camping

"Onbegrijpelijk!", hoorde ik laatst iemand zeggen. "Zolang ik ze ken trekken ze in de vakantie naar dezelfde camping. Na zoveel jaren heb je het dan toch wel gezien?!" Hijzelf was gewend, zo vervolgde hij, steeds weer te zoeken naar nieuwe reisdoelen, om vervolgens het gebied uit te kammen om geen bezienswaardigheid te missen.

Een oordeel over wie van beide nu de beste vakantie heeft, zult u hier niet lezen. Wel herkent u vast dat als je vaker op dezelfde plek komt, je telkens nieuwe dingen ziet. Dat een route steeds anders is vanwege het licht, de lucht, maar je ook dingen ziet die je eerder nooit zijn opgevallen.

Bij het doornemen van dit programmaboekje zult u zien dat er veel nieuwe items zijn. Maar ook bijeenkomsten die al meerdere seizoenen plaatsvinden, of thema's die eerder aan de orde zijn geweest. Saai, uitgekauwd? Of... verdiepend, iets weer van een andere kant bekijken? Tot nieuwe inzichten komen? Elkáár beter leren kennen? God beter leren kennen...

De parallel met de reiservaringen is snel gelegd. Iemand vertaalde het zo: "In een boekhandel tel ik vijf kasten reisboeken en slechts een halve kast filosofie. De hoop dat ervaringen stapelen tot iets leidt, wint met gemak van de moeite om zelf te denken". Ofwel, geven we onszelf rust om eens dieper op zaken in te gaan? Laten we toe andere inzichten aan te horen, om hieraan eigen ideeën te spiegelen? Willen we investeren in een (bekende?) Weg om steeds meer te ontdekken? Daarbij hebben we elkaar nodig; Door samenzijn, verhalen en ervaringen te delen, te luisteren en te praten, te ontmoeten, te zoeken naar antwoorden, kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen in ons Christelijk geloof.

We zien uw en jouw komst tegemoet, dit komende seizoen!

Commissie Vorming & Toerusting


 

=kennismaken=

Onderwerp:    Kennismaken met de Protestantse Gemeente Uithuizen
Leiding: Greet Dijkhuis
Datum: Maandag 29 september 2014
Aanvang: 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur
Locatie: Zionskerk
Voor wie: Nieuwe gemeenteleden
Opgave: Vóór 22 september bij Margje Bouwman

Een kennismakingsavond voor nieuwe gemeenteleden staat al enkele jaren op het programma. Want wij vinden het belangrijk dat u zich welkom weet binnen onze gemeente. En na elkaar eens de hand te hebben geschud ben je geen vreemden meer binnen de gemeente, maar ook in het dorp, in de winkel, op school, ...

welkomWe zullen deze avond verzamelen in de Zionskerk waar we, onder het genot van een kop koffie en thee, nader in gesprek kunnen. Want naast het wegwijs maken in onze gemeente, willen we graag van gedachten wisselen over de kerk, uw ervaringen en verwachtingen aangaande het gemeente zijn. U wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld een kijkje te nemen in de Zionskerk, waarna we naar de Jacobikerk wandelen. Want ook dit kerkgebouw, met zijn rijke historie en het beroemde Arp Schnitgerorgel, is zeker een bezoekje waard!

Nogmaals, van harte welkom in de Protestantse Gemeente Uithuizen! Én van harte uitgenodigd op deze bijeenkomst!
Mocht u een eerdere bijeenkomst gemist hebben, schuif gerust aan!

 

 


 =kennismaken=

Onderwerp:    Kennismaken met de geloofsgemeenschap van Taize
Leiding: ds. Lucas Tiesinga
Datum: Maandag 20 oktober 2014
Aanvang: 20.00 - 22.00 uur
Locatie: De Kandelaar

Kennismaken met TaizeSteeds vaker komen we liederen of diensten tegen die in het teken staan van de geloofsgemeenschap van Taizé. In de Protestantse Gemeente Uithuizen hebben we tegenwoordig ook elk jaar een Taizé-viering.

