16 januari 2022

Lied: Ich bin dein Knecht
Opening
Groet
Lied 100
Gebed
Lezing Jesaja 62: 1-5
Lied 525
Lezing Johannes 2: 1-11
Lied 117d
Preek
Lied: Gij zij een mensenzoon, ....
Gebeden + Lied 376b
Lied 919: 1, 4
Zending en Zegen

9 januari 2022
Afscheidsdienst ds.Tiesinga

Orgelspel
Woord van welkom
Lied 217: 1, 2, 3, 4
Gebed
Lied 217: 5
Gebed
Lied 304: 1, 2, 3
Gebed
Lezing Jesaja 55: 1-13
Lied 221: 1, 2
Lezing Lucas 24: 13-35
Lied 653: 1, 2, 3, 4, 7
Overdenking
Meditatief orgelspel
Lied 975: 1, 2, 3, 4
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 150a: 1, 2, 3, 4
Zending en zegen
Lied 416: 1, 2, 3, 4
Meditatief orgelspel
Toespraken

 

2 januari 2022 

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Lied 412: 1, 3
Votum en Groet
Lie 273: 1, 2
Gebed
Lied 978: 1, 3, 4
Gebed
Lezing Exodus 33: 1-17
Lied 314: 1, 2, 3
Overdenking
Lied 909: 1, 2, 3
Geloofsbelijdenis
Gebeden
Collecte
Lied 418: 1, 2, 3
Zegen

 

26 december 2021
2e Kerstdag 

Muziek voor de dienst
Welkom
Lied 478: 1, 2
Votum en Groet
Gebed
Lied 478: 4
Gebed
Lied 474: 1, 2, 5
Gebed
Lezing Johannes 1: 1-13
Lied 475: 1, 2
Lezing Mattheus 2: 1-9
Lied 475: 3
Overdenking
Lied 484
Dankgebed
Lied 150
Zegen
Afrondende muziek

 

24 december 2021
Kerstavondviering
(online-dienst) 

Muziek voor de dienst
Woord van welkom
Lied 477: 1, 2, 4
Gebed
Lied 487: 1, 2, 3
Kinderverhaal
Lied 476: 1, 2, 3, 4
Bijbelverhaal
Lied 494: 1, 2, 3
Overweging
Lied 481: 1, 2, 3
Gebeden
Lied 478: 1, 2, 4
Zegen
Lied: Ere zij God
Muziek na de dienst

 

In verband met de nieuwe lock-down hebben we de diensten voor de komende periode moeten aanpassen. 

- Kerstnachtdienst uitsluitend online viering aanvang: 19.30 uur
- 1e Kerstdag Max. 50 personen aanwezig aanvang: 10.00 uur, 
   opgave noodzakelijk
- 2e Kerstdag uitsluitend online viering aanvang: 9.30 uur
- Oudjaarsavond uitsluitend online viering aanvang: 19.30 uur
- Nieuwjaarsochtend viering vervalt
- 2 januari uitsluitend online viering aanvang: 9.30 uur
- 9 januari Max. 50 personen aanwezig aanvang: 9.30 uur, 
   opgave noodzakelijk

Zowel voor de dienst op 1e Kerstdag en 9 januari (resp.

...

19 december 2021
Vierde Adventszondag 

Combo: Geen Afstand
Welkom
Lied: Bijeen geroepen ....
Moment van stilte
Bemoediging en Groet
Gebed
Lied 288
Gebed
Lied: Heer ontferm U
Gebed
Moment met de kinderen
Projectlied Kinderkring
Lezing Micha 5: 1
Lied 698: 1, 2, 5
Lezing Lucas 1: 57-80
Combo: Lied 456b
Overdenking
Combo: God zal met ons zijn
Afkondigingen
Gebeden
Collecte
Lied 1000
Uitzending en Zegen
Combo: God is overal

 

Opbrengst collecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

vluchtelingenkinderen 22 11 2021bIn de week van 22 -27 november heeft Kerk in Actie landelijk gecollecteerd voor verbetering van de leefomstandigheden van vluchtelingenkinderen in Griekenland. Ook Uithuizen heeft hieraan meegedaan. 23 collectanten zijn op pad gegaan en hebben samen € 1693,56 bijeen gebracht.
Zeker is dat het totaalbedrag voor Uithuizen hoger ligt. Bedragen gedoneerd door mensen die betaald hebben met behulp van een QR-code zijn niet inbegrepen. Het systeem dat Kerk in Actie tot nu tot hanteert maakt het niet mogelijk dit per dorp, in dit geval

...

12 december 2021
3e zondag van Advent 

Aansteken kaarsen
Inleidende woorden
Lied 84: 1, 3
Gebed
Lied 462: 1, 4, 5, 6
Moment met de kinderen
Lied: Wij bidden om verhalen
Herbevestiging ouderling
Lied 672: 3, 7
Gebed
Lezing Filippenzen 4: 4-9
Lied 463: 1, 4, 6, 7, 8
Lezing Lucas 1: 39-56
Lied 473: 1, 2, 3
Overdenking
Lied 444: 1 – 5
Gebeden
Lied 440: 1, 2
Zending en zegen

 

5 december 2021 

Orgelspel
Lied 44
Bemoediging en Groet
Lied 149: 1, 3
Gebed
Lied 281: 1 – 5
Gebed
Moment met de kinderen
Lezing Jesaja 9: 1-5
Lied 448: 1, 3, 5, 7, 9
Lezing Lucas 1: 26-38
Lied 139d
Preek
Lied 157a
Gebeden + Lied 367e
Lied 494
Zending en Zegen
Lied 425
Orgelspel

 

Meditatie2Muziek voor en na de meditatie

 

