15 april 2018
Kerk School en Gezinsdienst

Zingen: Breng ons samen
Paaskaars
Welkom
Zingen: Als je geen liefde hebt ....
Op de droomstoel
Gebed
Kinderen zingen
Verhaal van Jozef
Kinderen zingen
Overweging
Zingen: God heeft een plan met je leven
Droomstoel
Kinderen zingen
Gebed
Collecte
Zingen: Beetje bij beetje
Zingen: God is zo groot
Zegen
Zingen: De Here zegent jou
Zingen: Sta ’s even op
Zingen: Wij gaan op weg

 

8 april 2018

Welkom
Lied 111: 1, 6
Bemoediging
Lied 274
“Beloken Pasen”
Gebed
Lied 146c: 2, 3
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Jesaje 26: 1-13
Lied 175: 1, 3
Lezing Johannes 20: 19-31
Lied 644
Verkondiging
Lied 655
Gebeden
Lied 89: 6, 7
Wegzending en Zegen
Amen: Lied 425

1 april 2018
Paaszondag

Binnendragen van de Paaskaars
Lied 216: 1, 2, 3
Welkom
Gebed
Moment met de kinderen
Lied 218: 1, 2, 3, 4, 5
Gebed
Lied 630: 1, 4
Duo Moniek & Mirjam
Gebed
Lezing Jesaja25: 6-9
Lied 150A: 1, 2, 3
Lezing Johannes 20: 1-18
Lied 624: 1
Duo Moniek & Mirjam
Meditatie
Lied 637: 1, 4
Duo Moniek & Mirjam
Gebeden
Collecte
Lied 634: 1, 2
Zegen

 

25 maart 2018
Palmpasen

Welkom
Lied 440: 1, 2
Votum en groet
Lied 440: 4 en Oude Liedboek 127: 6
Gebed
Lied 24: 1, 4
Gebed
Lezing Psalm 24
Muziek: De Psalmen gezongen nr.3
Powerpoint
Lied 435:4
Gedicht
Lied 435: 2
Lezing Marcus 11: 1-11
Lied 552: 1, 3
Overweging
Lied 550: 1, 3
Gebeden
Collecte
Kinderen met Palmpasenstokken
Lied 556: 1, 2, 5
Zegen
Orgelspel

 

18 maart 2018

Welkom en mededelingen
Lied 136: 1, 2, 3, 4, 13
Gebed
Lied 201
Gebed
Lied 68: 1
Gebed
Lied 672: 1
Moment met de kinderen
Kinderlied: Wij gaan voor even uitelkaar
Gebed
Lied 314: 1, 3
Lezing Job 7
Lied 928: 1, 2, 3
Lezing Joh. 9: 1-7
Overdenking
Stilte
Zingen EL. 237
Zingen EL. 188
De les van de vlinder
Gebeden
Collecte
Zingen: Mijn Vader dank U wel
Zegen

 

14 maart 2018
Biddag

Aansteken Paaskaars
Lied 146: 1,2,3
Votum en groet
Lied 146: 4,5
Gebed
Lied 845:1,2,3
Lezing Spreuken 3: 1-20
Lied 313: 1,3,5
Lezing Lucas 12:13-21
Lied 843: 1,2,3,4
Overweging
Lied 718: 1,2,4
Gebeden
Collecte
Lied 978: 1,3,4
Zegen

 

2018 03 18 verkoopactie bakmix

 

paasontbijt 2018

 

11 maart 2018

Binnenkomst, paaskaars
Woord van welkom
Lied 8a: 1, 2, 3
Gebed
Lied 8a: 6
Gebed
Lied 858: 1, 2, 3, 4
Gedicht
Presentatie
Lied 347: 1, 2, 3
Wat Jezus ons leert
Lied 67 (Tussentijds): 1, 2
Gebed
Bediening Doop
Moment met de kinderen
Kinderlied:
- Dank U voor deze nieuwe morgen
Gebed
Lezing: Genisis 1: 1-2, 8: 6-12
- Marcus 1:9-11
Lied 350: 4, 5, 7
Overdenking
Lied 686: 1, 2, 3
Gebeden
Collecte
Lied 913: 1, 2, 3, 4
Zending en Zegen
Lied 425

 

4 maart 2018

Lied 25: 1, 2, 3
Stilte
Bemoediging
Inleiding op de dienst
Gebed
Lied 299j: 1, 2
Gebed
Moment met de kinderen
Lezing: Johannes 4: 1-30
Lied 653:1 en 3
Overdenking
Lied 695
Gebeden (responsie lied 368d)
Collecte
Lied 538:1, 4
Zegen

 

Snert pannenkoeken2018

Waar? De Kandelaar
Hoe laat? Van 11.45 tot 13.30 uur of
van 17.00 tot 19.30 uur
Kosten? € 5,00 (volwassenen) per persoon per maaltijd
€ 3,50 (kinderen t/m 12 jaar)
Opgeven bij: Nita Bolhuis, tel 412088 (tussen 18.30 en 19.30 uur)
of via het aanmeldformulier

 

Opgeven graag voor 22 maart

Waar doen we het voor? De Jeugd zet zich dit jaar in voor het RONALD MC DONALD HUIS GRONINGEN
In het Ronald MC Donaldhuis logeren ouders, broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen die opgenomen zijn in het UMC in Groningen.

U KOMT TOCH OOK !!!!!????

