3 december 2017

Welkom en mededelingen
Lied 25: 1, 2
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Gebed
Lied 433: 1
Lezen: Jesaja 40 3-5
Lied 433: 5
Moment met de kinderen
Gebed
Lezen: Jozua 2: 1-5a en 8-14
Lied 146c: 3
Lezen: Mattheüs 1: 1-6a
Verkondiging
Lied 441: 4, 5, 10
Afkondiging
Lied 121:1
Gebed,
afsluitend lied
Collecte
Lied 289: 1, 2, 3
Wegzending en Zegen

26 November 2017

Lied 657: 1, 3, 4
Votum & groet
Kyriegebed
Lied 304: 1, 2, 3
Moment met de kinderen
Lied: Ik zal er zijn voor jou
Gebed
Lezing: Deuteronomium 34: 1-7
Lezing: Openbaring 21: 1-4
Lied 753: 1, 2, 3, 6
Lezing: Lucas 24: 27-32
Lied 947: 1, 2, 3
Overweging
Lied 798
Gedicht: Herfstblad
 - (geschr.: Machteld Hoekzema)
 Wij gedenken onze gestorven
 - gemeenteleden
Lied 91 a: 1
Vervolg: gedenken
 - gestorven gemeenteleden
Lied 91 a: 2
Wij gedenken onze gestorven geliefden
Wij gedenken die omkwamen in geweld
Lied 91 a: 3
Dankzegging, voorbeden,
 - stil gebed, Onze Vader
Collecte
Lied uit

...

19 november 2017

Lied 283
Groet / Bemoediging
Lied 86:1,4
Kyriegebed, besloten met
 - lied 299j:1,2
Lied 146c:1,3,4
Kinderen naar de Kinderkring
Gebed
Lezing: Romeinen 8:26-28;31-39
Lied 841:1,2
Lezing: Lucas 18: 1-8
Lied .339A
Preek
Lied.944
Gebeden, na elke voorbede
 - lied 367e
Inzameling van de gaven
Lied 919: 1,4
Zending en zegen
Lied 416:1,4

 

Sirkelslag 2017

 

12 november 2017

Welkom
Lied 66: 1, 5
Groet
Kyriëgebed met acclamatie
Lied 705: 1, 2, 4
Aandacht voor de kinderen
https://www.youtube.com/watch?v=UxKgBAGfXaU
Lied 681: 1 (3x herhalen)
Lezing: Deutronomium 6: 20-25
Lied 320: 1
Lezing: 1 Petrus 2: 4-8
Lied 281: 7
Lezing: Johannes 14: 1-7
Lied 281: 8
Uitleg en Verkondiging
Lied: Het hoge woord moet
 - gesproken zijn

Collecte
Lied: Vaste Rots van mijn behoud 1, 3
Dankgebed/Tafelgebed
Lied 985: 3
Vredegroet
Lied 421
Heilig Avondmaal
Zingenderwijs 4: 1, 3
Uitzending en zegen
Lied: 425

 

1 november 2017 
Dankdag

Aanvangslied: ps. 65: 1,5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: ps. 65: 6
Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing: psalm 104: 1-18 
Zingen: lied 978: 1,2
Schriftlezing: psalm 104: 19-35 
Zingen: lied 978: 3,4
Verkondiging
Zingen: lied 984
Gebeden
Collecte
Zingen: ps. 136: 1,3,12, 13
Zegen

 

29 oktober 2017

Woord van welkom
Lied 287: 1, 3
Bemoediging en drempelgebed
Lied 287: 5
Kyriegebed
Lied 103: 1, 2
Dooplied: 347: 1, 2, 3
Doopgebed
Lied (melodie lied 793)
- In je moeders schoot geweven: 1, 2
Doop en handoplegging
Geloften en verwelkoming
Vervolg lied:
- In je moeders schoot geweven: 3
Doopkaart en doopkaars
Moment met de kinderen
Kinderen naar de Kinderkring
Gebed
Schriftlezing: 1 Korintiërs 13: 1-13
Lied 362 1, 3
Overdenking
Lied 686: 1, 2, 3
Lied 898: 1, 4
Dankzegging, voorbeden,
- stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Lied 270: 1, 2 (Evang. LB)
Zegen

 

raad v kDe Raad van Kerken nodigt u van harte uit voor de oecumenische viering op de Willibrordzondag, 5 november a.s. De dienst vindt plaats in de RK-kerk, aanvang 9.30 uur.
Voorgangers van de drie deelnemende kerken zullen een aandeel hebben in de liturgie. De overdenking wordt verzorgd door Janny Prins en het RK-kerkkoor zal haar medewerking verlenen.
Helaas kan door omstandigheden geen kinderwoorddienst/kinderkring worden georganiseerd. Wel is er oppas voor de kleintjes.
Na de dienst bent u welkom in het Vincentiusgebouw voor een kopje koffie/thee of een glas limonade.
Graag dus tot ziens op 5

...
stamppotmaaltijdVoorafgaand aan de kerkdienst op dankdag, willen we onze oogst delen door samen te eten. Een ieder, jong en oud, is uitgenodigd.

