17 januari 2021 

Orgelspel
Woord van welkom
Lied 216: 1, 2, 3
Gebed
Lied 84a
Gebed
Lied 704
Een verhaal
Gebed
Lezing Jesaja 62: 1-5
Lied 802: 1, 3, 4, 6
Lezing Johannes 2: 1-11
Lied 791: 1, 4, 5, 6
Overdenking
Meditatief orgelspel
Gebeden
Lied 919: 1, 3, 4
Zending en Zegen
Orgelspel

Kerkomroep PG Uithuizen

 

 

10 januari 2021 

te beluisteren op Kerkomroep.nl

Orgelspel
Woord van welkom
Lied 221: 1, 3
Gebed
Lied 936
Gebed
Lied 518: 1, 3, 4, 6
Gebed
Lezing Jesaja 55: 1-11
Lied 4a
Lezing Marcus 1: 1-11
Lied 527
Overdenking
Meditatief orgelspel
Bericht van overlijden
Gebeden
Lied 919: 1, 3, 4
Zending en Zegen
Orgelspel
Collecte bij de deur

 

3 januari 2021 

Welkom
Stil gebed
Lied 84a: 1, 2, 3
Votum en Groet
Lied 84a: 4, 5
Gebed
Lied 513
Lezing Mattheus 5: 1-10
Lied 91a: 1, 2, 3
Overweging
Lied 657: 1, 3, 4
Gebeden
Lied 416: 1, 2, 4
Zegen

 

Ermelose voorgangers houden oudejaarsconference 

Kijk maar eens op:  https://youtu.be/ALBBSHKuNUA

30 dec 2020 | Meer over Coronavirus
Youp van ‘t Hek wilde graag zijn oudejaarsconference in een kerk houden. De predikanten en kerkelijk werker van de Gereformeerde Kerk Ermelo doen het gewoon. Zonder publiek. Volledig online.

Onder het thema ‘Kroonjaar’ reflecteren Irma Jansen-Kleinjan, Henk Jansen, Jan-Willem Leurgans, Marga Snoeij-Bakker en Sjaak Teuwissen met milde spot en zelfspot op het voorbije jaar.

Humor relativeert
Ds. Sjaak Teuwissen: “We zijn op het idee gekomen in een

...

Kerstnacht boven Bethlehem(even op de foto klikken)

 

 

envelop Aurelia

gedicht Aurelia

 

 

27 december 2020 

Lied 8: 1, 3, 6
Gebed
Votum en Groet
Lied 25b
Gebed
Lezing Genesis 1: 1-5
Lezing Johannes 1: 1-5
Lied 513
Verkondiging
Lied 512: 1, 2, 5, 6, 7
Gebeden
Lied 416: 1, 2, 4
Zegen
Lied 425

 

25 december 2020 
Kerstmorgen

Lied: O Bethlehem, gij kleine stad
Lied 476
Welkom
Lied 477: 1, 2, 4
Votum en Groet
Uitleg liturgisch bloemstuk
Gebed
Lied 501: 1, 2, 3, 4
Lezing Micha5: 1-4
Lied: Oh little town of Bethlehem...
Lezing Lucas 2: 1-20
Lied 503: 1, 2, 4
Overweging
Lied 486: 1, 2, 3
Gebeden
Lied 487: 1, 2
Zegen
Lied: Ere Zij God
Orgelmuziek

Klik hier voor de liturgie

 

 

Gisteravond heb ik het gedeelte van het programma, dat op kerstavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden wordt, alvast mogen beluisteren.
En ik vind, dat het mooi is geworden! Mooie verhalen en gedichten, omlijst met prachtige kerstmuziek. U doet uzelf tekort als u hier niet naar gaat luisteren!
Ik wens jou en u veel luisterplezier.

kerststal

 

 

24 December van 19 – 20 uur, via kerkomroep.nl (net als op zondag) gaan we een uur lang kerstmuziek, gedichten en verhalen met elkaar delen. Muziek, gedichten en verhalen zijn aangedragen door gemeenteleden.

24 December van 20 tot 20.30 uur meditatief moment. Voorganger ds. L.J. Tiesinga

24 December vanaf 20.30 uur Kerstgroeten
Persoonlijke groeten van mensen die we al zo lang niet hebben gezien. In foto’s of korte filmpjes van onder de kerstboom of vanuit de tuin. Al die filmpjes en foto’s worden door Marijke van der Molen aan elkaar geplakt in één film. Op 24 december vanaf 20.30 uur

...

Persoonlijke groeten van mensen die we al zo lang niet hebben gezien. In foto’s of korte filmpjes van onder de kerstboom of vanuit de tuin. Al die filmpjes en foto’s worden door Marijke van der Molen aan elkaar geplakt in één film. Vandaag, 24 december vanaf 20.30 uur kunnen we er samen naar kijken op een afgeschermd YouTube-kanaal.

Klik hier om naar het kanaal te gaan

 

kerststal

 Kerst 2020

We zijn op weg naar Kerst 2020. Ook dit jaar mogen we de geboorte van Jezus weer vieren.

