19 juli 2020 

Orgelmuziek
Welkom
Votum en groet
Lied 1005: 1, 2, 4, 5
Gebed
Psalm 27: 1, 7
Gebed
Lezing Jesaja 40: 12-25
Lied 322: 1, 2, 3
Lezing Matteus 13: 24-30 en 36-43
Lied 765: 1, 3, 4, 5
Overweging
Luisterlied: Heer U bent mijn leven
Gebeden
Collecte
Orgelmuziek
Lied 905: 1, 3, 4
Zegen
Lied 425: 1
Orgelmuziek

 

12 juli 2020 

Orgelspel
Woord van welkom
Lied 672: 1, 2, 6, 7
Gebed
Lied 65: 1
Gebed
Lied 978: 1, 3, 4
Gebed
Lied 681
Lezing Jesaja 55: 6-13
Lied 825: 1, 5, 8
Lezing Mattheüs 13: 1-9 en 18-23
Lied 117b
Overdenking
Orgelspel
Gedenken van overledenen
Orgelspel
Gebeden
Lied 314
Zending en Zegen
Lied 425
Collecte bij de uitgang
Orgelspel

 

Zondag 5 juli 2020

Voorganger: ds. G.J. Gardenier

Welkom
Aansteken Paaskaars
Lied 105: 1, 2, 3
Votum en Groet
Gebed
Lied 287: 1, 2, 5
Gebed
Lied 305
Gebed
Lezing Jesaja 40: 27-31
Lied 89
Lezing Mattheüs 11:25-30
Lied 315
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 313: 1, 3, 5
Inzameling van de gaven
Lied 418: 1, 2
Wegzending en Zegen

 

28 juni 2020 

Voorganger: mw. Jeltsje Elzinga 

Orgelspel
Aansteken Paaskaars
Lied: Machtig God, sterke Rots
Bemoediging en Groet
Lied 139: 1, 2, 3
Gebed
Lied 906: 1, 3, 7
Lezing Jesaja 43: 1
Orgelspel
Lied 781
Lezing 15: 11-24
Verkondiging
Orgelspel
Lied: Ik zal er zijn
Gebeden
Collecte
Lied 939
Wegzending en Zegen

 

Afscheid kinderen groep acht

Lied: Je mag er zijn!
Lied: Samen in de naam van Jezus
Welkom
Paaskaars en licht van Kinderkring
Votum & Groet
Lied: Breng ons samen (Opw 797)
Gebed
Uitleg Dienst
Lezing: Ruth
Lied: Een daad van trouw
Activiteit
Lezing 1 Samiël 17
Lied: Goliath
Lezing: Jona
Lied: Dit is het Oude Testament
Lezing: Jezus loop over het water
Korte overweging
Lied: God van licht (Opw 807)
Afscheid door leiding Kinderkring:
 - Gedicht
 - Overhandiging geschenk
 - Welkom door Jeugdkerk
Gebed
Lied: Ik wens jou
Zegen 
Lied: Samen is veel leuker

 

zionskerk01Diensten in de zomervakantie en Covid-19 

Op het moment van schrijven zijn we voor de eerste keer weer in een kleine groep aanwezig geweest bij de zondagse Eredienst. Het voelde goed om weer met meer mensen aanwezig te mogen zijn bij de dienst in plaats van met 3 personen. 

Vanaf 12 juli zullen de regels hopelijk weer een beetje zijn versoepelt maar we weten nog niet zeker hoe en wat, daarom kan ik u op dit moment ook nog niet aangeven hoe we de dienst precies gaan invullen en dan doel ik vooral op het regulieren van het aantal mensen. Dit is de laatste BijEen voor de zomer en daarom hebben we

...

collecteCollectes tijdens coronacrisis

Vanaf de lockdown in verband met de coronacrisis op 15 maart is er tijdens de online-diensten een moment voor de collectes voor diaconie en eigen kerkenwerk.
U kunt dan uw collectegeld opzij leggen om het bij de eerste reguliere dienst in de collectezak te doen.
Nu de eerste reguliere diensten weer zijn gehouden willen we ook degenen die niet in de gelegenheid zijn om de diensten bij te wonen de mogelijkheid bieden om hun bijdrage te geven.
U kunt deze onder vermelding van “collectes” overmaken naar de rekening van de:

Diaconie NL86 RABO 0367 4280 08 (t.n.v.

