24 juli 2022

Lied 280 1, 2
Votum en Groet
Gebed
Lied 280: 3, 4
Gebed
Lied 304
Gebed
Lezing Genesis 18: 20-33
Lied 138: 1, 2
Lezing Lucas 11: 1-13
Lied 138: 3, 4
Prediking
Lied 886
Afkondigingen
Gebeden
Lied 904: 1, 2, 4, 5
Wegzending en Zegen

 

17 juli 2022

Lied 92: 1, 7, 8
Onze Hulp en Gebed
Lied 217
Kyrië
Lied 305
Gebed
Lezing Spreuken 31: 10-29
Lied 418
Lezing Lucas 10”38-42
Lied 313: 1, 3
Preek
Lied 823
Afkondiging
Lied 23b
Gebeden
Collecteaankondiging
Lied 89: 1
Zegen

 

3 juli 2022
Afscheidsdienst Kinderkring

Lied: Diep van binnen blij
Lied: Daarom bidden wij
Welkom
Aansteken Paaskaars
Lied: Is je deur nog op slot
Gebed
Uitleg thema
Filmpjes kinderen
Lied: Ik wil even bij U komen
Overdenking: Verhaal van Jozef
Lied: Heer U kent mij als geen ander
Ganzenbord
Afscheid Kinderen groep 8
Gebed
Collecteafkondiging
Zegen
Lied: Ga met God
Lied: Jozef had een jas
Lied: Je mag er zijn
Lied: Jozef U weet de weg die ik ga

 

26 juni 2022

Lied 42: 1, 2
Stil gebed
Votum en Groet
Lied: Wij zoeken U als wij samenkomen
Gebed
Lied 56: 3, 4
Gebed
Lezing Genesis 7: 1-16
Lied: Het water van de grote vloed
Verkondiging
Lied 377: 1 - 7
Gebeden|
Collecteaankondiging
Inleidende woorden HA
Lied: Jesus, remenber me
Brood & Beker
Slotwoorden
Lied 150a: 1 - 4
Zegen
Lied 425

 

19 juni 2022

Lied 124: 1, 2
Inleiding
Votum en Groet
Gebed
Lied 124: 3, 4
Gebed
Lezing Romeinen 12: 9-21
Lied 208: 1-4
Gebed
Lezing Deutr. 32: 1-8
Lied 370: 1, 2, 3
Lezing Lucas 9: 37-43
Lied 826: 1, 2, 3
Verkondiging
Orgelspel
Collecte aankondiging
Lied 705: 1-4
Gebeden
Lied 611: 1-4
Zegen

 

5 juni 2022
Pinksteren

Welkom
Lied 598
Lied 659: 1, 5, 6
Stilte
Bemoediging en groet
Lied 672: 1, 4
Vol Vuur
Lied 672: 7
Gebed
Activiteit met de kinderen
Lied 683: 1
Kinderen naar de Kinderkring
Lezing Handelingen 2: 1-13
Lied 687: 1, 2
Lezing Genesis 1: 1-2 en 2: 7
Lied 687: 3
Verkondiging
Lied 675
Gebed
Collecte
Lied 679
Zegen

 

26 mei 2022
Hemelvaart

Inleiding op de dienst
Lied 86: 4
Lied 33: 1
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Lied 33: 8
Hemelvaartsgebed
Lied 661
Woorden van leven
Lied 663: 1
Gebed
Lezing Lukas 24: 49-53
Lied 663: 2
Uitleg en Verkondiging
Lied 665
Gebeden
Aankondiging collecte
Lied 675
Wegzending en Zegen
Lied 425

 

Meditatie2Muziek voor en na de meditatie

 

Op adem komen - probeer tot een ontspannen houding te komen

Neem een ontspannen houding aan waarbij je de spieren ontspant. Adem diep in en uit. Herhaal dit een aantal keer. Tot je een dieper besef van je ademhaling hebt. De ademhaling die jouw wezen draagt, ook al ben je je daar niet altijd van bewust.
Ga met je aandacht naar de benen, voeten, kuiten, knieën, bovenbenen, spieren van de heup, buik, borst, armen, denk aan de spieren van de armen, vingers, handen, ellenbogen, schouders en probeer te ontspannen.
Vervolgens ga je met je aandacht naar de spieren van je

...

Wist u dat...

... JoMeCo staat voor ‘Jongeren Met Corona’?
... de start van dit project al ligt in het voorjaar van 2020?
... de musical een terugblik geeft op de corona-lockdowns?
... ongeren hun belevenissen vertellen uit deze tijd?
... ze dit doen in woord, muziek, zang en toneel?
... de uitvoering op 30 januari 2022 niet door kon gaan?
... er toen meerdere spelers zelf corona hadden?
... ze heel blij zijn dat de uitvoering alsnog kan plaatsvinden?
... dit gaat gebeuren op zondag 22 mei om 9.30u?
... dit dus een bijzondere dienst in de Zionskerk gaat worden?
... we heel trots mogen zijn op

...

De film voor deze maand is de musical "Draken van Mensen". De uitvoering vond plaats in de kerk van Oldehove op 12 september 2004.

