Op adem komen

We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

 

Bijbeltekst: 

Lucas 6: 47 en 48

Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde.

Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was.

 

Meditatie2

Afsluitende woorden

God spreekt

Is de stem van God een echo uit een voorbij verleden?
Zeker niet. Zoals vele eeuwen geleden, wordt ook in onze tijd
De

...

Dankdag
6 november 2019

Welkom
Votum en Groet
Gebed
Lied 305
Gebed
Lezing Lucas 17: 11-19
Lied 911: 4
Verkondiging
Lied 145: 1, 3, 5
Gebeden - Lied 370
Inzameling van de gaven
Lied: Joh. De Heer nr. 256
Wegzending en Zegen
Lied: Tel uw zegeningen

 

27 oktober 2019 

Lied 146: 1, 3
Votum en Groet
Lied 146: 4
Gebed
Lied 906: 1, 4, 8
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Psalm 13
Lied 42: 1, 7
Lezing Marcus 10: 46-52
Lied 182: 1, 2, 3, 4
Overweging
Muziek
Geloofsbelijdenis
Lied 534: 1, 2, 3, 4
Gebeden
Collecte
Lied 978: 1, 4
Zegen

 

Werkreis naar Roemenië

27 april 2014. Koningsdag. Heel het land viert feest. Een enthousiaste groep jongeren is met heel andere zaken bezig. Na een jaar lang actie voeren is het eindelijk tijd om naar Roemenië te vertrekken om daar de handen uit de mouwen te steken.
Dit is alweer 5 jaar geleden. Nog steeds wordt er enthousiast terug gekeken naar deze ervaring. Helaas is de stichting waar we dit voor deden opgehouden te bestaan. We zijn daarom op zoek gegaan naar een nieuwe stichting die zich inzet voor jongeren in Roemenië. Deze hebben we gevonden, er zijn contacten gelegd en het wordt tijd

...

20 oktober 2019 

Lied 146: 1, 2
Votum en groet
Lied 146: 3, 4, 5
Gebed - Lied 299j: 1, 2
Lied 304
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Ruth 2: 1-13
Lied 991: 1-8
Lezing Ruth2: 14-20
Lied 316: 1
Preek
Lied 718
Gebeden – Lied 367e
Inzameling van de gaven
Lied 919: 1, 4
Zending en zegen
Lied: 425

 

Op adem komen

We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

 

Bijbeltekst: 

Psalm 86:11-13
“Wijs mij uw weg Heer, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid,
vervul mijn hart met ontzag voor uw Naam. U, Heer, mijn God, zal ik loven
met heel mijn hart, uw Naam voor eeuwig prijzen. Want u toont mij
uw grote trouw, u verlost mij uit de diepte van het dodenrijk.”

 

Hulpvragen tijdens meditatie

- Welk woord of gedachte raakt mij persoonlijk?
- Wat betekent dit voor mij en welk verlangen roept dit bij mij op?
- Wat zou ik vanuit dit verlangen voor Gods aangezicht willen brengen?

 

...

13 oktober 2019 

Inleidende woorden
Lied 220: 1, 2
Gebed
Lied 220: 3, 4
Gebed – Lied 301a
Lied: Zing volop Gods lof
Moment met de kinderen
Lied 423: 1, 2
Gebed
Lezing Psalm 111
Lied 95: 1, 3
Lezing Lucas 17: 11-19
Lied 975: 2, 1
Overweging
Lied 910: 1, 2, 3, 4
Gebeden
Collecte
Lied: Woon in mijn dromen
Zegen
Lied 425

 

13 10 1019 Taizeviering

 

6 oktober 2019

Welkom
Lied 51B
Votum en Groet
Lied Opw 602 Vrede van God
Verootmoediging
Lied 84a
Leefregels
Lied 107: 1
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Leviticus 16: 29-34 en 25: 8-13
Lied 103: 2, 3
Lezing Lucas 17: 1-10
Lied 800: 1
Overdenking
Lied EL 469: Wil je wel geloven dat ...
Lied 21: 4 
Gebeden
Collecte
Zingen: Ik geloof in God de Vader
Zingen: Wij blijven geloven
Zegen
Lied: 416
Zingen: In de naam van de Vader

29 september 2019

Welkom en mededelingen
Lied 98: 1, 3
Votum en groet
Lied: Word nu stil nu de ene tot ons komt
Gebed
Lied: Woon in mijn dromen
Cantorij
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Psalm 98
Lied 655
Lezing Handelingen 16: 25-34
Lied 657
Verkondiging
Cantorij
Gebeden
Collecte
Lied 150a: 1, 2, 3, 4
Zegen- Lied 425

 

