31 mei 2020
Pinksteren
(online-dienst Zionskerk)

Voorganger: Janny Prins-Pestoor 

Welkom
Lied 216: 1, 2, 3
Aansteken Paaskaars
Votum en Groet
Lied Opwekking 167: 1, 2
Gebed
Kinderkring
Gebed
Lezen Genesis 11: 1-9
Lied 601: 1, 3
Lezen Handelingen 2
Lied: Ik Zal Er Zijn
Overweging
Lied: Geest Van Hierboven
Feest van de Geest
Gebeden
Collecte – Lied 686
Lied Opwekking 58: 1, 2, 3, 4
Zegen
Lied Opwekking 488

 

24 mei 2020
Wezenzondag – Viering RvK
(online-dienst Zionskerk)

Voorganger: ds. Lucas Tiesinga

Orgelmuziek
Aansteken Paaskaars en licht Kinderkring
Lied 217
Gebed
Lied 928
Gebed
Lied 286
Bericht vanuit de Kinderkring
Kinderlied
Gebed
Lezing Exodus 23: 1-17
Lied 834
Lezing Johannes 17: 1-13
Lied 117b
Overdenking
Lied 130
Geloofsbelijdenis
Lied 910
Gebeden
Collecte – Lied 117d
Lied 416: 1, 2, 4
Zending en Zegen
Orgelmuziek

 

17 mei 2020
(online-dienst Zionskerk)

Voorganger: ds. W. Spoelstra-Postmus

Welkom
Votum en Groet
Lied 66: 1, 7
Gebed
Lied 146c: 1, 7
Gebed
Moment voor de kinderen
Kinderlied
Lezing Johannes 15: 9-17
Lezing Jacobus 1: 22-27
Lied 754: 1, 2, 3
Overdenking
Lied 839
Gebeden
Collecte – Lied 659
Zegen – Lied 425
Orgelspel

 

meditatie3Op adem komen

We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

 

Inleidend gebed

‘Verstil mij, Heer,
Zoals u de storm stilde.
Laat al het tumult
in mij ophouden.
Omhul mij, Heer,
In uw vrede’

 

Bijbeltekst ter overweging: 

Joh. 14: 15- 19

Jezus zei: Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie

...

10 mei 2020
(online-dienst Zionskerk)

Voorganger: ds. Lucas Tiesinga 

Muziek voorafgaand aan de dienst:
 - Air van Bach
 - Psalm 27 – Jigdaljahu
Woord van welkom
Paaskaars en licht van de Kinderkring
Lied 283: 1, 3, 4, 5
Gebed
Lied 602
Gebed
Lied 632
Bericht vanuit de Kinderkring
Kinderlied
Gebed
Lezing Exodus 19
Lied 906: 1, 3, 7
Lezing Johannes 14: 1-14
Lied 324: 1, 3
Overdenking
Luisterlied
Mededeling
Gebeden - Lied 1006
Collecte – Lied 284
Lied 657: 1, 3, 4
Zending en Zegen
Muziek: In My Father's House

 

Dietrich BonhoefferDietrich Bonhoeffer 1906 - 1945

Op 9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer door het nazibewind werd terechtgesteld in kamp Flossenbürg. Bonhoeffer was een luthers predikant en theoloog. Hij studeerde in Berlijn (1924-1927) en in New York (1930). In zijn proefschrift over het thema kerk besloot hij dat de kerk een sanctorum communio moest zijn, een gemeenschap van heiligen. In New York begreep hij pas echt dat het Evangelie ook wat te zeggen heeft voor het leven op straat. Onder het nazibewind vond Bonhoeffer de weg naar de Bekennende Kirche. Zijn

...