De Taizé-gemeenschap die bijna 75 jaar geleden gesticht is door, de van huis uit protestantse broeder, Roger Schutz is gevestigd in het gelijknamige dorpje Taizé en ligt nabij Cluny in Bourgondië in Frankrijk.

Al vele jaren ga ik met mijn gezin in de zomermaanden een week naar Taizé. We volgen dan een weekprogramma met deelnemers uit heel de wereld. Vooral bij jongeren is Taizé in trek. Er komen jaarlijks honderdduizenden jongeren uit alle werelddelen naar Taizé om samen na te denken over je leven en geloof.

Aan de hand van beamer en beeldmateriaal wil ik u en jou graag op deze avond kennis laten maken met de geloofsgemeenschap van Taizé. Jong en oud - van harte welkom! (Opgave is niet nodig).

ds. Lucas Tiesinga

(Zondag 16 november 2014 zal de jaarlijks terugkerende Taizé-viering worden gehouden om 19.00 uur in de Jacobikerk)

 


 =meditatie en gebed=

Onderwerp:    Kennismaken met Christelijke meditatie
Leiding: ds. Lucas Tiesinga, Els Luurtsema en Greet Dijkhuis
Datum: maandag 22 september 2014
Aanvang: 20.00 - 21.30 uur
Locatie: in de Jacobikerk
Voor wie: gehele gemeente - jongeren en ouderen
Meer info: ds. Lucas Tiesinga

Meditatie1Op deze avond kunt u vrijblijvend kennis maken met meditatie zoals we die kennen binnen de christelijke traditie. Hoe is de behoefte aan meditatie ontstaan? Hoe hebben christenen hier in de loop van de eeuwen vorm aan gegeven? Hoe kun je hier zelf vorm aan geven?

Naast inhoudelijke informatie kunt u kennismaken met de opzet van de meditatie-bijeenkomsten zoals we die tweewekelijks op de maandag-avond in de Jacobikerk beoefenen. Er is gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. Deze avond is bestemd voor zowel degene die al vaker mediteert als degene die hier voor het eerst kennis mee wil maken.

 

 

 

 

 


 =meditatie en gebed=

Onderwerp:    Christelijke meditatiebijeenkomsten  2014 - 2015
Leiding: ds. Lucas Tiesinga en Els Luurtsema
Datum: tweewekelijks op maandagavonden van 18.45 - 19.45 uur
Locatie: in de Zionskerk
Voor wie: gehele gemeente - jongeren en ouderen
Meer info: ds. Lucas Tiesinga

De meditatiebijeenkomsten in de Zionskerk worden in het seizoen 2014-2015 gehouden op de volgende maandagavonden van 18.45 - 19.45 uur:

2014: 8 en 22 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december;

2015: 12 en 26 januari, 9 en 23 februari, 9 en 23 maart, 20 april, 18 mei, 1 en 15 juni.

In aansluiting op de meditatiebijeenkomsten van afgelopen jaren (in het voorjaar van 2011 mee begonnen) worden de bijeenkomsten in het seizoen 2014-2015 binnen het programma van vorming en toerusting voortgezet. Ds. Lucas Tiesinga en Els Luurtsema, die ervaring hebben met meditatie in groepen, zullen deze tweewekelijkse bijeenkomsten op de maandagavond begeleiden die duren van 18.45 tot 19.45 uur. Matjes, stoelen en meditatiekrukjes zijn aanwezig. Vanaf 18.45 uur draait er muziek. Van 19.00 tot 19.30 wordt er gemediteerd. Aansluitend wordt er eveneens naar muziek geluisterd.

