4 april 2021
Paasviering 

Orgelspel
Binnendragen Paaskaars
Licht van de Kinderkring
Woord van Welkom
Lied 216: 1, 2, 3
Gebed
Lied 84a
Gebed
Lied 624: 1, 3
Gebed
Lied 635: 1, 4, 5, 6, 7
Lezing Jesaja 25: 6-9
Lied: Zoek eerst het koninkrijk.....
Lezing Johannes 20: 1-18
Lied 642: 1, 2, 4, 8
Overdenking
Meditatief orgelspel
Lied 800: 1, 3, 4
Gebeden
Collectedoelen
Lied 634: 1, 2
Zending en Zegen
Combo speelt na de dienst

 

1 april 2021
Witte Donderdag 

Woord van welkom
Moment van stilte
Gebed
Lied 547: 1, 2, 5, 6
Gebed
Toelichting op Schriftlezing
Lezing Exodus 13: 3-10
Lied 25a
Lezing Johannes 13: 1-15
Lied 567
Overweging
Lied 388
Inzameling van de gaven
De Tafel wordt klaargemaakt
Uitnodiging
Lied 833
Gebed
Lied 405: 1, 3, 4
Gebed
Avondmaal
Gebed
Lezing: Jezus gevangenneming
Lied 558: 1, 6, 8, 10
Zegenbede

 

28 maart 2021 

Orgelspel
Woord van welkom
Moment van stilte
Lezing Marcus 11: 1-10
Lied 554
Gebed
Lied 536
Gebed
Lezing Jesaja 50: 4-7
Lied 576b
Lezing Marcus 14: 1-11
Lied 558: 1, 6, 8, 10
Overdenking
Meditatief orgelspel
Gebeden
Collectedoelen
Lied 608
Gedicht
Zending en Zegen
Orgelspel

De kerkdienst kijken en luisteren:
Kerkomroep.nl

stille weekOndanks de beperkingen door Corona willen we dit jaar weer meer invulling geven aan de Stille Week. Dit jaar hebben we nog geen viering op maandag, dinsdag en woensdag maar willen we wel de Jacobikerk openstellen om u de gelegenheid te geven even binnen te lopen voor een moment van bezinning, een kaarsje aansteken. De Jacobikerk zal op deze drie dagen van 19.15 tot 20.00 uur open zijn. Uiteraard zullen we rekening houden met de richtlijnen en vragen u daarom ook om enigszins verspreid over genoemde periode te komen. 

Witte Donderdag
Op deze Witte Donderdag zullen we het Heilig Avondmaal

...

21 maart 2021 

Lied 276: 1, 2
Votum en Groet
Inleiding
Lied 650: 1, 2, 3, 6
Gebed
Lied 23
Gebed
Lezing Johannes 12: 20-33
Lied: Het dorre land zal juichen
Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel
Gebeden
Info collecte
Lied 416
Wegzending en Zegen

Kerkomroep.nl
(de dienst kijken en luister)

 

14 maart 2021 

Orgelspel
Votum en Groet
Gebed
Lied 122
Gebed
Lied 301k
Gebed
Lezing Zacheria 8: 19-23
Orgelspel
Lezing Johannes 6: 1-13
Lied 392
Overweging
Lied 567
Afkondigingen
Gebeden
Lied 416
Zending en Zegen
Orgelspel

 

10 maart 2021 

Lied 65: 1, 7Lied 65: 1, 7
Votum en Groet
Inleiding
Lied: Mensen, wij zijn geroepen ...
Gebed
Lezing Matteüs 6: 19-23
Lied: Mensen, wij zijn geroepen ...
Lezing 1 Tess. 5: 12-19
Lied: Van U zijn alle dingen
Preek
Orgelspel
Lied: God dank er is een Koning
Gebeden
Aankondiging collecten
Lied: De dag, door uwe gunst ontvangen
Zending en Zegen

 

7 maart 2021 

Orgelspel
Woord van welkom
Lied 536
Gebed van toenadering
Lied 8b
Kyriegebed
Lied 25a
Doop
Dooplied: de Heer is mijn herder
Gebed
Lezing Johannes 10:11-16
Lied: Mijn herder
Overdenking
Orgelspel
Presentatie
Lied: 794
Gebeden
Uitleg collecte
Lied: 552
Wegzending en Zegen

 

Kerkomroep PG Uithuizen
(beeld en geluid)

 

 

28 februari 2021 

Afkondigingen
Lied 25: 1, 2
Votum en Groet
Gebed
Lezing Jesaja 8: 11-17
Lied 115: 4
Lezing Matteüs 10: 24-32
Lied: U zij de lof....
Verkondiging
Orgelspel
Gebeden
Collecte
Lied 908: 1, 7
Wegzending en Zegen

 

Wereldgebedsdag

bidden bijbelIeder jaar wordt er wereldwijd op de 1e vrijdag in maart de Wereldgebedsdag gevierd. De Raad van Kerken organiseerde ieder jaar een viering in de Doopsgezinde Kerk. Dat is dit jaar helaas niet mogelijk.

Dit jaar is de liturgie voorbereid door vrouwen uit Vanuatu. Vanuatu is een Y-vormige tropische archipel gelegen in de Stille Zuidzee met meer dan tachtig eilanden, waarvan vijfenzestig zijn bewoond. Onder de inwoners bestaan diverse etnische groeperingen en talen. De natuur is er prachtig, maar helaas komen er door de klimaatverandering veel tropische stormen voor die grote

...

