11 februari 2018

Paaskaars, welkom
Lied 975: 1, 2
Gebed
Lied 975: 3, 4
Gebed
Lied 299e
Moment met de kinderen
Lied 423: 1, 2
Gebed
Lezing Romeinen 12: 1-8
Lied 789 (cantorij)
Lezing Romeinen 12: 9-18
Lied 970: 1, 2, 3, 4, 5
Overdenking
Lied 362: 1, 2, 3
Afscheid ambtsdragers
Lied: Voor al het werk dat in de jaren
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
Lied 672: 1, 3
Gebeden
Collecte
Lied 969: 1, 2, 3
Zending en zegen
Lied 425

 

4 februari 2018

Welkom
Lied 942: 1, 2
Bemoediging en groet
Lied 942: 3
Gebed
Lied 27: 1, 7
Moment met de kinderen
Gebed
Lezingen uit het boek Job
Lied 850: 1, 2, 3, 4, 5
Lezing Marcus 1: 29-29
Lied 837: 1, 2, 3, 4
Overweging
Lied 534: 1, 2, 4
Gebeden
Collecte
Lied 241: 1, 2, 3
Zegen

 

28 januari 2018

Welkom
Lied 316:1,2
Bemoediging
Lied 316:3,4
Gebed
Lied 326
Lezing: Exodus 3:13-14
Lied 941:1,2
Lezing : Marcus 8:27-35
Lied 941:3,4
Overweging
Orgelspel
Lied 377:1,2,4,6
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Lied 653:1,2,5
Zegen.

 

21 januari 2018

Binnenkomst, Paaskaars
Lied 287: 1, 2, 3, 5
Votum en groet
Woord van welkom
Lied 971: 1, 2, 3
Gebed
Lied 103 C: 1, 2, 3
Moment met de kinderen
Kinderlied
Gebed
Lezing Exodus 15: 1-6 en 20-21
Lied 118: 1, 5, 6
Lezing Johannes 5: 1-13
Lied 534: 1, 2, 3. 4
Overdenking
Orgelspel
Lied: Wil Je Opstaan
Gebeden en Onze Vader
Collecte
Lied: Wij Moeten Gaan, 1
Wegzending en Zegen
Lied: Wij Moeten Gaan, 2, 3

 

raad v kDe Raad van Kerken te Uithuizen nodigt u van harte uit tot deelname aan de oecumenische viering op de Zondag van de Eenheid, 21 januari. De dienst wordt gehouden in de Zionskerk, aanvang 9.30 uur. Het thema luidt: “Recht door Zee”.
Jolanda Valk zal de overdenking verzorgen. Nellie Hamersma en Janny Prins hebben eveneens een aandeel in de liturgie.
Er is een kinderkring (4 tot 12 jaar) en oppas voor de kleintjes.
Na de dienst bent u/jij welkom in de Kandelaar voor een kopje koffie/thee of een glas limonade.
Graag dus tot ziens op 21 januari.
Namens de Raad van Kerken,
Willem de Boer.

14 januari 2018

Welkom
Moment van stilte
Lied 276: 1, 2
Gebed
Lied 276: 3
Gebed
Moment met de kinderen
Kinderlied
Gebed
Lezing Jesaja 55: 1-2
Lied 791: 1, 2
Lezing Johannes 2: 1-11
Lied 791: 5, 6
Overdenking
Lied: Wij bidden, Heer, om wie wij zijn
Mededeling
Gebeden
Collecte
Lied 377: 1, 4, 5
Gebed
Lied 985: 3
Luisterlied
Vredegroet
Heilig Avondmaal
Dankgebed
Lied 552: 1, 3
Zegen
Lied 425

 

7 januari 2018

Welkom en mededelingen
Lied 72: 1, 2

Votum en groet
Klein Gloria
Gebed
Lied 72: 3, 4
Kyrië gebed
Lied 100 : 1, 3 
Gebed
Schriftlezing Jes. 60: 1 – 6
Lied 518: 1, 2
Schriftlezing Matth. 2: 1 – 12
Lied 518 : 3, 4
Overdenking: Licht gevonden

Lied 867: 1, 2
Dankgebed
Collecte
Lied 675
Zegenbede

 

31december 2017 avonddienst

Binnenkomst, Paaskaars
Welkom
Moment van stilte
Lied 981: 1, 2, 3
Gebed
Lied 981: 4, 5
Gedicht: “Gezegend”
Lied 266: 1, 2, 3, 4, 5
Gebed
Lied 19: 1, 2
Lezen: Psalm 19: 1-15
Lied 244: 1
Overdenking
Lied 248: 1, 2, 3, 4
Gebeden, Onze Vader
- Responsie Lied 598
Collecte
Lied 263: 1, 2, 3
Zending en Zegen
Lied 425

