15 september 2019
Startzondag

Paaskaars
Welkom en Openingswoorden
Lied 216: 1, 2
Groet, bemoediging
Lied 216: 3
Gebed – responsie Lied 301a
Lied: Het liefste lied van overzee
Gezongen gebed
Lied 288: 1, 2
Moment met de kinderen
Lezing Jozua 3: 1-4 en 12-17
Lezing Jozua 4: 1-7, 11 en 18
Het verhaal word uitgebeeld
Lied AWN IV, 3: 1, 2, 5
Overdenking
Gedicht
Lied 316: 1, 2, 3, 4
Moment van gedenken
Lied 23b: 1
Gebeden
Collecte
Lied 418: 1, 2, 3
Zegen
Orgelspel

 

8 september 2019 

Inleidende woorden
Lied 217: 1, 2, 3, 4
Groet, bemoediging, gebed
Lied 217: 5
Gebed
975: 2, 1
Moment met de kinderen
Lied 423: 1, 2
Gebed
Lezing Psalm 1
Lied 119: 1, 34
Lezing Lucas 14: 25-33
Lied 870: 1, 4, 5, 8
Overweging
Lied: Christus is de ware hoeksteen
Gebeden
Collecte
Lied: Woon in mijn dromen
Zending en zegen
Lied 425

Bijbeltekst

Efeze 4:3 en 4

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping.

 

Meditatie2

Afsluitend gebed of gedicht

Eeuwige
Enige Onkenbare
Wij bidden u –
Geef ons te zijn
een weerschijn
van uw licht
Geef ons te zijn
een echo
van uw stem
Geef ons te zijn
een weergave
van uw liefde.

Bron: Voorbij het denken (Hans Richter)

01 september 2019 

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Lied 84: 1, 3
Votum en Groet
Inleiding
Lied 801: 1, 2, 5, 6
Als gebed Lied 1008: 1, 2
Woord van genade, Leefregels
Lied 86: 4
Gebed
Lezing Lucas 10: 1-20
Lied 910: 1, 2
Verkondiging
Lied 835: 1, 2, 3, 4
Gebeden
Collecte
Lied 416: 1, 2, 3, 4
Wegzending en zegen

 

25 augustus 2019 

Orgelspel
Lied 324
Groet, Bemoediging
Lied 33: 2, 8
Gebed-Lied 299j: 1, 2
Lied 146c: 1, 3, 4
Gebed
Lezing Ruth 1: 1-11A
Lied 837: 1, 2,3
Lezing Ruth 1: 14-22
Lied 256
Preek
Lied 807: 1-6
Gebeden
Inzameling van de gaven
Zending en zegen
Lied 425
Orgelspel

 

18 augustus 2019

Orgelspel
Paaskaars
Lied 119: 1, 40
Votum en Groet
Lied 119: 34
Gebed
Lied 405: 1, 3, 4
Gebed
Lezing Galaten 5: 25 – 6: 10
Lied 841: 1, 2
Lezing: Brief aan Filemon
Lied 48: 1, 6, 10 (oud LB)
Overweging
Lied 886: 2, 1
Gebeden
Collecte
Lied 675: 1, 2
Zegen
Orgelspel

 

11 augustus 2019

Welkom, Paaskaars
Gedicht
Lied 220: 1, 2
Bemoediging en Groet
Gebed
Lied 220: 3, 4
Gebed
Lied 216: 1, 2, 3
Gebed
Lezing Jesaja 65: 17-25
Lied 33: 2, 4
Lezing Lucas 12: 32-40
Lied 870: 1, 4, 5, 8
Overdenking
Lied 754: 1, 2, 3
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 975: 2, 3, 1
Zending en zegen

 

4 augustus 2019

Orgelspel
Welkom
Lied 84: 1, 3
Bemoediging en groet
Gebed
Lied 84: 6
Gebed
Lied 217
Gebed
Inleiding
Lezing 1 Samuel 3: 1-10
Lied 317
Lezing Marcus 9: 30-37
Lied 316: 1, 4
Verkondiging
Lied 944
Geloofsbelijdenis
Lied 119: 3, 66
Gebeden
Collecte
Lied 513
Zending en zegen

 

21 juli 2019 

Lied 220: 1, 2
Votum en Groet
Lied 220: 3, 4
Gebed
Lied 62: 1, 5
Gebed
Lezing Lucas 5: 1-11
Lied 823: 1, 4
Lezing Johannes 21: 1-14
Lied 825: 8, 5, 1
Overdenking
Lied 992: 1, 2, 3, 4
Gebed
Collecte
Lied 316: 1, 2, 4
Zegen

 

14 juli 2019

Lied 217
Bemoediging en groet
Gebed
Lied 47
Gebed – Lied 301a
Lied 305
Lezing Ezechiël 2: 1-7
Lied 361
Lezing Marcus 6: 1-12
Zingen Lofprijzing 339a
Overweging
Orgelspel
Lied 362
Gebeden
Collecte
Lied 418
Zegen

 

Pelgrimswandeling Raad van Kerken 

jacobsmonumentDe jaarlijkse pelgrimswandeling organiseren we dit jaar samen met het Nederlands Genootschap Sint Jacob, afd. Groningen-Drenthe. Dit is een vereniging voor mensen die een band hebben met de bedevaartsplaats Santiago de Compostela.
De wandeling vindt plaats op donderdag 25 juli, de naamdag van de apostel Jacobus. Men kan kiezen uit een 5 kilometer route (ca 1 uur) of een 10 km route. De start is om 14.30 uur in de RK-Kerk. Hier zal pastor Wubbels ons welkom heten. Daarna lopen we naar Oldenzijl.
In het dorpshuis is er een pauze van ruim een half uur. Daar zal de

...