...

14 juni 2020
(online-dienst Zionskerk) 

Voorganger: Janny Prins-Pestoor 

Orgelmuziek
Welkom
Aansteken van de Paaskaars
Lied: Morgenlicht
Votum en Groet
Lied: Licht dat ons aanstoot ...
Gebed
Lied: Kyrie
Kinderkring
Gebed
Lezing Psalm 11
Lied 119: 40, 66
Lezing Genesis 29: 13-35
Lied 845: 1, 2, 3
Overweging
Lied 791: 1-6
Gebeden
Thuis-collecte – Orgelmuziek
Lied 978: 1, 3, 4
Zegen
Orgelmuziek

 

Na de dienst online koffiedrinken:
PGU Kovvie mit kouke

 

7 juni 2020
(online-dienst Zionskerk) 

Voorganger: ds. Lucas Tiesinga 

Orgelspel
Woord van welkom
Paaskaars en licht Kinderkring
Lied 971: 1, 3
Gebed
Lied 921
Gebed
Lied 672: 1, 2, 6, 7
Bericht vanuit de Kinderkring
Kinderlied
Gebed
Lezing Exodus 34: 4-9
Lied 150
Lezing Matteüs 28: 16-20
Lied 970
Overdenking
Meditatief orgelspel
Gebeden – Lied 1006
Collecte
Lied 1014
Zending en Zegen
Lied 425
Orgelspel

 

Na de dienst online koffiedrinken:
PGU Kovvie mit kouke

 

kovvie met koukeNa de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar bij te praten in onze online ontmoetingsruimte ‘PGU Kovvie mit Kouke’.
Dit kan:

  • met pc/laptop via een browser (Google Chrome werkt het beste). U heeft een webcam en microfoon/headset nodig. 
  • met smartphone: download de app op meet-jit.si

Schenk uzelf een kop koffie of thee in
en ga naar PGU Kovvie mit kouke.

 

31 mei 2020
Pinksteren
(online-dienst Zionskerk)

Voorganger: Janny Prins-Pestoor 

Welkom
Lied 216: 1, 2, 3
Aansteken Paaskaars
Votum en Groet
Lied Opwekking 167: 1, 2
Gebed
Kinderkring
Gebed
Lezen Genesis 11: 1-9
Lied 601: 1, 3
Lezen Handelingen 2
Lied: Ik Zal Er Zijn
Overweging
Lied: Geest Van Hierboven
Feest van de Geest
Gebeden
Collecte – Lied 686
Lied Opwekking 58: 1, 2, 3, 4
Zegen
Lied Opwekking 488

 

meditatie Pinksteren 2020Op adem komen

We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

 

Inleidend gebed

Het verlangen om Hem te zoeken
is al de liefde van God
die in ons werkt.

 

Bijbeltekst ter overweging: 

Jes. 32:15-18

Eens zal het zo zijn dat van boven een geest over ons wordt uitgegoten.
Dan zal de woestijn een boomgaard worden, een boomgaard die is als een woud.
Het recht zal zich vestigen in de woestijn, gerechtigheid wonen in de boomgaard.
Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd.
Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats,
een oord

...

24 mei 2020
Wezenzondag – Viering RvK
(online-dienst Zionskerk)

Voorganger: ds. Lucas Tiesinga

Orgelmuziek
Aansteken Paaskaars en licht Kinderkring
Lied 217
Gebed
Lied 928
Gebed
Lied 286
Bericht vanuit de Kinderkring
Kinderlied
Gebed
Lezing Exodus 23: 1-17
Lied 834
Lezing Johannes 17: 1-13
Lied 117b
Overdenking
Lied 130
Geloofsbelijdenis
Lied 910
Gebeden
Collecte – Lied 117d
Lied 416: 1, 2, 4
Zending en Zegen
Orgelmuziek

 

Routeboek naar kerkdiensten in de anderhalve meter samenleving. 

anderhalve meter afstandGeachte gemeenteleden,
Zoals u allemaal weten zult worden de richtlijnen voor religieuze bijeenkomsten per 1 juni versoepeld. Kort gezegd vanaf 1 juni mogen 30 personen bij elkaar komen in een dienst en vanaf 1 juli 100 personen, waarbij de regel van 1,5 meter afstand altijd van kracht is. Vanuit de PKN wordt in overweging gegeven om de maand juni te gebruiken als ‘proefperiode’ om met een beperkte groep mensen te kijken of de bedachte opzet uitvoerbaar en beheersbaar is. Als kerkenraad hebben wij gemeend om deze proeftijd ook te gaan

...