31december 2017 morgendienst

Orgelspel
Aansteken paaskaars
Lied 93: 1,2
Votum en groet
Lied 93: 3,4
Gebed
Lied 863: 1,4,5,6
Gebed
Moment met de kinderen
Lezing: Jesaja 42: 1-9
Lied 147: 1,3,7
Lezing: Lucas 2,22-40
https://www.youtube.com/watch?v=XkVoRt73-4U
Overweging
Lied 527:1,2,3,4,5
Gebeden, Onze Vader
Collecte
Lied: 518:1,3,4
Zegen
Gezongen Amen

 

Na het succes van Naäman, Maria en Mozes gaan we volgend jaar weer beginnen met een nieuwe musical:

Ruth

Zondag 14 januari organiseren wij om 19.30 uur een bijeenkomst in de SooS (boven de Kandelaar). Dan wordt er meer verteld over de musical, de rollen en gaan we al een paar nummers beluisteren.

Ben je geïnteresseerd? Kom dan vooral langs! De eerste repetities zullen in maart/ april starten. De uitvoering staat gepland voor maart 2019.

Graag tot ziens op zondag 14 januari

Werkgroep Musical Ruth:
Jacob-Jan Kooi, Anne Kamminga, Ina Veenstra, Chris de Groot, Margriet Werkman
Dit e-mailadres wordt

...

Kerstnachtdienst 2017
m.m.v. De Bazuin

Lied 477
Welkom
Gebed
Lied 478
Gebed
Lied 506
Gedicht
Lied 483
Lezen: Lucas 2: 1-20
Lied 496
Overweging
Lied 487
Muzikaal intermezzo
Gebeden, Onze Vader
Gaven (Serious Request 3fm)
Lied 481
Zegen + Zegenwens
Ere zij God

24 december 2017

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Lied 146: 1, 3 
Bemoediging, groet
Gebed
Lied 146: 4
Gebed
Lied 452
Gebed
Lezen: Jesaja 62: 6-12
Lied 435 1, 3
Lezen: Lucas 1: 26-38
Lied 46a: 1, 2, 3 
Preek: “Engel van het geheim”
Lied 466: 1, 2 , 3, 4 
Gebeden, Onze Vader (NBV)
Collecte
Lied 444
Zending en zegen
Gezongen Amen

 

Kerstinn2017

olebollenparty 2017

olebollenparty 2017

 

Kerstinn2017

 

vuurkorf kerstnachtdienstDe Protestantse Gemeente van Uithuizen nodigt alle inwoners van Uithuizen en omstreken van harte uit voor het bijwonen van de Kerstnachtdienst. Deze dienst zal plaatsvinden op zondagavond 24 december om 23.00 uur in de sfeervol verlichte Jacobikerk aan de Hoofdstaat-Oost.

Ds. Lucas Tiesinga zal voorgaan en de Chr. muziekvereniging ‘de Bazuin’ uit Uithuizen zal ons muzikaal begeleiden. Het thema is ‘In het hart van de nacht’. Opnieuw zal het kerstverhaal worden verteld en zingen we de mooie kerstliederen. Vóór de kerstnachtdienst speelt het koperkwartet van ‘de Bazuin’ bij de hoofdingang van de kerk.

...

17 december 2017

Lied 85: 1, 2
Groet, Bemoediging
Gebed
Lied 301a
Lied 158a
Moment met de kinderen
Adventslied
Gebed
Lezen: Jesaja 35: 1-10
Lied 146: 1, 4, 5
Lezen: Filippenzen 4: 4-9
Lied 338b
Lezen: Mattheüs 11: 1-15
Lied 462
Overweging
Lied 439
Gebeden
Gebeden, Onze Vader
Collecte
Lied 444
Zending en Zegen

 

vol verwachting

programma

10 december 2017

Aansteken van de kaarsen
Welkom
Moment van stilte
Lied 452: 1, 2
Gebed
Lied 452: 3
Kyriegebed, Lied 368c
Lied 441: 1, 5, 6
Moment met de kinderen
Lied: Zingend naar kerst
Gebed
Lezen: Jesaja 40: 1-11
Lied 84: 1, 3
Lezen: Johannes 1: 19-28
Lied 456b: 1, 2, 3, 4
Overdenking
Lied: Leven uit Uw bron
Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
(responsie Lied 598), Onze Vader
Collecte
Lied 442: 1, 2
Zending en Zegen
Lied

 

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

  • ZON. 18 februari
    Jezus ging naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Hij zei: De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. (Mc 1:12-15)