13 maart 2019 

Woord van welkom
Lied 96: 1, 2
Votum en groet
Lied 96: 3
Gebed
Lied 96: 5, 6
Gebed
Lied 92: 1, 3
Gebed
Lezing Exodus 9: 13-22
Lied 317: 1
Lezing Lucas 18: 1-8
Lied 317: 2
Overdenking
Lied 416: 1, 2, 4
Gebed
Collecte
Lied 150: 1, 2
Zegenbede
Gezongen amen

10 maart 2019 

Mededelingen, welkom
Lied 213: 1,2
Gebed
Lied 213: 4
Gebed
Lied 286: 1, 3
Geloofsbelijdenis
Lied 939: 1,3
Moment met de kinderen
Lied 423: 1,2
Gebed
Lezing Romeinen 10: 8-13
Lied 91a: 1,2
Lezing Lucas 4: 1-13
Lied 538: 1, 2, 4
Overdenking
Lied 818: 1, 2
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 754: 1, 3
Zegen

enqueteOp 3 maart mogen we als gemeente meedoen aan een enquête van de protestantse theologische faculteit (PTHU) in Groningen. De faculteit wil graag onderzoek doen naar de vitaliteit van onze en andere gemeenten. Aan dit onderzoek mogen 30 kerken uit Nederland meedoen en wij zijn uitgekozen om mee te doen. Deze enquête zal onze gemeente helpen om inzicht te krijgen in de eigen vitaliteit. Veel kerken zoeken naar manieren om vitaal te worden of te blijven. De PTHU krijgt hier regelmatig vragen over. Denk aan vragen over het gebruik van kerkgebouwen, de beleving van het kerkzijn door de leden, hoe

...

3 maart 2019

Orgelspel
Lied 25: 1, 2
Votum en Groet
Gebed
Lied 887: 1, 2, 3
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Jeremia 7: 1-19
Lied 537: 1,2
Lezing Lucas 6: 37-45
Lied 1001: 2, 3
Overweging
Lied 275: 1, 3, 5
Moment van gedenken
Lied 981: 1, 3
Gebeden
Collecte
Lied 974: 1, 2, 3
Zegen
Lied 657: 1, 2, 4
Orgelspel

24 februari 2019 

Lied 287: 1, 2
Moment van stilte
Bemoediging
Lied 287: 3
Inleiding
Gebed
Lied 939
Gesprek met jong en oud
Gebed
Lezing Marcus 3: 13-19
Lied 971: 1, 2
Preek
Lied 969
Gebeden
Mededelingen
Collecte
Lied 657
Zegen

 

17 februari 2019

Welkom
Lied 971: 1, 2
Gebed
Lied 971: 3
Gebed
Lied 304: 1, 2, 3
Kinderlied: Hij Alleen
Gebed
Lezing Esther 7:1 – 8:2
Lied 25: 1, 10
Lezing Lucas 6: 17-26
Lied 969: 1, 2
Overdenking
Lied 340 b
Afscheid ambtsdragers
Lied: Voor waar u tijd en kracht....
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
Lied 672: 1, 3
Gebeden
Collecte
Lied 975: 1, 2
Zending en Zegen
Orgelspel

 

10 januari 2019

Welkom
Lied 518:1,3
Bemoediging
Lied 518:4,5
Gebed
Lied 517:1,3
Kinderen naar de Kinderkring
Lezing Genisis 14: 1-24
Lied 803:1,2
Lezing Hebreeën 7: 1-3
Lied 802:1,3
Overweging
Orgelspel
Lied 816
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 653:1,2,5
Zegen

 

3 februari 2019

Orgelspel, Paaskaars
Lied 89: 1, 4
Votum en Groet
Lied 89: 7
Gebed
Lied 287: 1, 2, 5
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Esther 4: 1-17
Lied 91a: 1, 2, 3
Lezing Lucas 4: 21-30
Lied 528: 1, 2, 3, 5
Overweging
Lied 800: 1, 2, 4
Gebeden
Collecte
Lied 905: 1, 3, 4
Zegen
Orgelspel

 

27 januari 2019

Lied 220: 1, 2, 3
Gebed
Lied 220: 4
Gebed
Lied 939: 1, 2, 3
Moment met de kinderen
Kinderlied
Gebed
Lezing Jesaja 55: 1-2
Lezing Korintiërs 4: 5-18
Lied 146: 1, 4
Cantorij
Lezing Johannes 2: 7-10
Cantorij
Overdenking
Lied 975: 1, 2, 3, 4
Gebeden
Collecte
Tafel gereed maken
Lofprijzing
Gebed
Cantorij
Vredegroet
Avondmaal
Gebed
Lied 793: 1, 3
Zegen

regiodienst 03 02 2019

20 januari 2019

Paaskaars
Welkom
Lied 280: 1, 2, 3, 4
Votum en Groet
Lied 280: 5, 6, 7
Moment met de kinderen
Gebed
Lied 974
Lezing Romeinen 12: 1-13
Lied Aan Die Ons Ziet
Lezing Lucas 4: 14-21
Zingen: Ubi Caritas
Overdenking
Orgelspel
Lied: Wil je opstaan en mij volgen
Voorbede
Lied 1006
Collecte
Lied: Lied Om Mee Te Gaan: 1
Zegenbede
Lied Om Mee Te Gaan: 2, 3