22 september 2019
Heilig Avondmaal

Lied 276: 1, 2
Groet, Bemoediging, Gebed
Lied 276: 3
Gebed
Lied: Zingt volop Gods lof
Moment met de kinderen
Kinderlied
Gebed
Lezing Jesaja 55: 6-11
Lied 836: 1,2
Lezing Openbaring 3: 20-22
Lied 836: 4
Overdenking
Lied 939: 1, 3
Gebeden
Inzameling van de gaven
Nodiging
Lied 377: 1, 4, 5, 6, 7
Lofprijzing
Gebed
Lied 985: 1, 2, 3
Lied 1006
Vredegroet
Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed
Lied: Woon in mijn dromen
Zending en Zegen

 

15 september 2019
Startzondag

Paaskaars
Welkom en Openingswoorden
Lied 216: 1, 2
Groet, bemoediging
Lied 216: 3
Gebed – responsie Lied 301a
Lied: Het liefste lied van overzee
Gezongen gebed
Lied 288: 1, 2
Moment met de kinderen
Lezing Jozua 3: 1-4 en 12-17
Lezing Jozua 4: 1-7, 11 en 18
Het verhaal word uitgebeeld
Lied AWN IV, 3: 1, 2, 5
Overdenking
Gedicht
Lied 316: 1, 2, 3, 4
Moment van gedenken
Lied 23b: 1
Gebeden
Collecte
Lied 418: 1, 2, 3
Zegen
Orgelspel

 

8 september 2019 

Inleidende woorden
Lied 217: 1, 2, 3, 4
Groet, bemoediging, gebed
Lied 217: 5
Gebed
975: 2, 1
Moment met de kinderen
Lied 423: 1, 2
Gebed
Lezing Psalm 1
Lied 119: 1, 34
Lezing Lucas 14: 25-33
Lied 870: 1, 4, 5, 8
Overweging
Lied: Christus is de ware hoeksteen
Gebeden
Collecte
Lied: Woon in mijn dromen
Zending en zegen
Lied 425

flyer volleybaltoernooi 2019

Bijbeltekst

Efeze 4:3 en 4

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping.

 

Meditatie2

Afsluitend gebed of gedicht

Eeuwige
Enige Onkenbare
Wij bidden u –
Geef ons te zijn
een weerschijn
van uw licht
Geef ons te zijn
een echo
van uw stem
Geef ons te zijn
een weergave
van uw liefde.

Bron: Voorbij het denken (Hans Richter)

Op adem komen

We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

 

Bijbeltekst: Psalm 9: 10-11

“Moge de Heer een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, Heer.”

 

Hulpvragen tijdens meditatie

  • Welk woord of gedachte raakt mij persoonlijk?
  • Wat betekent dit voor mij en welk verlangen roept dit bij mij op?
  • Wat zou ik vanuit dit verlangen voor Gods aangezicht willen brengen?

 

Meditatie2

Afsluitend gebedslied 263: 1, 2, 3

Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan

...

Op adem komen

We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

 

Bijbeltekst: 

Nehemia 9:12
Liefdevol als U bent, Heer, hebt u uw volk in de woestijn niet verlaten. Boven hen stond steeds de wolkkolom om hun bij dag de weg te wijzen , en ’s nachts was er de vuurzuil die de weg verlichtte waarlangs ze moesten gaan.

 

Meditatie2

Afsluitend gebed of gedicht

Ga met ons mee op onze wegen
wees met uw volk in de woestijn.
Schuil in een wolk, wees half verzwegen.
Toon dat Gij onze kracht wilt zijn.

Schenk ons een woord als ij U roepen.
Wees ons een licht op onze weg.
Wil ons niet eindeloos beproeven....

01 september 2019 

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Lied 84: 1, 3
Votum en Groet
Inleiding
Lied 801: 1, 2, 5, 6
Als gebed Lied 1008: 1, 2
Woord van genade, Leefregels
Lied 86: 4
Gebed
Lezing Lucas 10: 1-20
Lied 910: 1, 2
Verkondiging
Lied 835: 1, 2, 3, 4
Gebeden
Collecte
Lied 416: 1, 2, 3, 4
Wegzending en zegen

 

25 augustus 2019 

Orgelspel
Lied 324
Groet, Bemoediging
Lied 33: 2, 8
Gebed-Lied 299j: 1, 2
Lied 146c: 1, 3, 4
Gebed
Lezing Ruth 1: 1-11A
Lied 837: 1, 2,3
Lezing Ruth 1: 14-22
Lied 256
Preek
Lied 807: 1-6
Gebeden
Inzameling van de gaven
Zending en zegen
Lied 425
Orgelspel

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • ma. 18 november
    Omdat u alles kunt, Heer, ontfermt u zich over iedereen; u ziet voorbij aan de zonden van mensen, opdat zij naar u terugkeren. Alles wat er is hebt u lief. (W 11:21-26)