12 mei 2019

Orgelspel
Welkom – Paaskaars
Lied 217: 1, 2, 3, 4
Gebed
Lied 217: 5
Gebed
Lied 146c: 1
Bevestiging mw Janny Prins-Pestoor
Lied 363: 1, 2, 3
Moment met de Kinderen
Lied 423: 1, 2
Gebed
Lezing Numeri 27: 12-23
Lied 909: 1
Lezing Johannes 10: 22-30
Lied 653: 6, 7
Overdenking
Lied 904: 1, 2
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 416: 1, 2, 3, 4
Zegen

5 mei 2019

Orgelspel
Lied 216: 1, 2, 3
Votum en groet
Lied 601: 1, 2
Gebed
Lied 647: 1, 3, 4
Moment met de Kinderen
Kinderlied
Gebed
Lezing Ezechiël 34
Lied 23c: 1, 2, 5
Lezing Joh. 10: 1-16
Lied 653: 1, 6, 7
Overweging
Lied 1014: 1, 2, 3, 5
Gebeden
Collecte
Lied 418: 1, 2, 3
Zegen
Orgelspel

28 april 2019

Welkom
Lied 89: 5
Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Verootmoediging
Lied 56: 3
Lezing Deut. 30: 11-20
Lied 654: 1
Lezing Deut. 6: 4
Zingen ELB. 45
Moment met de kinderen
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar
Gebed
Lezing Psalm 9: 1-10
Lied 117d 3x
Lezing Mattheus 7: 24-27
Lied 838: 3
Overdenking
Zingen ELB. 430
Gebeden
Collecte
Lied 313: 1, 5
Zegen
Lied 708: 1, 6 (Wilhelmus)

 

land of mine

land of mine

Beste mensen,

Het voorjaar is weer aangebroken. De bloemen laten hun kleuren zien en de bomen botten al weer uit. Ook Jan v.d. Ploeg begint alweer na te denken over de voorjaarstocht per auto door het prachtige Groninger land. Ieder jaar weet hij weer plekjes te vinden die velen onder u nog nooit hebben gezien.
Wel: op 19 juni is het weer zover.

Zet deze datum alvast in uw agenda. U wordt van huis opgehaald en weer terug gebracht.auto

Nader informatie volgt in de volgende Bijeen..

Namens de diaconie,
Geert Folkers

 

RoosBloemen neerleggen: 

Goede Vrijdag 19 april 
Nadat de Paaskaars is gedoofd is er in de Jacobikerk gelegenheid om meegebrachte bloemen neer te leggen bij het kruis.

Stille Zaterdag, 20 april, 10.30 uur
De bloemen voor Goede Vrijdag worden neergelegd op de Algemene Begraafplaats. Om 10.30 uur verzamelen bij de ingang van de begraafplaats, iedereen mag ook zelf bloemen meenemen. Opgave is niet nodig. 
We lopen langs de graven, noemen de naam/namen en lezen:
We gedenken en geloven dat je mag leven ook al ben je gestorven. Want als wij delen in Jezus' dood dan mogen we ook delen in zijn opstanding.

Daarna

...

14 april 2019

Orgelspel
Woord van welkom
Lied 118: 1, 7
Gebed
Lied 118: 9
Gebed
Lied 653: 1, 4, 7
Gebed
Lezing Jesaja 50: 4-7
Lezing Filippenzen 2: 5-11
Lied 556: 1, 2, 3
Lezing Lucas 19: 28-42
Lied 556: 4, 5
Overdenking
Lied 858: 1, 2, 3, 4
Gebeden
Inzameling van de gaven
Binnenkomst kinderen
Lied 552: 1, 2, 3
Zegen
Palmpasenstokken

 

stille weekDe Stille Week

De Stille Week, de week voor Pasen, is dit jaar van maandag 15 april t/m zaterdag 20 april 2019.
In deze week gedenken wij, in de vorm van vespervieringen, Jezus' weg naar het kruis en zijn opstanding.

Het thema voor deze week is dit jaar "Een nieuw begin".

De vespers worden gehouden In de Jacobikerk en beginnen om 19.30 uur, graag uw liedboek meenemen.

Op Witte Donderdag 18 april wordt het Heilig Avondmaal gevierd, voorganger is ds. L.J. Tiesinga en op Goede Vrijdag 19 april gedenken wij kruisiging en sterven van Jezus, voorganger is mevr. J.C. Prins-Pestoor.

Op Stille

...

7 april 2019

Orgelspel
Lied 25a: 1, 2
Votum en groet
Gebed
Lied 837: 2, 3
Bemoediging
Lied 441: 3, 5, 6, 8
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Lukas 2: 33-35
Lezing Lukas 23: 39-42
Lezing Openbaring 21: 1-5
Lied 982: 1, 2, 3
Verkondiging
Orgelspel
Lied 575: 1, 4
Gebeden
Collecte
Lied 538: 2, 3, 4
Uitzending en Zegen

 

31 maart 2019

Lied 103: 1, 3, 4
Votum en groet
Uitleg symboliek
Gebed
Lied 995: 1, 2
Moment met de kinderen
Zand en steen
Lied 320: 1, 2, 3, 4, 5
Lezing Mattheüs 18: 21-35
Lied 836: 1, 2, 5
Overweging
Lied 885: 1, 2
Gebeden
Collecte
Lied 947: 1, 2, 5
Zegen
Orgelspel

 

