Gebed
Lezing Exodus 34: 4-9
Lied 103c: 1, 2, 3
Lezing Romeinen 8: 1-17
Lied 611: 1, 2, 4
Lezing Mattheüs 28: 16-20
Lied 339a
Preek
Lied 342
Gebeden
Lied 704
Wegzending en Zegen
Combo: Ga met God

 

23 mei 2021
Pinksterfeest 

Muziek (combo)
Woord van Welkom
Lied 672: 1, 2, 3, 6
Gebed
Lied 672: 7
Gebed
Lied: Breng ons samen
Verhaal: Pinksterfeest in Jeruzalem
Gebed
Lied 680: 1, 4, 5
Lezing Genesis 11: 1-9
Lied 692: 1-8
Lezing Handelingen 2: 1-13
Lied 695: 1-5
Overdenking
Lied: De wind steekt op
Gebeden
Lied: Samen in de naam van Jezus
Zending en Zegen
Lied: Laat het feest zijn in de huizen

 

16 mei 2021 

Welkom
Lied 601: 1, 3
Votum en Groet
Gebed
Lied: Toekomst vol van hoop
Gebed
Lezing 1 Samuel 12: 19-24
Lied: Als g’in nood gezeten
Lezing Johannes 13: 33-36
Lezing Johannes 14: 15-21
Lezing Johannes 14: 27-29
Lied: ‘k Stel mijn vertrouwen ...
Overweging
Lied: Afscheid nemen bestaat niet
Gebeden
Aankondiging collecte
Lied 913
Zegen

 

13 mei 2021
Hemelvaartsdag 

Inleiding
Bemoediging en Groet
Lied: Word stil nu de Ene tot ons komt
Gebed
Lied 663: 1, 2
Gebed
Lezing Handelingen 1: 1-11
Lied: Dan zal Hij komen op de wolken
Uitleg en verkondiging
Lied 906: 1, 3, 7
Gebeden
Lied: Groter dan ons hart
Aankondiging collectes
Lied: Kroon Hem met Gouden Kroon
Wegzending en Zegen

 

9 mei 2021 

Welkom en mededelingen
Lied 653: 1, 4
Gebed
Votum en Groet
Lied 33: 8
Lezing 1 Joh. 3: 18 ev
Lied 894: 1, 4
Lezing Psalm 33
Lied 33: 2, 7
Verkondiging
Meditatief moment
Lied 655: 1, 5
Gebeden
Collecte
Lied 826: 1, 2, 3
Wegzending, lied 431c

 

23 05 2021 Pinksterontbijt

 

2 mei 2021 

Welkom
Lied 276
Stilte
Groet & bemoediging
Gebed
Lied 653
Gebed
Lied 98: 1, 4
Gebed
Lezing Ezechiël 34: 1-10
Lied: Mijn Herder
Lezing Johannes 10: 11-15
Overdenking
Orgelspel
Gebeden
Aankondiging collecte
Lied: Vrede zij u
Zegen
Wilhelmus: 1, 6

 

25 april 2021

Orgelspel
Welkom
Lied 216
Votum en groet
Gebed + Lied 281: 7
Lied 305
Gebed
Lezing Ezechiël 34: 1-10
Lied 23: 1, 2
Lezing Johannes 10: 11-16
Lied 339
Overdenking
Orgelspel
Lied 642: 1, 4, 7, 8
Collectedoelen
Gebeden
Lied: Kijk om je heen
Zegen
Lied 425: 1

 

18 april 2021 

Taizé-muziek
Woord van welkom
Lied 612
Gebed
Lied 33: 1, 2, 8
Gebed
Lied 652
Gebed
Lezing Micha 4: 1-5
Lied 648
Lezing Johannes 21 15-24
Lied 649
Overdenking
Lied: Ken je mij
Lied 653: 1, 3, 7
Gebeden
Lied 655
Zending en Zegen
Taizé-muziek

 

11 april 2021 

Woord van welkom
Bemoediging en groet
Lied 81: 1, 4, 5
Gebed
Lied 305
Gebed
Lezing Genesis 32: 23-33
Lied 324: 1, 2, 3
Lezing Johannes 20: 19-29
Lied 339a
Uitleg en verkondiging
Orgelimprovisatie
Lied 612
Gebeden
Lied 628
Zegen
Orgelspel

 

Zelf ‘s avonds loopt men de Paaschallenge. Loopt u ook mee. Het kan vandaag.