 

Wanneer: 23 februari 2019
Waar: De Kandelaar
Hoe laat:  Van 11.45 tot 13.30 uur of
van 17.00 tot 19.30 uur
Kosten: € 5,00 (volwassenen) per persoon per maaltijd
€ 3,50 (kinderen t/m 12 jaar)
Opgeven voor 21 februari via: fam. Bos-van der Molen tel. 854601
of via de lijsten in de hal van de Kandelaar
of via het aanmeldformulier

Snert & pannenkoeken actie

snertDOOR OMSTANDIGHEDEN VINDT DE SNERT & PANNENKOEKENACTIE ALLEEN 'S AVONDS PLAATS VAN 17.00 UUR T/M 19.30 UUR

Ook dit jaar wordt er door de Diaconie en de jeugd weer een snert & pannenkoeken actie georganiseerd. De opbrengst van deze actie is

...

13 januari 2019

Lied 31: 1, 15
Groet, Bemoediging
Gebed
Lied 217: 1, 5
Gebed
Lied 146c: 3, 5
Gebed
Moment met de kinderen
Lezing Genesis 22: 1-19
Lied 119: 44
Lezing Lucas 3: 15-16, 21-22
Lied 686
Verkondiging
Lied 313: 2, 3, 4
Gebeden
Gaven
Lied 864: 1, 2
Wegzending & Zegen

 

koffieDe kerkenraad nodigt u van harte uit om na de dienst van 13 januari a.s. na afloop een kopje koffie te komen drinken. Tijdens deze samenkomst wil de kerkenraad u nader inlichten over het voornemen om een jeugdwerker in onze gemeente aan te stellen. Uiteraard is er ook gelegenheid om andere vragen te stellen.
Wij hopen u allemaal te mogen begroeten na afloop van de dienst op 13 januari.

Namens de kerkenraad,
Jacob Jan Kooi, scriba

 

6 januari 2019

Orgelspel, Paaskaars
Lied 72: 1
Bemoediging, Groet
Gebed
Lied 72: 5
Gebed
Lied 496
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Mattheus 2: 1-2
Lied 837: 1
Lezing Mattheus 2: 3-10
Lied 518: 1
Lezing Mattheus 2: 11-12
Lied 505
Preek
Lied 834
Gebeden
Collecte
Lied 654: 1, 4
Zending en Zegen

 

31 december 2018 

Orgelspel, Paaskaars
Lied 90: 1, 2
Votum en Groet
Gebed
Lied 513: 1, 2, 3, 4
Lezing Exodus 33: 7-17
Lied 139: 1, 2, 5
Lezing Psalm 121
Lied: Ik Kijk Omhoog Naar De Bergen
Overdenking
Lied 275: 1, 3, 4, 5
Geloofsbelijdenis
Gebeden
Collecte
Lied 248: 1, 2, 3, 4
Zegen
Lied 415: 1, 2, 3
Orgelspel

 

30 december 2018

Welkom
Lied 286
Bemoediging en Groet
Gebed
Lied 305
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Galaten 3: 23-4:7
Lied 969
Lezing Lucas 2: 33-40
Lied 653: 1, 3, 4, 7
Overweging
Orgelspel
Lied 827
Gebeden
Collecte
Lied 90a
Zegen

 

Serious Rescue voor Serious Request!
Reddingsbrigades in actie voor goede doel van 3FM

Serious Request

Van 20 t/m 23 december 2018 zetten reddingsbrigades uit heel Nederland zich ook dit jaar weer in voor de inzamelingsactie “Serious Rescue”. Met de actie “Serious Rescue” halen reddingsbrigades met een 3-daagse vaartocht naar Utrecht geld op voor het goede doel van de 3FM actie Serious Request;

Het thema van 3FM Serious Request 2018: “De Lifeline – Het redden van levens.”

Verenigd in “Serious Rescue”, zullen de vrijwilligers van de reddingsbrigade naar Utrecht varen. Een vaartocht van zo’n 100 kilometer, waarvoor 3

...

zingen kerstWie zingt er mee? 

Eerste kerstdag, dinsdag 25 december, willen we in de vroege ochtend kerstliederen zingen in het dorp. Op pleinen en kruispunten, en vooral op plekken waar oudere of zieke mensen wonen. Er lopen blazers mee om muzikaal te ondersteunen. 

Zingen u en jij mee, deze kerstochtend?!
We vertrekken om 6.30u vanaf De Kandelaar. Afhankelijk van het aantal blazers en zangers worden er één of meerdere groepjes gevormd. We maken een ronde van dik een uur, zodat een ieder thuis weer op tijd aan het ontbijt kan aanschuiven.

 

 

23 december 2019 

Lied 19: 1, 2
Votum en Groet
Lied 19: 5
Gebed
Lied 437: 1, 4, 5, 6
Gebed
Lezing Micha 5: 1-6a
Lied 447
Lezing Lucas 1: 39-45
Lied 443
Preek
Lied 473
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 444: 1, 2, 3, 5
Wegzending en zegen

 

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

20 maart 2019

  • wo. 20 maart
    Wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. (2 Pe 3:8-18)