meditatie

Meditatie in de christelijke traditie kun je omschrijven als het in stilte komen tot een aandachtige luisterhouding naar jezelf, de ander en God. Om deze luisterhouding te bevorderen wordt ter voorbereiding op de meditatie aandacht besteed aan lichaamshouding en ademhaling. De eigenlijke meditatie bestaat uit lezing, overweging en gebed. Een Bijbeltekst of andere tekst wordt voorgedragen en enkele malen herhaald. In stilte wordt de tekst persoonlijk doordacht. Er is ruimte voor stil gebed. De meditatie wordt afgesloten met enkele bijpassende woorden, een gedicht en het luisteren naar muziek. Na de meditatie vervolgt ieder zijn of haar eigen weg. De mogelijkheid is altijd aanwezig om vragen en ervaringen te delen met ds. Lucas Tiesinga of de andere aanwezigen. Iedereen is welkom - jong en oud!

Graag tot ziens!
ds. Lucas Tiesinga

 


=meditatie en gebed=

Onderwerp:    Rondom Gebed
Leiding: Wia Klunder en Margje Bouwman
Datum: Maandag 15 september 2014
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: De Kandelaar

gebedEvenals het vorig seizoen willen we stilstaan bij het bidden; Praten over en praten met God! Allebei belangrijk genoeg om tijd aan te besteden, en door dicht bij onszelf te blijven is ons gebed een 'sleutel' om God te ontmoeten.

U kunt meedoen, gewoon doén !! Van harte uitgenodigd.
Na afloop drinken we samen nog een kopje koffie/thee, en 't zou misschien toch fijn zijn als u zich enkele dagen van tevoren even aanmeldt.

Margje Bouwman tel. 433252 of Wia Klunder tel. 431557 of via v&Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 


 =de Bijbel centraal=

Bijbelwerkplaats

Wat heeft de Bijbel mij eigenlijk te zeggen in mijn leven van alledag? Wat kan ik ervan leren? En kan iemand mij helpen om de Bijbel beter te begrijpen? De Bijbelwerkplaats is er om met elkaar, jongeren én ouderen, (een deel van) de Bijbel te bestuderen en daarover in gesprek te gaan.

 

Onderwerp:    Jezus Christus van het Nieuwe Testament
Leiding: ds. Jan v.d. Mark
Datum: Dinsdag 14 oktober 2014
Aanvang: 14.30 uur
Locatie: De Kandelaar
Opgave: vóór 13 oktober bij ds. Jan v.d. Mark

ankerJezus was die rabbi uit Nazareth. Een mens van vlees en bloed, net als wij. Maar Hij deed ook wonderlijke uitspraken als: 'Ik en de Vader zijn één'... Hij zei: 'wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien'...

In de zomer van 2013 heb ik een maand studieverlof besteed aan De christologie van het Nieuwe Testament, geschreven door prof. G. Sevenster. Hij was van oorsprong vrijzinnig Hervormd, maar nam een orthodox standpunt in over Jezus Christus. Ik doe daarvan verslag, met een onderling gesprek.

 

 

Onderwerp:    Heidelbergse Catechismus
Leiding: ds. Jan v.d. Mark
Datum: donderdag 30 oktober 2014 om 20.00 uur óf
vrijdag 31 oktober 2014 om 14.30 uur
Locatie: De Kandelaar
Opgave:

vóór 27 oktober bij ds. Jan v.d. Mark

ankerDe Protestantse Kerk in Nederland waartoe ook onze gemeente behoort, kent een aantal geschriften waarin is samengevat wat wij geloven. Verreweg het belangrijkste van deze geschriften is de Heidelbergse Catechismus, die gepubliceerd werd in 1563. Wij staan stil bij het bestaansjubileum van 450 jaar, dat vorig jaar gevierd werd.

 

 

 

Onderwerp:    Vrouwen in het Nieuwe Testament
Leiding: ds. Jan v.d. Mark
Datum: dinsdag 18 november 2014 om 14.30 uur óf
woensdag 19 november 2014 om 20.00 uur
Locatie: De Kandelaar
Opgave:

vóór 17 november bij ds. Jan v.d. Mark

ankerRondom Jezus speelden de discipelen een grote rol; ook de apostel Paulus had zijn mannelijk compagnons. Maar rond beiden, Jezus en Paulus, speelden ook vrouwen een rol.