Met vriendelijke groet,
Corine Broekhuizen

Paaschallenge2021 01

4 april 2021
Paasviering 

Orgelspel
Binnendragen Paaskaars
Licht van de Kinderkring
Woord van Welkom
Lied 216: 1, 2, 3
Gebed
Lied 84a
Gebed
Lied 624: 1, 3
Gebed
Lied 635: 1, 4, 5, 6, 7
Lezing Jesaja 25: 6-9
Lied: Zoek eerst het koninkrijk.....
Lezing Johannes 20: 1-18
Lied 642: 1, 2, 4, 8
Overdenking
Meditatief orgelspel
Lied 800: 1, 3, 4
Gebeden
Collectedoelen
Lied 634: 1, 2
Zending en Zegen
Combo speelt na de dienst

 

1 april 2021
Witte Donderdag 

Woord van welkom
Moment van stilte
Gebed
Lied 547: 1, 2, 5, 6
Gebed
Toelichting op Schriftlezing
Lezing Exodus 13: 3-10
Lied 25a
Lezing Johannes 13: 1-15
Lied 567
Overweging
Lied 388
Inzameling van de gaven
De Tafel wordt klaargemaakt
Uitnodiging
Lied 833
Gebed
Lied 405: 1, 3, 4
Gebed
Avondmaal
Gebed
Lezing: Jezus gevangenneming
Lied 558: 1, 6, 8, 10
Zegenbede

 

28 maart 2021 

Orgelspel
Woord van welkom
Moment van stilte
Lezing Marcus 11: 1-10
Lied 554
Gebed
Lied 536
Gebed
Lezing Jesaja 50: 4-7
Lied 576b
Lezing Marcus 14: 1-11
Lied 558: 1, 6, 8, 10
Overdenking
Meditatief orgelspel
Gebeden
Collectedoelen
Lied 608
Gedicht
Zending en Zegen
Orgelspel

De kerkdienst kijken en luisteren:
Kerkomroep.nl

Paaschallenge 2021: DE WEG DOOR JERUZALEM

Rond Pasen organiseren de Vrijgemaakte Kerk en de PG Uithuizen samen een QR-code wandeling met opdrachten door Uithuizen. Deze wandeling is opgezet voor jeugd van 12-18 jaar, maar ook anderen kunnen hem wandelen, ongeacht de leeftijd. Voor jongere kinderen worden aangepaste opdrachten langs dezelfde route geplaatst. Even weg van je beeldscherm, Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier.
In tweetallen, of meerdere personen uit één huishouden, wandelen de deelnemers coronaproof langs een uitgezette route in het denkbeeldige Jeruzalem uit de

...

stille weekOndanks de beperkingen door Corona willen we dit jaar weer meer invulling geven aan de Stille Week. Dit jaar hebben we nog geen viering op maandag, dinsdag en woensdag maar willen we wel de Jacobikerk openstellen om u de gelegenheid te geven even binnen te lopen voor een moment van bezinning, een kaarsje aansteken. De Jacobikerk zal op deze drie dagen van 19.15 tot 20.00 uur open zijn. Uiteraard zullen we rekening houden met de richtlijnen en vragen u daarom ook om enigszins verspreid over genoemde periode te komen. 

Witte Donderdag
Op deze Witte Donderdag zullen we het Heilig Avondmaal

...

21 maart 2021 

Lied 276: 1, 2
Votum en Groet
Inleiding
Lied 650: 1, 2, 3, 6
Gebed
Lied 23
Gebed
Lezing Johannes 12: 20-33
Lied: Het dorre land zal juichen
Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel
Gebeden
Info collecte
Lied 416
Wegzending en Zegen

Kerkomroep.nl
(de dienst kijken en luister)

 

14 maart 2021 

Orgelspel
Votum en Groet
Gebed
Lied 122
Gebed
Lied 301k
Gebed
Lezing Zacheria 8: 19-23
Orgelspel
Lezing Johannes 6: 1-13
Lied 392
Overweging
Lied 567
Afkondigingen
Gebeden
Lied 416
Zending en Zegen
Orgelspel

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • vrijdag 18 juni 2021 - 2 Timoteus 2:22
    Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen. -- 2 Timoteus 2:22