3 mei 2020
(online-dienst Zionskerk) 

Voorganger: Janny Prins-Pestoor

Welkom
Aansteken Paaskaars
Lied 868: 1, 2, 3
Votum en Groet
Lied: Morgenlicht
Moment voor de kinderen
Kinderlied
Ochtendgebed van Bonhoeffer
Pianomuziek
Lezing: Psalm 139
Lied 139: 1, 6
Gedicht van Dietrich Bonhoeffer
Lezing Romeinen 13: 1-7
Lied 538: 1, 4
Overdenking
Lied 886: 1, 2
Gebed
Collecte –
Dona Nobis Pacem
Lied 1014
Zegen
Lied 708: 1, 6 (Het Wilhelmus)

 

Op adem komen

We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

 

Inleidend gebed

Gij die weet wat in ons is
en ook verstaat wat nooit gezegd kan worden
hoor onze ziel die wacht en bidt
en die zich wendt en keert en zoekt naar U

Naar: Huub Oosterhuis uit: Kom bevrijden

 

Bijbeltekst ter overweging: 

Hebr.6: 18-20

God heeft ons krachtig moed in willen speken om ons vast te klampen aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel.

 

Hulpvragen tijdens meditatie

- Welk woord of gedachte raakt mij persoonlijk?
- Wat betekent

...

26 april 2020
(online-dienst Zionskerk) 

Voorganger: ds. Lucas Tiessinga 

Uit De Diepten Roep Ik U
In My Fathers House
Paaskaars en licht van Kinderkring
Lied 217
Gebed
Lied 158b
Gebed
Lied 919: 1, 3, 4
Bericht vanuit de Kinderkring
Kinderlied
Gebed
Lezing Exodus 16: 28 – 17:7
Lied 719: 1, 4, 5, 6
Lezing Johannes 21: 1-14
Lied 653: 1, 2, 7
Overdenking
Lied: Dan Zal Ik Leven
Bericht van overlijden
Gebeden
Collecte – Lied 568a
Lied 939
Zending en Zegen
Lied: Wilhelmus van Nassouwe

 

19 april 2020
(online-dienst Zionskerk) 

Voorganger: ds. J. van Es 

Muziek voor de dienst
Aansteken Paaskaars
Bemoediging
Lied 657: 1, 4
Gebed
Moment voor de kinderen
Lied: Als je dorst hebt
Gebed
Lezing Johannes 21: 15-17
Lied 859: 1, 2, 4
Lezing 2 Cor. 12: 1-10
Lied 848: 1, 2, 3, 4, 5
Preek
Lied 912: 1, 2, 5, 6
Gebeden
Collecte – muziek
Lied 655: 1, 2, 3, 4, 5
Zegen
Muziek: You Raise Me Up

 

Meditatie 19 04 2020Op adem komen

We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

 

Inleidend gebed

Kom en daag op, wees licht voor onze ogen,
God in ons midden, vlam van ons leven.
Kom, verlicht ons, dat wij herleven

Naar: Huub Oosterhuis uit: Kom bevrijden

 

Bijbeltekst ter overweging: 

Johannes 20: 14-18

Maria uit Magdala zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ’Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ’Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ Jezus zei tegen haar : ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei

...

12 april 2020
(online-dienst Zionskerk)
1e Paasdag

Voorganger: ds. Lucas Tiesinga

Voorafgaand aan de dienst:
-When I Survey The Wonderrous Cross
-Jesus Christ Is Risen Today
Mededelingen
Woord van welkom
Paaskaars en licht van de Kinderkring
Lied 637
Gebed
Lied 296
Gebed
Lied 632
Kinderkring en kinderlied
Gebed
Lezing Exodus 14: 15- 15:1a
Lied 168: 1, 2, 3
Lezing Johannes 20: 1-18
Lied 634
Overdenking
Lied 608
Mededeling
Gebeden
Collecte – Lied 568a
Lied 624: 1, 3
Zending en Zegen
Lied 607

 

Verlenging actie klokken van troost en hoop

Toren JacobikerkOp onderstaande woensdagen van 19.00 – 19.15 uur luiden in heel Nederland
weer de klokken. Ook de klok(ken) van de Jacobikerk zijn weer te horen.

  • woensdag 8 april 2020 
  • woensdag 15 april 2020 
  • woensdag 22 april 2020 
  • woensdag 29 april 2020

Graag herhalen we nog eens de kern van deze actie: 

  • We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal. 
  • We luiden de klokken als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die
...