 

25 februari 2018

Paaskaars, Welkom
Uitleg bloemschikking
Moment van stilte
Lied 275: 1, 2, 3
Gebed
Lied 275: 4 , 5
Gebed/acclamatie Lied 368D
Gedicht
Lied 536: 1, 2, 3
Moment met de Kinderen
Projectlied
Gebed
Lezing: 1 Koningen 19: 8-18
Lied 283: 1, 2, 3
Lezing: Marcus 9: 2-10
Lied 422: 1, 2, 3
Overdenking
Lied: Woon in mijn dromen
Gebeden/responsie Lied 368C
Lied: 1006 Onze Vader
Collecte
Lied 680: 1, 2, 5
Zending en Zegen
Lied 425

 

stille week 2018De Stille Week, de week voor Pasen, is dit jaar van maandag 26 maart t/m zaterdag 31 maart 2018. In deze week vieren wij, in de vorm van vespers, Jezus' weg naar het kruis en zijn opstanding.

Het thema voor deze week is: "Bewogen Woorden".

De vespers worden gehouden in de Jacobikerk en beginnen om 19.30 uur; graag uw liedboek meenemen.
Op Witte Donderdag wordt het Heilig Avondmaal gevierd, voorganger is Ds. L.J. Tiesinga, en op Goede Vrijdag gedenken wij de kruisiging en het sterven van Jezus, voorganger is Mevrouw J.C. Prins-Pestoor.
Op Stille Zaterdag is er een regiovesper in de

...

paasmiddag2Paasmiddag

Datum: 22 maart 2018
Tijd: 15.00 uur
Plaats: de Kandelaar
Opgave t/m 16 maart bij:
Nita Bolhuis tel. 412988
Bea v.d, Ploeg tel. 431946

De diaconie nodigt u van harte uit voor deze middag,
voorafgaande aan de stille week en op weg naar Pasen

De Diaconie.

raad v kRAAD VAN KERKEN.
De Raad van Kerken te Uithuizen organiseert op Wereldgebedsdag, vrijdag 2 maart de jaarlijkse vastenmaaltijd in de doopsgezinde kerk, aanvang 8.30 uur.
De eenvoudige tafel en de sobere maaltijd weerspiegelen het karakter van de veertigdagentijd, waarin uitbundigheid  plaats maakt voor ingetogenheid, zodat er ruimte ontstaat voor bezinning op de wezenlijke elementen van de navolging van onze Heer Jezus Christus: geloof, hoop en liefde.
Aansluitend vindt een viering plaats volgens de liturgie van de Wereldgebedsdag, zoals die is aangereikt door een voorbereidingsgroep van

...

18 februari 2018

Orgelspel
Aansteken Paaskaars
Lied 119: 1, 40
Votum en Groet
Lied 119: 17
Gebed
Gedicht
Lied 827: 1, 2, 4
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Exodus 3: 1-8a
Lied 840: 1, 2, 3
Lezing Marcus 1: 12-15
Lied 538: 1, 2, 3, 4
Overweging
Lied 713: 1, 2, 5
Gedicht
Gebeden
Lied 547: 1b
Collecte
Lied 556: 1, 2, 3
Zegen

 

11 februari 2018

Paaskaars, welkom
Lied 975: 1, 2
Gebed
Lied 975: 3, 4
Gebed
Lied 299e
Moment met de kinderen
Lied 423: 1, 2
Gebed
Lezing Romeinen 12: 1-8
Lied 789 (cantorij)
Lezing Romeinen 12: 9-18
Lied 970: 1, 2, 3, 4, 5
Overdenking
Lied 362: 1, 2, 3
Afscheid ambtsdragers
Lied: Voor al het werk dat in de jaren
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
Lied 672: 1, 3
Gebeden
Collecte
Lied 969: 1, 2, 3
Zending en zegen
Lied 425

 

4 februari 2018

Welkom
Lied 942: 1, 2
Bemoediging en groet
Lied 942: 3
Gebed
Lied 27: 1, 7
Moment met de kinderen
Gebed
Lezingen uit het boek Job
Lied 850: 1, 2, 3, 4, 5
Lezing Marcus 1: 29-29
Lied 837: 1, 2, 3, 4
Overweging
Lied 534: 1, 2, 4
Gebeden
Collecte
Lied 241: 1, 2, 3
Zegen

 

28 januari 2018

Welkom
Lied 316:1,2
Bemoediging
Lied 316:3,4
Gebed
Lied 326
Lezing: Exodus 3:13-14
Lied 941:1,2
Lezing : Marcus 8:27-35
Lied 941:3,4
Overweging
Orgelspel
Lied 377:1,2,4,6
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Lied 653:1,2,5
Zegen.

 

21 januari 2018

Binnenkomst, Paaskaars
Lied 287: 1, 2, 3, 5
Votum en groet
Woord van welkom
Lied 971: 1, 2, 3
Gebed
Lied 103 C: 1, 2, 3
Moment met de kinderen
Kinderlied
Gebed
Lezing Exodus 15: 1-6 en 20-21
Lied 118: 1, 5, 6
Lezing Johannes 5: 1-13
Lied 534: 1, 2, 3. 4
Overdenking
Orgelspel
Lied: Wil Je Opstaan
Gebeden en Onze Vader
Collecte
Lied: Wij Moeten Gaan, 1
Wegzending en Zegen
Lied: Wij Moeten Gaan, 2, 3

 

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

  • vr. 27 april
    Paulus schreef: Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. (Rom 6:4-11)