Beleef een orgelzomer op het Hogeland III

15.30 uur Antoniuskerk Kantens Leni Otte orgel, Tim Veldman klavecimbel en Ada Péres traverso

18.00 uur buffet Rosa Garden Uithuizen

20.00 uur Zandeweer dorpskerk, Peter Westerbrink orgel

(alleen middagconcert € 10,-, passe-partout € 17,50, buffet Rosa Garden eigen kosten)

www.arpschnitgerorgeluithuizen.nl

orgelzomer 06 07 2019

 

30 juni 2019 

Welkom
Lied 687
Bemoediging en groet
Gebed
Lied 868
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Psalm 16
Lied 275
Lezing Genesis 18: 1-15
Lied 802: 1, 3, 4, 6
Overweging
Orgelspel
Lied 838
Gebeden
Collecte
Lied 150a
Zegen

Startzondag 15 september 2019

De vakantie moet nog beginnen en dan al weer aan de startzondag denken! Toch willen we u en jou alvast een beetje in de stemming brengen! 

Het thema is dit jaar: ‘een goed verhaal’

people talking vectorIn de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen,

...

EEN GOED VERHAAL

Dat is komende zomer het thema van de VAKANTIEKRING

Vakantiekring is voor alle kids t/m groep 8 van de basisschool en wordt gehouden op de vakantiezondagen van 14 juli t/m 25 augustus, de 28e juli hebben we vrij.

Je bent vanaf 9.20 uur t/m einde kerktijd van harte welkom boven in de jeugdruimte. Er komen allerlei onderwerpen en Bijbelverhalen voorbij en we hebben natuurlijk een superleuke verwerking. Verder gaan we vertellen, verhalen, knutselen, spelletjes doen, film kijken, buiten verblijven etc. En natuurlijk hoort hier wat lekkers bij. 

We organiseren dit zodat (jonge)

...

Bij deze nodigen we iedereen uit voor het topsportevenement van het jaar: DE SPRONG.

Kinderen van groep 8 nemen afscheid van de kinderkring en maken de sprong naar de (jeugd) kerk. Dat doen ze in een kerkdienst met als thema ‘KLAAR VOOR DE START 1+1=3’. Het belooft een sportieve dienst te worden waarin iedereen wordt uitgenodigd om de kinderen te komen aanmoedigen. En dat doet men natuurlijk in de mooiste sportoutfit!

Dus kom in het shirt/de outfit van je favoriete voetbal-, basketbal-, volleybal- of andere sportclub. Trek je beste sportschoenen aan en sta langs de lijn, vuur ze aan, support

...

23 juni 2019 

Welkom
Lied 41: 1, 2
Votum en groet
Klein Gloria
Gebed
Lied 41: 4, 5
Tien geboden
Gebed
Lied 119: 37, 40
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Psalm 119: 73-89
Lied 910: 1, 2
Lezing Handelingen 3: 1-10
Lezing Handelingen 4: 1-5
Lied 910: 3, 4
Overdenking
Lied 302: 1, 3
Gebeden
Collecte
Lied 149: 1, 2, 3
Zegen

 

Meditatie2Bijbeltekst

Romeinen 8:14-15 
“Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.”

 

Afsluitend gebed of gedicht 

“Heilige Geest, mysterieuze aanwezigheid, u laat zich horen daar waar onze hoop en ons verdriet hun voedingsbodem vinden. U zegt ons: ‘Open je hart en je geest!’ En als wij bijna geen woord kunnen uitbrengen, blijkt dat een enkel woord genoeg is om te bidden.”

broeder Roger van Taizé

 

16 juni 2019 

Lied 975: 1, 4
Opening/welkom
Lied 111: 1, 2
Gebed
Bemoediging en groet
Zingen EL 290: 1-4
Lied 111: 3, 4, 5
Nodiging HA
Zingen EL 295: 1-5
Tafelgebed
Zingen EL 168: 1, 2
Vervolg Tafelgebed
Zingen EL 168: 7
Vervolg Tafelgebed
Zingen EL 168: 5
Instellingswoorden
Brood en wijn wordt uitgedeeld
Dankgebed
Gebed
Moment met de kinderen
Kinderlied
Lezing Hand. 9: 1-6, 17-19
Lezing Filipp. 3: 4-14
Lied 578: 1, 6
Overdenking
Lied 544: 1
Collecte
Lied 315: 1
Wegzending en zegen

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • za. 21 september - MATTEÜS
    Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. (Ef 4:1-6)