5 april 2020
(online-dienst Zionskerk)

Voorganger: Janny Prins-Pestoor

Welkom
Paaskaars en kaars Kinderkring
Lied 24: 1, 4
Votum en Groet
Gebed
Lied 281: 1, 2
Kinderkring
Gebed
Lezing Exodus 11: 1-10
Lied: ‘k Stel mijn vertrouwen op......
Lezing Marcus 11: 1-11
Lied 437: 1, 4
Overweging
Lied 552: 1, 3
Bericht van overlijden
Gebeden
Collecte
Lied 556: 1, 3, 5
Zegen

 

Op adem komen
We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

icoon Palmpasen

Inleidend gebed
Herder van mensen
wij dwalen rond
en zoeken een weg.
Ga ons voor en wijs ons het pad.
W. v.d.Zee

Bijbeltekst:
Marcus 7-11a

Twee van zijn leerlingen brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels:

‘Hosanna!
Gezegend hij die komt in de
naam van de Heer.
Gezegend het komende

...

cancelledDe Commissie Eredienst Uithuizen heeft besloten om de avondgebeden van maandag 6 tot en met woensdag 8 april in de Jacobikerk niet door te laten gaan. De reden hiervoor zal ieder duidelijk zijn.
Ook de regio-vesper op Stille Zaterdag 11 april in de Nicolaaskerk te Oldenzijl is om dezelfde reden afgelast.

Commissie Eredienst Uithuizen,

icoon PalmpasenOp adem komen

We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

 

Inleidend gebed

Herder van mensen
wij dwalen rond
en zoeken een weg.
Ga ons voor en wijs ons het pad.
W. v.d.Zee

 

Bijbeltekst: 

Marcus 7-11a

Twee van zijn leerlingen brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels:

‘Hosanna!
Gezegend hij die komt in de
naam van de Heer.
Gezegend het komende

...

29 maart 2020
(online-dienst Zionskerk)

Voorganger ds. Lucas Tiesinga
Te beluisteren op www.kerkomroep.nl

Instrumentaal muziek
Woord van welkom
Paaskaars + licht van de Kinderkring
Lied 601
Gebed
Lied: Breng ons samen
Gebed
Toelichting 40-dagentijd
Lied 536
Bericht vanuit de Kinderkring
Kinderlied: Klein is groot
Gebed
Lezing: Psalm 130
Lied 939
Lezing Johannes 11: 1-4 en 17-27
Lied 653: 1, 2, 7
Overdenking
Lied: Vreugde van mijn hart
Bericht van overlijden
Gebeden
Tijdens collecte instr. Muziek
Lied 416
Zending en Zegen
Instrumentaal muziek

 

22 maart 2020
(online-dienst Zionskerk)

Voorganger ds. Lucas Tiesinga
Te beluisteren op www.kerkomroep.nl


Lied 598 (instrumentaal)
Woord van welkom
Aansteken Paaskaars
Lied 600
Gebed
Lied 25a
Gebed
Toelichting 40-dagentijd
Lied 536
Bericht vanuit de Kinderkring
Kinderlied: Jezus is de goede herder
Gebed
Lezing Psalm 23
Lied 23c
Lezing Johannes 10: 11-16
Lied 538: 1, 4
Overdenking
Lied: Mijn Toevlucht
Bericht van overlijden
Gebeden
Tijdens collecte: Lied 568a
Lied 416
Zending en Zegen
Instrumentaal lied (Instrumental Taizé)

 

KLOKKEN LUIDEN ALS TEKEN VAN TROOST EN HOOP

Toren JacobikerkDe Raad van Kerken in Nederland heeft een oproep gedaan om klokken te gaan luiden als teken van troost en hoop. Ook de klok van de Jacobikerk wordt geluid op woensdag 18 en 25 maart en 1 april telkens van 19.00 – 19.15 uur. Hieronder leest u meer.

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus.
In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de

...

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • za. 6 juni
    Johannes schreef: De duisternis wijkt en het ware licht schijnt al. Wie de ander liefheeft, blijft in het licht. (1 Joh 2:7-10)