17 mei 2020
(online-dienst Zionskerk)

Voorganger: ds. W. Spoelstra-Postmus

Welkom
Votum en Groet
Lied 66: 1, 7
Gebed
Lied 146c: 1, 7
Gebed
Moment voor de kinderen
Kinderlied
Lezing Johannes 15: 9-17
Lezing Jacobus 1: 22-27
Lied 754: 1, 2, 3
Overdenking
Lied 839
Gebeden
Collecte – Lied 659
Zegen – Lied 425
Orgelspel

 

meditatie3Op adem komen

We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

 

Inleidend gebed

‘Verstil mij, Heer,
Zoals u de storm stilde.
Laat al het tumult
in mij ophouden.
Omhul mij, Heer,
In uw vrede’

 

Bijbeltekst ter overweging: 

Joh. 14: 15- 19

Jezus zei: Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie

...

10 mei 2020
(online-dienst Zionskerk)

Voorganger: ds. Lucas Tiesinga 

Muziek voorafgaand aan de dienst:
 - Air van Bach
 - Psalm 27 – Jigdaljahu
Woord van welkom
Paaskaars en licht van de Kinderkring
Lied 283: 1, 3, 4, 5
Gebed
Lied 602
Gebed
Lied 632
Bericht vanuit de Kinderkring
Kinderlied
Gebed
Lezing Exodus 19
Lied 906: 1, 3, 7
Lezing Johannes 14: 1-14
Lied 324: 1, 3
Overdenking
Luisterlied
Mededeling
Gebeden - Lied 1006
Collecte – Lied 284
Lied 657: 1, 3, 4
Zending en Zegen
Muziek: In My Father's House

 

wezenzondagEredienst door de Raad van Kerken 

Deze zondag – de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren – wordt wel Wezenzondag genoemd. Dat komt doordat Jezus tegen zijn leerlingen zei bij zijn Hemelvaart: ‘Ik laat jullie niet als wezen achter’ en hen beloofde om de Vader te vragen om hen de Heilige Geest, of de Geest van de waarheid te sturen. Deze geplande eredienst in de Jacobikerk op 24 mei georganiseerd door de Raad van Kerken kan helaas niet doorgaan vanwege het corona-pandemie. 

De Raad van Kerken van Uithuizen wil toch proberen hier iets voor in de plaats te gaan doen, door deze eredienst online

...

Dietrich BonhoefferDietrich Bonhoeffer 1906 - 1945

Op 9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer door het nazibewind werd terechtgesteld in kamp Flossenbürg. Bonhoeffer was een luthers predikant en theoloog. Hij studeerde in Berlijn (1924-1927) en in New York (1930). In zijn proefschrift over het thema kerk besloot hij dat de kerk een sanctorum communio moest zijn, een gemeenschap van heiligen. In New York begreep hij pas echt dat het Evangelie ook wat te zeggen heeft voor het leven op straat. Onder het nazibewind vond Bonhoeffer de weg naar de Bekennende Kirche. Zijn

...

3 mei 2020
(online-dienst Zionskerk) 

Voorganger: Janny Prins-Pestoor

Welkom
Aansteken Paaskaars
Lied 868: 1, 2, 3
Votum en Groet
Lied: Morgenlicht
Moment voor de kinderen
Kinderlied
Ochtendgebed van Bonhoeffer
Pianomuziek
Lezing: Psalm 139
Lied 139: 1, 6
Gedicht van Dietrich Bonhoeffer
Lezing Romeinen 13: 1-7
Lied 538: 1, 4
Overdenking
Lied 886: 1, 2
Gebed
Collecte –
Dona Nobis Pacem
Lied 1014
Zegen
Lied 708: 1, 6 (Het Wilhelmus)

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • do. 13 augustus
    Paulus schreef: Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. (Kol 3:12-17)