Zij staan op deze bijeenkomst centraal.

 

 

 

 


=de Bijbel centraal=

Onderwerp:    Geloof, wetenschap en ethiek
Leiding: ds. Jan v.d. Mark
Datum: donderdag 12 en 19 februari 2015
Voorlopig uitgesteld
Aanvang: 20.00 - 21.30 uur
Locatie: De Kandelaar
Opgave:
vóór 9 februari bij ds. Jan vd Mark

science-and-religionWat hebben geloof, wetenschap en ethiek (moraal) met elkaar te maken? Mag alles wat kan? Hoe ver ga je met je kennis als het gaat om vragen van leven en dood?
Wij bespreken met elkaar een interview met een wetenschapper over zijn geloof; en wij bespreken met elkaar ethische (morele) vragen.

 

 

 

 

 


=jongeren=

Onderwerp:    Kidskerk
Datum: woensdag 15 oktober 2014 van 10.00 - 12.30 uur
woensdag 25 februari 2015 van 14.20 - 17.30 uur
Locatie: De Kandelaar
Voor wie:
álle kinderen in de basisschoolleeftijd

KidzkerkWeet jij het ook nog? 'Samen sterk', met die lamme man, die door zijn vrienden bij Jezus werd gebracht en werd genezen door Hem! Of toen Zacheüs in de boom verstopt zat, maar Jezus hem riep.

Allerlei activiteiten waren er te doen, als maskers maken, zaadjes zaaien, levend ganzenbord, graffiti op een muur maken, wie ben ik?, twister, verkleden en toneelspelen, stripverhalen maken, lekker dansen en eten, ... Dat was vorig seizoen. We staan in de startblokken om er ook dit jaar een feestelijk en gezellig gebeuren van te maken! Kom óók!

Woensdagochtend 15 oktober 2014 van ca. 10.00u tot 12.30u*
Woensdagmiddag 25 februari 2015 van ca. 14.30u tot 17.30u*
*Tijdstippen onder voorbehoud; Verdere details en informatie volgt.

Naast jullie, kids, hopen we op hulp en medewerking in de voorbereidingen en tijdens Kidzkerk van jullie ouders, oudere broers en zussen, opa's/ oma's, bakkers en kokers!

Sylvian Baar, Freke Drent, Martine Koenz, Margje Bouwman
Meer info? Martine Koenz, tel. 437023

Kidzkerk-(2) 

 


=jongeren=

Onderwerp:    Avondmaalscatechese
Leiding: Andries Broekhuizen
Datum: vrijdag 9 januari 2015
Aanvang: 19.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur
Locatie: Jacobikerk
Voor wie: Kinderen van ca. 4 tot 10 jaar en hun ouders
Opgave: Vóór 5 januari bij Nita Bolhuis tel. 412088

Je hebt misschien al wel eens meegemaakt dat tijdens de kerkdienst het Heilig Avondmaal werd gevierd. Misschien deed je zelf mee en at je een stukje brood en dronk je 'wijn'. Of je deed nog liever niet mee en lette goed op wat er gebeurde...

De dominee heeft het dan over "het lichaam van Christus", wanneer hij het brood uitdeelt. En bij de wijn zegt hij: "dit is het bloed van Christus". Ingewikkelde woorden... Maar eigenlijk is de betekenis niet zo moeilijk als het misschien klinkt!

• Waarom wordt het Avondmaal gevierd?
• Wie helpt er bij het uitdelen van het brood en de wijn?
• Waar komt dat brood vandaan, wat op de schalen ligt?
• Zijn die bekers en borden ècht al honderden jaren oud?
• ...