“In die tijd kondigde Keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven..... Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging..... naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet,.... om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld.” (Lucas 2: 1-6)
Wereldwijd zal

...

20 december 2020 

Woord van welkom
Lied Opwekking 167: 1, 2
Votum en Groet
Lied Opwekking 167: 3
Gebed
Lie 442: 1
Tien geboden
Gebed
Lezing Jesaja 7: 1 en 10-14
Lied 657: 1, 3
Lezing Matthéus 1: 18-23
Lied 657: 4
Overdenking
Lied 440: 1, 4
Gebed
Lied 834
Zegen
Lied 416: 1, 4

 

Woensdag 23 december Kerstchallenge!!

Deze adventsperiode spelen we een spannend kerstspel met z’n allen: De KerstChallenge 2020. Het thema is ‘Het geheim van het Ikoon’.
De KerstChallenge is ‘coronaproof’ in de vorm van een soort ‘escaperoom-spel’.

De KerstChallenge 2020 speel je vanuit je eigen huis, maar wel samen met een hele groep.
Je kunt ervoor kiezen om samen achter één computer te spelen, mits de regels dat natuurlijk toelaten op dat moment. Het is een escaperoom spel, maar dan zonder ‘room’. Los binnen een uur de puzzels op en ontdek het geheim van het ikoon.

Wanneer?  Woensdag 23
...

filmstrip3In de Bijeen van afgelopen zondag is het idee kenbaar gemaakt dat gemeenteleden een foto of filmpje kunnen insturen, wat ik vervolgens samenvoeg tot een mooi filmpje en dat op Kerstavond online getoond zal worden.
Graag zou ik bij dezen willen melden dat de uiterlijke inleverdatum voor de foto’s/filmpjes zondag 20 december is.

Vriendelijke groet,
Marijke van der Molen

 

13 december 2020 

www.kerkomroep.nl

Orgelspel
Woord van welkom
Lied 442
Gebed
Lied 433: 1, 3, 4, 5
Gebed
Lied 462
Lied 681/gebed
Lezing Jesaja 65: 17-25
Lied 126a
Lezing Johannes 3: 22-30
Lied 452
Overdenking
Meditatief orgelspel
Gebeden
Lied 441: 1, 10
Zending en Zegen
Collecte bij de deur
Orgelspel

 

Afgelopen dinsdag kreeg ik van een lieve vriendin een pakje in de bus.
Er zat een doosje thee in. “Advent-thee”, voor 24 dagen een zakje met een tekst of wens.
Gisteravond was het 4de zakje aan de beurt.

“Traditionell schneidet man heute gefrorene Kirschzweige ab, legt sie als Ganzes ins Wasser und stellt sie in eine Vae. Blühen sie am 24.12., bringt das Glück! Tipp: Nur bereits gefrorene Zweige blühen, sonst diese kurz in den Tiefkühler legen.”

thee

"Als appelbloesem in de winter"

‘Als appelbloesem in de winter’ is de eerste van het drietal oratoria die geschreven werden door Marijke de Bruijne en

...

6 december 2020 

Orgelspel
Lied 461: 1, 2
Votum en Groet
Lied: Scheur toch de wolken weg en kom
Gebed
Lezen: Psalm 72
Lied 459: 1, 2, 3
Uitleg/verkondiging
Orgelspel
Gebeden
Lied: Wij geloven in het leven
Wegzending en zegen

 

Adventskalender wordt kerstbijlage...
We willen graag met elkaar kerst vieren! Dit jaar mag het iets minder in de diensten. Dus daarom zoeken we naar mogelijkheden waarin we toch met elkaar de betekenis van kerst kunnen delen.
Wilt u een gedicht, een lied, een kerstwens, of een geliefd kerstrecept te delen? Stuur het op, bezorg het in de brievenbus en het komt terug in de kerstbijeen.
Een heel aantal gemeenteleden heeft al een bijdrage aangeleverd. Het was onvoldoende om voor elke dag van advent iets te ‘vullen’. Daarom hebben we de inzendtermijn verlengd en heeft u dus nog een mogelijkheid

...

Sinterklaas

Sinterklaas1Als vrijwilliger bij de kerk kun je het maar druk hebben.
En dan is het leuk om zo af en toe te horen, dat je iets goeds hebt gedaan

Als College van Kerkrentmeesters werden we de afgelopen week met de hulp van van de Sint verrast met een kaartje.
Met daarbij een tas met vazen, gevuld met lekkere kleine marsjes, twixen, bounty's etc.
Natuurlijk weten we niet wie de Sint heeft ingeschakeld, maar het wordt zeer gewaardeerd. Op onze eerstvolgende vergadering komt het lekkers op tafel!

Met vriendelijke groet,
Bouke Westerhuis

Sinterklaas2

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • maandag 25 januari 2021 - Handelingen 13:38-39
    U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft. -- Handelingen 13:38-39