Op adem komen - probeer tot een ontspannen houding te komen

Neem een ontspannen houding aan waarbij je de spieren ontspant. Adem diep in en uit. Herhaal dit een aantal keer. Tot je een dieper besef van je ademhaling hebt. De ademhaling die jouw wezen draagt, ook al ben je je daar niet altijd van bewust.
Ga met je aandacht naar de benen, voeten, kuiten, knieën, bovenbenen, spieren van de heup, buik, borst, armen, denk aan de spieren van de armen, vingers, handen, ellenbogen, schouders en probeer te ontspannen.
Vervolgens ga je met je aandacht naar de spieren van je

...

adventsproject2021

 

 

28 november 2021

Orgelspel
Welkom
Lied 447: 1, 2, 3
Bemoediging en groet
Lied 72: 4
Gebed
Lied 459: 1, 3, 4, 5
Gebed
Moment met de kinderen
Lezing Lucas 1: 5-25
Lied 441: 5, 6
Verkondiging
Orgelspel
Lied 433: 1, 2, 3, 4, 5
Gebeden
Afkondigingen en mededelingen
Lied 440: 1, 3
Uitzending en Zegen
Orgelspel

 

21 november 2021
Laatste zondag kerkelijk jaar 

Lied: Zoek de stilte, vind de ruimte ...
Stilte
Bemoediging en groet
Inleidende woorden
Gebed
Lied 869: 1, 3
Gebed
Lezing Exodus 3: 1-6
Lied 528: 1, 3, 5
Lezing Lucas 20: 27-40
Lied 760
Overdenking
Meditatief orgelspel
Gedicht
Herdenking van de gestorvenen
Lied: Ga maar gerust .... 1
Herdenking van de gestorvenen
Lied: Ga maar gerust .... 2
Herdenking van de gestorvenen
Lied: Ga maar gerust .... 3
Herdenking van de gestorvenen
Stilte
Gebeden
Lied: Woon in mijn dromen ....
Zegen
Orgelspel

Download hier het liturgie

 

Meditatie2Muziek voor en na de meditatie

 

Op adem komen - probeer tot een ontspannen houding te komen

Neem een ontspannen houding aan waarbij je de spieren ontspant. Adem diep in en uit. Herhaal dit een aantal keer. Tot je een dieper besef van je ademhaling hebt. De ademhaling die jouw wezen draagt, ook al ben je je daar niet altijd van bewust.
Ga met je aandacht naar de benen, voeten, kuiten, knieën, bovenbenen, spieren van de heup, buik, borst, armen, denk aan de spieren van de armen, vingers, handen, ellenbogen, schouders en probeer te ontspannen.
Vervolgens ga je met je aandacht naar de spieren van je

...

22 - 27 november: Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen Griekenland

Het is bijna zover. Van 22 tot 27 november collecteren we voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op Griekse eiland of op het vasteland. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar.

Een van hen is Ilana uit Afghanistan. Ze zegt: “Vier jaar geleden voelden mijn ouders zich gedwongen om te vluchten. Na een reis vol gevaren kwamen we met een hart vol hoop op Lesbos aan. De werkelijkheid in het

...

14 november 2021
Heilig Avondmaal Jacobikerk 

Welkom
Lied 216: 1, 2, 3
Gebed
Lied 150a: 1, 3, 4
Gebed
Lezing Psalm 16
Lied 283: 1, 3, 5
Lezing Marcus 12:38- 13:2
Lied 976: 1, 2, 3
Overdenking
Lied 975: 2, 4
Gebeden
Collecte
Uitnodiging HA
Lied 377: 1, 4, 5, 6
Gebed
Lied 985: 1, 3
Vredegroet
Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed
Lied 978: 1, 2, 4
Zegen en Zending

 

7 november 2021
Willibrordzondag 

Paaskaars/ Welkom
Lied 217: 1, 2, 3, 4
Gebed
Lied 217: 5
Gebed
Lied 304: 1, 2, 3
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Deuteronomium 6: 2-9
Lied 314: 1, 2, 3
Lezing Marcus 12: 28-34
Lied 117d
Overdenking
Meditatief orgelspel
Lied 834: 1, 2, 3
Gebeden
Lied 416: 1, 2, 3, 4
Zending en Zegen
Lied 425

 

Meditatie2Muziek voor en na de meditatie

 

Op adem komen - probeer tot een ontspannen houding te komen

Neem een ontspannen houding aan waarbij je de spieren ontspant. Adem diep in en uit. Herhaal dit een aantal keer. Tot je een dieper besef van je ademhaling hebt. De ademhaling die jouw wezen draagt, ook al ben je je daar niet altijd van bewust.
Ga met je aandacht naar de benen, voeten, kuiten, knieën, bovenbenen, spieren van de heup, buik, borst, armen, denk aan de spieren van de armen, vingers, handen, ellenbogen, schouders en probeer te ontspannen.
Vervolgens ga je met je aandacht naar de spieren van je

...

Kinderdienst 31 oktober 2021 

Thema: Ziende blind

Muzikale medewerking:
Interkerkelijk Kinderkoor Sjaloom

 

Welkom
Kinderkoor: Welkom, welkom
Bemoediging en groet
Kinderkoor: Hou vol
Oefening als inleiding op het thema
Gebed
Lied 276: 1
Verhaal Johannes 9: 1-41
Kinderkoor: Diep van binnen blij
Overdenking
Lied 534: 1, 2, 3, 4
Zintuigentest
Overdenking
Lied: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
Dank- en voorbedegebed
Collecteaankondiging
Kinderkoor: My lighthouse
Lied: Mijn Vader dankuwel
Zegen
Kinderkoor: You say

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • maandag 24 januari 2022 - Psalmen 18:2-3
    Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte, HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht. -- Psalmen 18:2-3