Tijdens deze bijeenkomst wordt op eenvoudige en aansprekende wijze aan jonge en wat oudere kinderen uitleg gegeven over het Avondmaal. De avondmaalstafel is (deels) gedekt om alles eens rustig van dichtbij te kunnen bekijken.

Ieder jaar is er weer een bijeenkomst over het Avondmaal. We hopen dat je elke keer komt om steeds een beetje meer te kunnen begrijpen van dit bijzondere feest!

Avondmaalscatechese

 


=jongeren=

 

logo-jeugdkerk

Jongeren van 12-16 krijgen jaarlijks een uitnodiging voor de jeugdkerkvieringen. Voor de 20 -50 jarigen is er Kerkcafé, eens per maand, in de jeugdruimte.

Jongeren tussen de 16 – 20 jaar zijn welkom in het JEUGDKERKCAFÉ

hartWaarom zou je komen?
- je gelooft wel maar vind het niet leuk (meer) om naar de kerk te gaan
- je weet niet zo zeker of je wel gelooft, maar wilt hierover wel in gesprek
- je voelt je wel bij geloof en kerk betrokken en wilt hier een actieve rol in spelen
- je ..................... (vul zelf maar in, welkom ben je in ieder geval)

Eens per maand willen we bij elkaar komen en praten over wat jou bezig houdt, hoe ziet jouw leven er uit en is dat een leven met of zonder Jezus. We willen dit doen op een manier die jongeren aanspreekt en in de taal die zij spreken. Daarom dus jeugdkerkcafé! De leiding zal in handen zijn van Anita & Wilma.

lets-talkData voor 2014 – 2015:
5 oktober 2014, 2 november 2013, 7december 2013, 1 februari 2015, 1 maart 2015, 5 april 2015
We zouden het leuk vinden als je komt!

Anita Bos Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   tel. 433517
Wilma Piersma Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   tel. 433546

Deze uitnodiging is namens de kerkenraad, het jeugdwerk en V&T. In het organisatieteam zitten: Anita Bos, Margje Bouwman, Wilma Piersma & Ina Veenstra. Misschien vind je het leuk om een vriend/vriendin mee te nemen. Ook die is natuurlijk van harte welkom!

tot-ziens

 


 

=jongeren=

kerkcafe

Voor jongeren en jeugdigen in de leeftijd van ca. 20 tot 50 jaar is er, net als voorgaande jaren, Kerkcafé. Op de laatste vrijdag van de maand, vanaf 20.00u, komen we samen in de jeugdruimte boven De Kandelaar.

Heb jij ook zin om met leeftijdsgenoten van gedachten te wisselen over het geloof en hoe je daar nu wel of niet mee bezig bent in je dagelijkse leven? Maar ook om gedachten uit te wisselen over eigentijdse, maatschappelijke onderwerpen? Of vind je het gewoon leuk om met elkaar een gezellige en ongedwongen avond te hebben? Kom dan eens langs op één van de kerkcafé-avonden.

Kerkcafe,-slechte-foto-kan-Iedere avond staat los van een andere en heeft een eigen gespreksonderwerp. De ene keer wordt dit voorbereid door iemand uit de groep zelf, soms aan de hand van een film of een spel. Een andere keer wordt er iemand uitgenodigd om een avond te leiden en te spreken over een actueel onderwerp.

Dus wanneer jij ...
... graag discussieert
... liever luistert
... je interesseert voor maatschappelijke en actuele onderwerpen
... juist wel of niet bezig bent met geloofszaken
... het leuk vindt om leeftijdsgenoten te ontmoeten
... DAN IS KERKCAFE ZEKER OOK IETS VOOR JOU!