En misschien kent u wel iemand die het ook heel fijn zou vinden mee te eten, deze stamppot-maaltijd. Van harte welkom!

Maar een stamppot-maaltijd kan niet zonder kokers!
Bent u bereid een pannetje te koken, wilt u dit dan zo snel mogelijk melden?
In het vlees wordt voorzien.

Plaats: De Kandelaar
Aanvang: 17.45u
Opgave: voor 25 oktober bij Nita Bolhuis, tel. 0595- 412088
of via v&Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het

...

Graag vragen wij u om mee te werken aan de actie Schoenmaatjes. Een actie van Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in landen als Ghana, Irak en Kenia. Een leeftijdgenootje die leeft in moeilijke omstandigheden. Ook wij als kerk doen dit jaar van harte aan deze actie mee.

Als kerk proberen we zoveel mogelijk schoenendozen voor onze rekening te nemen. Daarbij kunnen we niet zonder uw hulp! Wilt u thuis een schoenendoos vullen met o.a. schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed?

Hoe het precies

...

22 oktober 2017

Begroeting
Zingen: Lied 216: 1.3
Stil gebed, Votum & Groet
Inleiding
Zingen: Opwekking 167: 1.3
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Leefregel
Zingen: Lied 885: 1.2
Gebed om de Heilige Geest
Lezen: PSALM 63
Lezen: LUKAS 10: 38-42
Zingen: Lied 63: 1
Verkondiging: PSALM 63, 4
Zingen: Lied 63: 2.3
Dankzegging, voorbede
 - en Onze Vader
Inzameling der gaven
Zingen: Lied 416: 1.2.3.4
Zegen + Zingen Lied 415: 3

 

Kloosterweekend 2018 in Abdij van Berne

Hebt u of jij altijd al eens een klooster willen bezoeken? Mee willen leven met de monniken op het ritme van het getijdengebed? Dan hebt u nu de kans! Want in het weekend van 4-6 mei 2018 (vrijdagmiddag/avond tot zondagmiddag) gaan we weer met een groep gemeenteleden naar een klooster. In 2018 wordt dit de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther.

We volgen de drie gebedstijden per dag en nemen de overige tijd voor rust, inspiratie, wandeling en bezinning. In gesprek met de monniken en wellicht ook onderling zullen we de spiritualiteit van de Norbertijnen

...

29 10 2017 Taizeviering a

15 oktober 2017

Psalm 23: 1, 2, 3
Groet
Bemoediging en Drempelgebed
Lied 281: 1, 2, 3, 4
Kyriëgebed
Lied 299 f
Gebed
Kinderen naar de Kinderkring
Lezen: Jesaja 25 1-9
Lied 762: 1 – 6
Lezen: Filippenzen 3: 17-21
Lied 752: 1, 4
Lezen: Mattheus 22: 1-14
Lied 384: 1 – 9
Verkondiging
Lied 525: 1, 5
Dienst van Gebeden en gaven
Lied 763
Lied 416: 1 – 4
Zegen

 

8 oktober 2017

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Ps.30:3
Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Kyriëgebed
Lied 364:6
Lezen: Ps.103:1-5
Lied 103C:1,2
Tien Woorden
Lied 841:1
Gebed om de leiding van de HG
Luisteren naar: “Je mag er zijn
Kinderen naar de Kinderkring
1e Lezing: : Gen.15:1-6
Lied 803:1,2
2e Lezing: Matt.6:24-34
Lied 827:1,2,4
Overdenking
Zingen: ELB.58: 1-3
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: ELB.433:1,2,3
Zegen, zingend 3x amen

 

Onderwerp:    Verlies Gespreksgroep
Leiding: Mw. Janny Prins-Pestoor
Datum: Woensdag 8 november 2017
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: De Kandelaar
Opgave: Janny Prins, tel. 795065 of via de mail
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
...

flyer spooktocht 2017

 

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

  • ma. 11 december
    Paulus schreef: Wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam. (Fil 3:17—4:1)