5 september 2021 

Woord van welkom
Korte film Loofhuttenfeest
Lied 276: 1, 2
Gebed
Lied 304: 1, 2, 3
Gebed
Lezing Deuteronomium 8: 1-18
Lied 27: 1, 3
Lezing Johannes 7: 1-18
Lied 324: 1, 2, 3
Overdenking
Luisterlied: Jeruzalem, stad van goud
Lied 825: 1, 3, 5
Gebeden
Lied 919: 1, 2, 3, 4
Zending en Zegen

 

29 augustus 2021 

Orgelspel
Welkom
Lied 25a: 1, 2
Bemoediging en Groet
Lezing Openbaring 1: 4-6
Gebed
Lied 726: 1, 2, 4
Gebed
Lezing Job 29: 2-30: 1
Lied 42: 1-7
Lezing Johannes 8: 12
Lied 902: 6
Verkondiging
Orgelspel
Lied 425
Gebeden
Orgelspel
Afkondigingen
Lied 802: 4, 5
Lezing Zacharia 8: 4-5
Zegen
Orgelspel

 

22 augustus 2021 

Lied 364: 2, 4
Gebed
Votum en Groet
Lied 217: 5
Troost en bemoediging
Gebed
Lezing Psalm 78: 1-8, 23-25, 52-54
Lied 78: 2, 9
Uitleg en verkondiging
Meditatief moment
Lied 1000
Collecte aankondiging
Geloofsbelijdenis
Lied 364: 5, 6
Gebeden
Lied 345
Wegzending en Zegen
Lied 416: 4

 

15 augustus 2021

Lied 217
Bemoediging en Groet
Gebed
Lied 66: 1, 2, 3
Gebed – Lied 301a
Lied 305
Gebed
Lezing Micha 7: 1-7
Lied 1012: 1, 2, 3
Lezing Lukas 12: 49-57
Lied 339a
Overweging
Orgelspel
Lied 686
Gebeden
Aankondiging collecte
Lied 418
Zegen

 

1 augustus 2021 

Woord van welkom
Lied 612: 1, 2
Gebed
Lied 612: 3
Gebed
Lied 632: 1, 3
Gebed
Lezing 1 Samuel 20: 1-17
Lied 91a: 1, 3
Lezing Johannes 15: 9-17
Lied 568a
Overdenking
Lied 221: 1, 2, 3
Gebeden
Lied 672: 1, 2, 3
Zending en Zegen

 

25 juli 2021 

Orgelspel
Welkom
Lied: Vaste Rots van mijn behoud
Votum en Groet
Lied 139: 1, 8
Gebed
Lied 974: 1, 2, 5
Gebed
Lezing Exodus 25: 1-9
Lezing 1 Koningen 6: 1
Lezing 1 Koningen 5: 27-30
Lied 81: 1, 2, 5, 8
Lezing 2 Korinthe 9: 1-7
Lied 984: 1, 4
Overdenking
Orgelspel
Lied 971: 1, 2
Gebeden
Toelichting collectes
Lied 867: 1, 2
Wegzending en Zegen

 

18 juli 2021 

Lied 84: 1, 2
Stil gebed
Votum en Groet
Lied 84: 4
Gebed
Lied 214: 1, 2, 4, 7, 8
Lezing Ezechiël 17: 22-24
Lezing Korinthiërs 5: 6-10
Lied 92: 2, 6, 7
Lezing Marcus 4: 26-32
Lied 923
Verkondiging
Lied 147: 1, 7
Gebeden
Lied 608
Zegen
Lied 425

 

11 juli 2021

Welkom
Lied 107: 1, 2
Groet en Bemoediging
Lied 280
Gebed
Lied: Hier wordt een huis voor God ...
Woorden van toenadering
Lied vervolg: Hier wordt een huis...
Gebed
Lezing Jeremia 23: 1-6
Lied 78: 25
Lezing Marcus 6: 30-44
Lied 339a
Verkondiging
Lied 995
Dienst van gebeden en gaven
Lied 653: 1, 2, 3
Wegzending & Zegen

 

Jacobikerk Uithuizen tijdloos

Toren JacobikerkWie in de week van 12 t/m 16 juli op het uurwerk van de Jacobikerk in Uithuizen kijkt, zal merken dat de tijd stil staat. En het luiden van de kleine klok om 07.00, 12.00 en 18.00 uur zal niet te horen zijn.
Want in die week wordt de elektrische groepenkast helemaal vernieuwd en opnieuw op het stroomnet van Enexis aangesloten. De werkzaamheden zijn nodig omdat de installatie sterk is verouderd en tevens moet een nieuwe slimme meter worden geplaatst. 

Vanaf zaterdag 17 juli functioneert alles weer en wordt de kerk permanent open gesteld voor bezoekers. Elke dag

...