Data 2014: 26 september; 31 oktober; 28 november;
Data 2015: 30 januari; 27 maart; 24 april

Je kunt Kerkcafé ook vinden op:  www.facebook.com/kerkcafe

Meer info? Margje Bouwman

Kerkcafe

 


 

Het Schatkistproject

Een schat die gaat van hand tot hand

Om in onze gemeente de band met jonge gezinnen te versterken, is het idee van een schatkist ontstaan. Jonge gezinnen die meer of minder regelmatig naar de kerk komen en waarin we een kans zien om ze op diverse manieren (opnieuw) kennis te laten maken met de Bijbel, het geloof. We hebben ons voor de uitdaging gesteld om mensen thuis, in hun privé tijd, iets van zingeving te bieden. Tegelijk willen we graag de band met de gemeente laten zien, willen we ontmoeting creëren, verbinding en verdieping op gang brengen.

SchatkistprojectVoor dit doel vulden wij een prachtige kist met allerhande materiaal voor de diverse gezinnen in onze gemeente. Deze schatkist verblijft enkele weken in een gezin en reist daarna verder naar een ander gezin. We hebben benadrukt dat er voor alle leeftijden in de schatkist wat te vinden moet zijn. Jongste kinderen, kinderen die voor het eerst een leesboekje kunnen ontcijferen, kinderen die kinderverhalen kunnen lezen, jonge tieners, etc. Ook een gezamenlijk gezinsleesboek en een kookboek zitten er in en daarnaast nog film en muziek. Kortom, een schat aan mogelijkheden.

Wat is de bedoeling van deze schatkist?
In de schatkist zit een boek met de titel 'Aan de keukentafel'. Op pagina 80 staat heel mooi verwoord wat we met de schatkist willen bereiken: "Wat gebeurt er met de vinder van de schat, als hij de schat ontdekt? Als je in de bijbel "graaft", kun jíj ook schatten ontdekken!" Met andere woorden: we hopen dat je in deze kist schatten zult ontdekken, kleine of misschien wel hele grote. Of zoals Gezang 326 zegt: Een rijke schat van wijsheid, schonk God ons in Zijn Woord...
Maar bovenal hopen we dat het 'iets' met je doet. Daarover willen we dan graag eens een keertje met je in gesprek. Want wij zijn razend nieuwsgierig wat je van dit initiatief vindt.

Acht gezinnen hebben de schatkist reeds in huis gehad. Zowel jong als oud(ers) waren zeer enthousiast over het initiatief en de inhoud van de schatkist!
Je ouderling zal contact opnemen wanneer de schatkist bij jullie wordt gebracht!

Meer info? Margje Bouwman

 


 

=aan de slag=

Onderwerp:    Liturgisch Bloemschikken
Leiding: Chris de Groot
Datum: vrijdag 17 oktober 2014
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Jeugdruimte boven De Kandelaar
Kosten: €7,50 p.p.
Opgave: Vóór 13 oktober bij Nita Bolhuis tel. 412088

Deze avond zal in het teken komen te staan van een bijzondere tekst. Een tekst waarbij je een mooi vertellend bloemstuk kunt maken. Benieuwd naar de tekst en hoe je daar een bloemstuk bij kunt maken?
Geef je dan op!

Het is handig om zelf een snoeischaar en mesje mee te nemen.

 

lit-bloemschikken-of-NL-doe 


 

 =aan de slag=

Onderwerp:    Aan de slag met de Levensparels
Leiding: Anneke Bakker
Datum: woensdag 12 november 2014
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Kandelaar
Kosten: €5,00 p.p.
Opgave: Vóór 5 november bij Anita Bos

levensparelsOnder leiding van Anneke Bakker gaan we deze avond aan de slag met de levensparels.

De armband of ketting met "Levensparels" is een hulpmiddel voor bezinning, waarmee je dichter bij God en bij jezelf kunt komen. Er zijn achttien 'parels', met verschillende betekenissen. Zo is er bijvoorbeeld de liefdesparel, de Godsparel, de nachtparel, de relaxparel en de doopparel.

Het concept is bedacht door de Zweedse priester Martin Lönnebo, bisschop van de lutherse kerk van Zweden.