Draken van mensen

Draken van mensen 12 09 2004

(met dank aan Henk Bos)

 

Poster Sobibor

 

24 april 2022

Orgelspel
Welkom, afkondigingen
Lied 612: 1, 2
Bemoediging en groet
Gebed
Lied 612: 3
Gebed
Lied 150a: 4
Gebed
Lezing Psalm 81
Lied: Zingt volop Gods lof
Lezing Lucas 24: 25-31
Lied 634: 1, 2
Uitleg/verkondiging
Orgelspel
Lied: Ik danste ...
Gebeden
Collecte aankondiging
Lied: Zingt volop God lof (vervolg)
Wegzending en Zegen

 

17 april 2022
Paasviering/Doopdienst

Lied 642
Welkom en mededelingen
Paaskaars
Lied 600
Bemoediging en groet
Lied 139: 1, 4
Gebed
Lied 632
Inleiding doop
Lied 347
Presentatie en doopvragen
Gebed
Lied 793
Doop
Lied: Hoeveel liefde wij ook geven
Uitreiking doopkaart en kaars
Kijklied: Nu jij er bent
Gebed
Lezing Johannes 20: 1-18
Lied 619: 1 – 6
Overweging
Orgelspel
Lied 612
Gebeden
Collecte
Lied 634
Wegzending en zegen

 

Iedere maand is hier een andere video of een fotoreportage uit het archief te bekijken. Deze maand is dat de Playbackshow uit 2004.

foto playbackshow 2004

(met dank aan Henk Bos)

 

10 april 2022
Palmpasen

Woord van welkom
Bemoediging en groet
Lied 24: 1, 2, 5
Gebed
Lied 561
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Johannes 12: 1-11
Lied 557: 1
Lezing Johannes 12: 12-19
Lied 557: 2
Lezing Johannes 12: 20-26
Lied 557: 3
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 556
Gebeden
Kinderen met Palmpasenstokken
Lied 544
Zegen
Orgelspel

 

3 april 2022

Lied 275: 1, 2, 3
Bemoediging en Groet
Lied 275: 4, 5
Kyriegebed
Lied 556: 1, 2, 4
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing: Jesaja 58: 7-10
Lied 561: 1, 2
Lezing: Lucas 20: 9-19
Lied 561: 3, 4, 5
Overdenking
Muziek
Lied 801: 1, 2, 3
Gebeden en Gaven
Lied 816: 1, 2, 3, 4
Zegen

 

Meditatie2Muziek voor en na de meditatie

 

Op adem komen - probeer tot een ontspannen houding te komen

Neem een ontspannen houding aan waarbij je de spieren ontspant. Adem diep in en uit. Herhaal dit een aantal keer. Tot je een dieper besef van je ademhaling hebt. De ademhaling die jouw wezen draagt, ook al ben je je daar niet altijd van bewust.
Ga met je aandacht naar de benen, voeten, kuiten, knieën, bovenbenen, spieren van de heup, buik, borst, armen, denk aan de spieren van de armen, vingers, handen, ellenbogen, schouders en probeer te ontspannen.
Vervolgens ga je met je aandacht naar de spieren van je

...

Goede Vrijdag en Stille zaterdag

Drie jaar geleden is er voor het eerst gelegenheid gegeven om op Goede Vrijdag bloemen,
bij het liturgisch bloemstuk, in de kerk te leggen en op Stille zaterdag zijn door een groepje gemeenteleden
deze grote verscheidenheid aan bloemen op verschillende graven gelegd op de begraafplaats aan de Heerdweg.
Zo hebben we, namen genoemd en stilgestaan bij hen die ‘ons zijn voorgegaan’.

Goede Vrijdag, 15 april is de Jacobikerk open vanaf 10-17 uur.
Een mooie gelegenheid om uw bloemen te leggen in de kerk voor het Doophek.
U mag ook tussen 14 - 16.30 uur, bij de

...

27 maart 2022

Orgelspel
Lied 122:1
Bemoediging en Groet
Gebed
Lied 122: 3
Gebed
Lied 817
Gebed
Moment met de kinderen
Lezing Johannes 15: 1-8
Lied 653: 1, 2, 5
Preek
Lied 970
Gebeden
Collecte aankondiging
Lied 1016
Zending en Zegen

 

De Stille Week

stille week 2018De Stille Week, de week voor Pasen, is dit jaar van maandag 11 april t/m zaterdag 16 april 2022. In deze week gedenken wij, in de vorm van vespers, Jezus' weg naar het kruis en zijn opstanding.

Dit jaar is het thema voor deze week: "Vallen en Opstaan".

De vespers worden gehouden in de Jacobikerk en beginnen om 19.30 uur. Graag uw liedboek meenemen!
Op Witte Donderdag, 19.30 uur, wordt het Heilig Avondmaal gevierd, voorganger is ds. Y.C. de Groot.
In de dienst op Goede Vrijdag, 19.30 uur, gedenken wij de kruisiging en het sterven van Jezus.
Op Stille Zaterdag 16 april is er een

...

Agenda

Dagelijks Woord