4 juli 2021 

Orgelspel
Welkom
Lied 216: 1, 2, 3
Votum en Groet
Lied 25b
Gebed
Lied 601: 1, 2
Gebed
Lied 25
Lezing Jesaja 35: 1-7
Lied 608: 1, 2
Lezing Johannes 5: 1-16
Lied: De Heer heeft mij gezien en ....
Overweging
Lied: You raise me up
Gebeden
Collecte
Lied 416
Zegen
Orgelspel

 

27 juni 2021 

Woord van welkom
Lied 41: 1, 2
Votum en Groet
Klein Gloria
Gebed
Lied 41: 3, 4
Gebed
Lied 41: 5
Gebed
Lezing Lucas 10: 25-36
Lezing Matthéus 5: 7
Lied 313: 1, 2
Lezing Handelingen 9: 36-43
Lied 313: 4, 5
Overdenking
Lied 305
Moment van herdenking
Orgelspel
Uitleg over de Groninger-zondag
Filmpje
Gebeden
Collecte
Lied 864: 1, 2, 5
Zegen
Lied 416: 1, 4 (gesproken)

 

Nieuwe richtlijnen

zionskerk01Langzaam merken we dat we weer naar een nieuwe start toe mogen werken. Nieuwe richtlijnen laten het toe dat we vanaf 5 juni weer met 60 mensen de kerkdienst mogen bezoeken. Wel blijft het noodzakelijk u vooraf aan te melden als u de dienst wilt bijwonen. U kunt dit doen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

...

21 juni 2021 

Orgelspel
Bemoediging en Groet
Woord van welkom
Gebed
Lied 657: 1, 3
Gebed
Lezing Johannes 5: 1-9
Lied: De Heer heeft mij gezien en ...
Lezing Johannes 5: 10-18
Overweging
Orgelspel
Lied 100
Collecte
Gebeden
Lied 416: 1, 2, 4
Zegen

 

13 juni 2021
Afscheid Kinderkring groep 8 

Muziek: Samen is veel leuker
Welkom
Filmpje: Het bouwen van een Kerk
Gebed
Muziek: Waar vriendschap en liefde zijn
Verhaal: 1 Samuël 20: 24-42
Vraaggesprek over vriendschap
Muziek: Onze vriendschap
Uitleg Bijbelverhaal
Creatief: Happy stone
Tien regels van vriendschap
Afscheid Kinderkring
Gebedslied: Door dik en dun ...
Welkom Jeugdkerk
Collecteafkondiging
Zegenlied 423
Muziek: Welk een vriend is onze Jezus

 

dienst 13 06 2021

 

6 juni 2021
Doopdienst 

Muziek
Woord van welkom
Lied 8a
Bemoediging en Groet
Gebed
Lied 84a
Presentatie
Lied: Een parel in Gods hand
Wat wil de doop ons zeggen?
Lied: Opwekking 740
Doopgebed
Doop, handoplegging, zegen
Geloften
Verwelkoming
Lied: Opwekking 710
Gebed
Lezing Filippenzen 4: 4-9
Lied 220
Lezing Johannes 3: 22-34
Lied 686
Overdenking
Lied 880
Gebeden
Collectedoelen
Lied 1014
Zending en Zegen
Muziek

 

Jacobikerk Open

Jacobikerk torenBinnenkort opent de Jacobikerk op alle dagen haar deuren voor bezoekers.
De kerk is dan gedurende de zomerperiode iedere dag geopend van 10.00 – 17.00 uur.
Om de openstelling van de kerk mogelijk te maken zoeken we vrijwilligers die
’s morgens de deur wil openen en ’s middags weer op slot doen.

Omdat er naar verwachting veel toeristen een kijkje in de kerk komen nemen,
zal het toilet ook worden gebruikt.
Voor het schoonmaken van het toilet zoeken we ook vrijwilligers. Omdat dit op
zaterdag na 17.00 uur moet gebeuren, zal hier een vergoeding voor worden gegeven.

Graag komen wij in

...

30 mei 2021 

Combo: Opw. 733
Woord van welkom
Lied 8: 1, 3, 4
Bemoediging en groet
Over deze zondag ...
Gebed
Lied 305
Gebed
Lezing Exodus 34: 4-9
Lied 103c: 1, 2, 3
Lezing Romeinen 8: 1-17
Lied 611: 1, 2, 4
Lezing Mattheüs 28: 16-20
Lied 339a
Preek
Lied 342
Gebeden
Lied 704
Wegzending en Zegen
Combo: Ga met God

 

23 mei 2021
Pinksterfeest 

Muziek (combo)
Woord van Welkom
Lied 672: 1, 2, 3, 6
Gebed
Lied 672: 7
Gebed
Lied: Breng ons samen
Verhaal: Pinksterfeest in Jeruzalem
Gebed
Lied 680: 1, 4, 5
Lezing Genesis 11: 1-9
Lied 692: 1-8
Lezing Handelingen 2: 1-13
Lied 695: 1-5
Overdenking
Lied: De wind steekt op
Gebeden
Lied: Samen in de naam van Jezus
Zending en Zegen
Lied: Laat het feest zijn in de huizen

 

16 mei 2021 

Welkom
Lied 601: 1, 3
Votum en Groet
Gebed
Lied: Toekomst vol van hoop
Gebed
Lezing 1 Samuel 12: 19-24
Lied: Als g’in nood gezeten
Lezing Johannes 13: 33-36
Lezing Johannes 14: 15-21
Lezing Johannes 14: 27-29
Lied: ‘k Stel mijn vertrouwen ...
Overweging
Lied: Afscheid nemen bestaat niet
Gebeden
Aankondiging collecte
Lied 913
Zegen

 

Agenda

Dagelijks Woord