11 oktober 2020 

Orgelspel
Woord van welkom
Lied 221: 1, 3
Gebed
Lied 1005: 1, 2, 4, 5
Gebed
Lied 150
Lied 681
Lezing Jesaja 25: 1-9
Lied 886
Lezing Matteüs 22: 1-14
Lied 119: ?, 66
Overdenking
Meditatief orgelspel
Gebeden
Lied 908: 1, 2, 6
Zending en zegen
Orgelspel

 

4 oktober 2020 

Lied 122: 1, 2
Gebed
Votum en Groet
Lied 89: 1
Gebed
Lied 150a: 3, 4
Gebed
Lezing Jesaja 56: 1-8
Lied 146c: 1, 6
Lezing Mattheüs 15: 21-28
Lied 117a
Verkondiging
Lied 87: 1, 3, 4
Gebeden
Lied 871
Zegen
Lied 415: 3

 

27 september 2020 

Lied 146: 1, 2
Votum en Groet
Lied 146: 3
Inleiding
Lied 967: 1-7
Gebed
Lezing Deutr. 30: 11-20
Lied 849: 1, 2, 3
Lezing Johannes 3: 1-13
Lied 701: 1, 2, 3, 4
Uitleg/verkondiging
Lied: Kol Nidrei
Collecte
Lied 150: 1, 2
Wegzending en Zegen

 

20 september 2020
Heilig Avondmaal

Lied: Psalm 63A
Lied: Jeruzalem stad van goud
Welkom
Lied 216: 1, 2, 3
Gebed
Lied: De Heer heeft mij gezien en onverwacht
Gebed
Lezing Filippenzen 1: 21-27
Lezing Matteüs 20: 1-16
Lied 991: 1, 2, 3, 6, 7
Overdenking
Lied 975: 1, 2, 3, 4
Gebeden
Lied 388: 1-5
Nodiging en Lofprijzing
Gebed
Lied 405: 1, 3, 4
Lied 1006
Vredegroet
Gemeenschap van brood en wijn
Gebed
Lied 1014: 1-5
Zending en Zegen
Lied: Gaat heen in vrede
Collecte bij de uitgang

 

Meditatie2Op adem komen

We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

 

Bijbeltekst: 

Sirach 19: 18-19

“Aanvaarding door de Ene begint met ontzag voor Hem,
wijsheid die van de Levende komt brengt liefde voort.
Kennis van zijn geboden voedt op tot het leven,
wie Hem behaagt plukt de vruchten van de boom der onsterfelijkheid.”

 

Hulpvragen tijdens meditatie

- Welk woord of gedachte raakt mij persoonlijk?
- Wat betekent dit voor mij en welk verlangen roept dit bij mij op?
- Wat zou ik vanuit dit verlangen voor Gods aangezicht willen brengen?Afsluiting: Als een schaduw aan mijn zijde

Als een

...

13 september 2020 

Orgelspel
Welkom
Lied 217
Votum en Groet
Lied 206: 1, 2, 3
Gebed
Lied 867
Gebed
Lezing 1 Samuel 12: 18-24
Lezing Lucas 22: 31-32
Lezing 1 Timoteus 2: 1-4
Lied 973
Lezing 2
Lied 695
Overweging
Lied 860
Gebeden
Collecte
Lied 416
Zegen

 

6 september 2020 

Orgelmuziek
Welkom en mededelingen
Lied 1005: 1, 2, 4, 5
Votum en Groet
Gebed
Lied 8: 1, 3, 6
Gebed
Lezing Genesis: 1:20- 2:3
Filmpje
Lezing Genesis 9: 8-17
Lied 162: 1-6
Overweging
Lied 981: 1-5
Gebeden
Collecte
Orgelspel
Lied 405: 1, 3, 5
Zegen
Orgelmuziek

 

30 augustus 2020 
Start nieuw kerkelijk seizoen

Combo
Woord van welkom
Lied 216: 1, 2, 3
Gebed
Lied 84
Gebed
Lied 655
Gebed
Lezing Prediker 5: 17-19
Lezing Matteüs 6: 19-23 en 33-34
Lied: Singt dem Hern ein neues Lied
Overdenking
Combo: Ik zal er zijn
Gebeden
Lied 416
Zending en Zegen
Combo
Collecte (bij de deur)

 

23 augustus 2020 

Welkom en mededelingen
Lied 118: 1, 9
Gebed
Gedicht
Lied 169: 1, 2, 3, 4
Verhaal voor de kinderen
Kinderlied
Lezing Exodus 14: 9-30
Lied 93: 1, 4
Lezing Johannes 21: 1-14
Lied: U komt de lof toe
Prediking
Lied 628: 1, 6
Gebeden
Collecte
Lied 415: 1, 2, 3
Zending en Zegen

 

16 augustus 2020 

Orgelspel
Woord van welkom
Lied 105: 1, 2
Votum en Groet
Lied 195
Gebed
Lied 66: 1, 2
Tiengeboden
Gebed
Lied 66: 3
Gebed
Lezing Genesis 1: 26-30
Lezing Genesis 8: 1-7 en 20-22
Lied 839: 1, 2
Lezing Handelingen 9: 3-9 en 17-19a
Lied 839: 4
Overdenking
Lied 910
Gebed
Lied 416: 1, 2, 4
Zegen
Orgelspel

 