24 maart 2019

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Lied 146 C: 3, 7
Stil Gebed
Votum en Groet
Lied 562: 1, 2
Gebed
Lied 558: 1, 2, 4, 9
Lezing Jesaja 53: 1-5
Lied 575: 6
Lezing 1 Petrus 2: 21-24
Moment met de kinderen
Lied 423: 1, 2
Gebed
Lied 313: 1, 5
Lezing Johannes 13: 1-17
Lied 569: 1, 2, 3, 4
Verkondiging
Lied 970: 1, 2, 3, 4, 5
Gebeden
Collecte
Lied 418: 1, 2, 3
Wegzending en zegen

 

17 maart 2019

Paaskaars, welkom
Lied 215: 1, 3, 4
Gebed
Lied 215: 7
Gebed + responsie Lied 281: 1
Lied 139: 1, 2
Moment met de kinderen
Kinderlied 
Lezing 1 Korintiërs 13: 1-13
Lied 791: 1, 2, 6
Lezing Lucas 9: 28-36
Lied 543: 1, 3
Overdenking
Lied 818: 1, 2
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 825: 1, 4, 5
Zegen

13 maart 2019 

Woord van welkom
Lied 96: 1, 2
Votum en groet
Lied 96: 3
Gebed
Lied 96: 5, 6
Gebed
Lied 92: 1, 3
Gebed
Lezing Exodus 9: 13-22
Lied 317: 1
Lezing Lucas 18: 1-8
Lied 317: 2
Overdenking
Lied 416: 1, 2, 4
Gebed
Collecte
Lied 150: 1, 2
Zegenbede
Gezongen amen

Onderwerp:    Boekbespreking: "Woestijnvaders" van Mattias Rouw
Leiding: Marina v.d. Ploeg
Datum: 26-03-2019
Aanvang: 19.45 uur
Locatie: Marina v.d. Ploeg, Ripperdadrift 65, Uithuizen
Voor wie: gehele gemeente, jongeren en ouderen

woestijnvaders boekbespreking 2018De fouten van een ander vallen snel op, maar voor de ander ben jij een ander

Oeps.
Bovenstaand citaat is van woestijnvader Mozes. Woestijnvaders zijn monniken die in de eerste eeuwen na Christus de woestijn introkken op zoek naar geloofsontwikkeling en wijsheid. In de woestijn komen ze tot mooie inzichten.
Wij hoeven niet de woestijn in om tot die inzichten te komen,

...

10 maart 2019 

Mededelingen, welkom
Lied 213: 1,2
Gebed
Lied 213: 4
Gebed
Lied 286: 1, 3
Geloofsbelijdenis
Lied 939: 1,3
Moment met de kinderen
Lied 423: 1,2
Gebed
Lezing Romeinen 10: 8-13
Lied 91a: 1,2
Lezing Lucas 4: 1-13
Lied 538: 1, 2, 4
Overdenking
Lied 818: 1, 2
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 754: 1, 3
Zegen

enqueteOp 3 maart mogen we als gemeente meedoen aan een enquête van de protestantse theologische faculteit (PTHU) in Groningen. De faculteit wil graag onderzoek doen naar de vitaliteit van onze en andere gemeenten. Aan dit onderzoek mogen 30 kerken uit Nederland meedoen en wij zijn uitgekozen om mee te doen. Deze enquête zal onze gemeente helpen om inzicht te krijgen in de eigen vitaliteit. Veel kerken zoeken naar manieren om vitaal te worden of te blijven. De PTHU krijgt hier regelmatig vragen over. Denk aan vragen over het gebruik van kerkgebouwen, de beleving van het kerkzijn door de leden, hoe

...

rommelmarktOp zaterdag 13 april wordt weer de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Het lijkt nog ver weg maar voordat je het weet is het weer zover, daarom nu al dit bericht. Op zaterdag 6 april komen we langs om de rommelmarkt spullen op te halen. Vanaf woensdag 10 april gaan we beginnen met het klaarzetten in de Kandelaar. Dit alles is echter alleen mogelijk met de medewerking van veel vrijwilligers. Daarom nu alvast een oproep aan u om deze data vrij te houden zodat we een beroep op u kunnen doen. In het volgende nummer van Bijeen volgt hierover nader bericht.
Namens de rommelmarkt commissie,
G,L, de

...

paasmiddag2

Over een paar weken vieren we samen weer het paasfeest.

De diaconie wil alle ouderen uit onze gemeente van harte uitnodigen voor een paasviering met aansluitend een gezamenlijke broodmaaltijd.

Datum: Donderdagmiddag 4 april, aanvang 15.00 uur in de Kandelaar.

Opgeven: Voor zaterdag 30 maart bij Nita Bolhuis, telnr. 412088 of Bea van der Ploeg, telnr. 431946

Van harte welkom!

3 maart 2019

Orgelspel
Lied 25: 1, 2
Votum en Groet
Gebed
Lied 887: 1, 2, 3
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Jeremia 7: 1-19
Lied 537: 1,2
Lezing Lucas 6: 37-45
Lied 1001: 2, 3
Overweging
Lied 275: 1, 3, 5
Moment van gedenken
Lied 981: 1, 3
Gebeden
Collecte
Lied 974: 1, 2, 3
Zegen
Lied 657: 1, 2, 4
Orgelspel

24 februari 2019 

Lied 287: 1, 2
Moment van stilte
Bemoediging
Lied 287: 3
Inleiding
Gebed
Lied 939
Gesprek met jong en oud
Gebed
Lezing Marcus 3: 13-19
Lied 971: 1, 2
Preek
Lied 969
Gebeden
Mededelingen
Collecte
Lied 657
Zegen

 

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

22 mei 2019

  • wo. 22 mei
    Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden! (Mc 1:1-8)