14 februari 2021

Muziek vooraf aan de dienst
Woord van welkom
Lied 276: 1, 2, 3
Gebed
Lied: Nothing can ever come
Gebed
Lied 145
Gebed
Lezing Marcus 1: 14-20
Lied 531
Lezing Efeziërs 4: 1-16
Lied 970
Overdenking
Korte stilte
Lied: Maranatha van Koor Jigdaljahu
Afscheid ambtsdragers en
aantreden contacpersoon
Bericht van overlijden
Gebeden
Lied 1014
Zending en Zegen
Muziek

Collecte bij de deur

Kerkomroep PG Uithuizen

 

7 februari 2021 

Orgelspel
Woord van welkom
Lied 67: 1, 3
Bemoediging en Groet
Orgelspel: Liebster Jesu wir sinds her..
Gebed
Lied 413
Gebed
Lezing Psalm 142 (berijmde vorm)
Lezing Marcus 1: 29-39
Lied: Meester men zoekt U wijd en zijd
Preek
Orgelspel
Gebeden
Over de collecte...
Lied 418
Wegzending en Zegen
Orgelspel

 

Doe mee met de enige echte PGU-Quiz, voor jong en oud van PG Uithuizen 

quizZondagmiddag 21 februari 14.30 uur
Online, maar ook mensen die geen internet hebben kunnen meedoen.

Wat is de PGU-quiz?
Voor wie ermee bekend is: het lijkt op de (online) pubquiz. In vijf blokken van elk tien vragen wordt uw kennis getest: algemene kennis, maar ook kennis van Uithuizen en van onze kerkelijke gemeente.

Voor wie?
U kunt individueel deelnemen, of als team van 2 tot 5 personen. Bijvoorbeeld een gezin, of vrienden/kennissen.
Leeftijd: ongeveer 10 tot 100 jaar.

Hoe?
Meld u aan via deze link: aanmelden PGU-Quiz
Kort

...

31 januari 2021 

Welkom en mededelingen
Lied 146, 1, 3, 4
Gebed
Votum en Groet
Gebed
Lied 217
Gebed
Lezing Marcus 8: 22-26
Lied 534: 1, 2, 3, 4
Verkondiging
Lied 909: 1, 2, 3
Gebeden
Lied 978: 1, 3, 4
Zegen
Lied 425

Collecte bij de uitgang

Kerkomroep PG Uithuizen

 

Wijziging aftrekbaarheid giften.

collecte01Tot nu toe waren giften voor de belasting aftrekbaar als er schriftelijke bewijsstukken, zoals een bankafschrift of een kwitantie konden worden geleverd.
Met ingang van 1 januari 2021 is dit veranderd.
Giften zijn alleen nog maar aftrekbaar als die door middel van een bankafschrift kunnen worden aangetoond.
Contante giften aan de Diaconie of aan de Kerk zijn dus niet meer aftrekbaar. Ook niet als er een kwitantie is afgegeven. Dit geldt uiteraard eveneens voor collectebonnen.

Diaconie en Kerkrentmeesters.

 

24 januari 2021
Zondag van de eenheid


Verwelkoming
Lied 975: 1, 2, 3, 4
Gebed
Votum en Groet
Lied 705: 1, 2, 4
Kyrie: tekst van Lied 962: 1
Lezing 1 Johannes 3:... 18
Lied 150: 1, 2
Gebed
Lezing Johannes 15: 5-9
Lied 653: 1, 5, 7
Uitleg en verkondiging
Meditatief moment
Lied 518: 1, 6
Geloofsbelijdenis
Lied: Tafel der armen
Gebeden
Aandacht voor de collecte
Lied: Maak ons hart onrustig God....
Wegzending
Gezamenlijk Amen

 

Wij voelen ons, in het bijzonder vandaag, wereldwijd verbonden met miljoenen medechristenen.
Uitgebreide informatie kunt u vinde bij:
www.raadvankerken.nl

Kerkomroep PG

...

stekjes3

 

 

 

 

17 januari 2021 

Orgelspel
Woord van welkom
Lied 216: 1, 2, 3
Gebed
Lied 84a
Gebed
Lied 704
Een verhaal
Gebed
Lezing Jesaja 62: 1-5
Lied 802: 1, 3, 4, 6
Lezing Johannes 2: 1-11
Lied 791: 1, 4, 5, 6
Overdenking
Meditatief orgelspel
Gebeden
Lied 919: 1, 3, 4
Zending en Zegen
Orgelspel

Kerkomroep PG Uithuizen

 

 

10 januari 2021 

te beluisteren op Kerkomroep.nl

Orgelspel
Woord van welkom
Lied 221: 1, 3
Gebed
Lied 936
Gebed
Lied 518: 1, 3, 4, 6
Gebed
Lezing Jesaja 55: 1-11
Lied 4a
Lezing Marcus 1: 1-11
Lied 527
Overdenking
Meditatief orgelspel
Bericht van overlijden
Gebeden
Lied 919: 1, 3, 4
Zending en Zegen
Orgelspel
Collecte bij de deur

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • maandag 12 april 2021 - Matteus 7:13-14
    Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. -- Matteus 7:13-14