9 augustus 2020 

Orgelspel
Woord van welkom
Lied 217
Gebed
Lied 84
Gebed
Lied 117a: 1, 2
Gebed
Lied 681
Lezing Jona 2: 1-11
Lied 130c
Lezing Mattheüs 14: 22-33
Lied 1005: 1, 2, 4, 5
Overdenking
Orgelspel
Gebeden
Lied 837: 1, 3, 4
Zending en Zegen
Lied 425
Collecte bij de uitgang
Orgelspel

 

19 juli 2020 

Orgelmuziek
Welkom
Votum en groet
Lied 1005: 1, 2, 4, 5
Gebed
Psalm 27: 1, 7
Gebed
Lezing Jesaja 40: 12-25
Lied 322: 1, 2, 3
Lezing Matteus 13: 24-30 en 36-43
Lied 765: 1, 3, 4, 5
Overweging
Luisterlied: Heer U bent mijn leven
Gebeden
Collecte
Orgelmuziek
Lied 905: 1, 3, 4
Zegen
Lied 425: 1
Orgelmuziek

 

12 juli 2020 

Orgelspel
Woord van welkom
Lied 672: 1, 2, 6, 7
Gebed
Lied 65: 1
Gebed
Lied 978: 1, 3, 4
Gebed
Lied 681
Lezing Jesaja 55: 6-13
Lied 825: 1, 5, 8
Lezing Mattheüs 13: 1-9 en 18-23
Lied 117b
Overdenking
Orgelspel
Gedenken van overledenen
Orgelspel
Gebeden
Lied 314
Zending en Zegen
Lied 425
Collecte bij de uitgang
Orgelspel

 

Zondag 5 juli 2020

Voorganger: ds. G.J. Gardenier

Welkom
Aansteken Paaskaars
Lied 105: 1, 2, 3
Votum en Groet
Gebed
Lied 287: 1, 2, 5
Gebed
Lied 305
Gebed
Lezing Jesaja 40: 27-31
Lied 89
Lezing Mattheüs 11:25-30
Lied 315
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 313: 1, 3, 5
Inzameling van de gaven
Lied 418: 1, 2
Wegzending en Zegen

 

28 juni 2020 

Voorganger: mw. Jeltsje Elzinga 

Orgelspel
Aansteken Paaskaars
Lied: Machtig God, sterke Rots
Bemoediging en Groet
Lied 139: 1, 2, 3
Gebed
Lied 906: 1, 3, 7
Lezing Jesaja 43: 1
Orgelspel
Lied 781
Lezing 15: 11-24
Verkondiging
Orgelspel
Lied: Ik zal er zijn
Gebeden
Collecte
Lied 939
Wegzending en Zegen

 

Afscheid kinderen groep acht

Lied: Je mag er zijn!
Lied: Samen in de naam van Jezus
Welkom
Paaskaars en licht van Kinderkring
Votum & Groet
Lied: Breng ons samen (Opw 797)
Gebed
Uitleg Dienst
Lezing: Ruth
Lied: Een daad van trouw
Activiteit
Lezing 1 Samiël 17
Lied: Goliath
Lezing: Jona
Lied: Dit is het Oude Testament
Lezing: Jezus loop over het water
Korte overweging
Lied: God van licht (Opw 807)
Afscheid door leiding Kinderkring:
 - Gedicht
 - Overhandiging geschenk
 - Welkom door Jeugdkerk
Gebed
Lied: Ik wens jou
Zegen 
Lied: Samen is veel leuker

 

zionskerk01Diensten in de zomervakantie en Covid-19 

Op het moment van schrijven zijn we voor de eerste keer weer in een kleine groep aanwezig geweest bij de zondagse Eredienst. Het voelde goed om weer met meer mensen aanwezig te mogen zijn bij de dienst in plaats van met 3 personen. 

Vanaf 12 juli zullen de regels hopelijk weer een beetje zijn versoepelt maar we weten nog niet zeker hoe en wat, daarom kan ik u op dit moment ook nog niet aangeven hoe we de dienst precies gaan invullen en dan doel ik vooral op het regulieren van het aantal mensen. Dit is de laatste BijEen voor de zomer en daarom hebben we

...

collecteCollectes tijdens coronacrisis

Vanaf de lockdown in verband met de coronacrisis op 15 maart is er tijdens de online-diensten een moment voor de collectes voor diaconie en eigen kerkenwerk.
U kunt dan uw collectegeld opzij leggen om het bij de eerste reguliere dienst in de collectezak te doen.
Nu de eerste reguliere diensten weer zijn gehouden willen we ook degenen die niet in de gelegenheid zijn om de diensten bij te wonen de mogelijkheid bieden om hun bijdrage te geven.
U kunt deze onder vermelding van “collectes” overmaken naar de rekening van de:

Diaconie NL86 RABO 0367 4280 08 (t.n.v.

...

Na de vakantieperiode wordt er weer gestart met op de maandagavond eens in de twee weken een meditatiebijeenkomst in de Jacobikerk. Deze bijeenkomst begint om 18.45 uur tot 19.45 uur en is voor een ieder toegankelijk.

 

 Vakantietijd.....

U bent er, mijn God
En ik kom tot U
Met al mijn bedrijvigheid, spanningen en onrust.
Ik ben overladen met gedachten en gevoelens.
Mijn lichaam is als een boog gespannen

Zo kom ik tot U,
U, God van rust, van geduld en van kalmte.
Ik adem uit en breng bij U
Mijn overvloed aan gedachten en activiteiten.
Ik adem in en laat mij vervullen met uw
Kracht, uw liefde en

...

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • do. 22 oktober
    De Heer heeft mij gezonden om allen die treuren te troosten, om hun feestkledij te schenken in plaats van verslagenheid. (Js 61:1-4)