 

 

 

 

 


 

=aan de slag=

Onderwerp:    NL Doet
Leiding: Chris de Groot
Datum: vrijdag 20 maart 2015
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Jeugdruimte boven De Kandelaar
Opgave: Vóór 16 maart bij Nita Bolhuis tel. 412088

DSCI0313Nederland Doet, ofwel NL Doet, is de grootste vrijwilligersactie van ons land. Vele mensen steken deze dag – letterlijk – de handen uit de mouwen om iets te betekenen voor hun medemensen en/of buurt.

Al een aantal jaren heeft de Protestantse gemeente van Uithuizen hier invulling aan gegeven door enkele bloemstukken te maken voor zorginstellingen in ons dorp. Naast het plezier wat je met elkaar hebt door het samen maken van een aantal prachtige creaties, geeft het ontzettend veel voldoening de verbazing en blijdschap te zien bij de bewoners van o.a. Hunsingoheerd, de Tille en de NOVO.

DOET U mee om het, ook dit jaar, weer tot een succes te maken?!

 

 

 

 

 


 

=ontmoeting en verdieping=

Onderwerp:    ALPHA-cursus
Leiding: Anita Bos en Margje Bouwman
Datum: maandag 5 januari 2015
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: 't Tuinhuisje
Departementstraat 93 te Uithuizen

Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof.

alphacursusAlle mensen zijn welkom. Voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof of er meer over te weten willen komen.

Leren en lachen. De cursus bestaat uit vijftien thema's, waarover wordt doorgepraat. Naast een heldere inhoud, wordt er veel aandacht besteed aan een goede, open, gezellige en ook feestelijke sfeer.

Pizza's of pasta. De Alpha-avonden beginnen met een (eenvoudige) gezamenlijke maaltijd. Samen eten biedt een goede gelegenheid om elkaar te leren kennen en vriendschappen te sluiten.

Helpen van elkaar. In de kleine groepen wordt iedereen aangemoedigd om mee te praten. Zo wordt het mogelijk om elkaar te helpen en te stimuleren in het zoeken naar antwoorden op de grote vragen van het leven.

Alle vragen mogen gesteld worden. Geen enkele vraag is te simpel of te kritisch. Iedereen krijgt de ruimte om de vragen te stellen, waar hij/zij mee rondloopt.

alphacursus 2In tien wekelijkse bijeenkomsten en een (deel van een) weekend worden vijftien verschillende thema's van het christelijk geloof besproken, zoals: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? Hoe relevant is het christelijk geloof? Hoe leidt God ons?

De Alpha-cursus is voor mensen die:
...meer willen weten over het christelijk geloof
...willen weten of er meer is tussen hemel en aarde
...nieuwe mensen willen ontmoeten
...hun kennis over het christelijk geloof willen opfrissen

alpha

Meer info?
Zie de website: http://www.alpha-cursus.nl/ en www.alphaconnect.nl

 


=ontmoeting en verdieping=

Onderwerp:    Levenslessen in mystieke teksten
Leiding: ds. Lucas Tiesinga
Datum: 15 december, 26 januari, 9 maart
20 april en 1 juni
Tijdstip: 20.00 - 22.00 uur
Locatie: De Kandelaar of bij iemand thuis
Opgave: Vóór 8 december bij ds. Lucas Tiesinga

levenslessen in mystieke tekstenIn de joods-christelijke traditie zijn er mensen geweest die dicht bij God leefden en hun ervaringen hebben opgeschreven. Mystiek leven gaat over die ervaringen. Predikant Kick Bras van de Protestantse Gemeente te Gorinchem heeft een boek geschreven over 'Mystiek leven - Levenslessen in mystieke teksten' (*). De teksten die zijn opgenomen in dit boek inspireren om samen verder na te denken over levensloop en geloofsleven.

Dit kerkelijk seizoen willen we kennis maken met diverse thema's die achtereenvolgens in het boek van Kick Bras behandeld worden, te weten: leven in aandacht; leven in eenheid; leven in liefde; meditatie en gebed; leven in vreugde.

De eerste avond is gepland op 15 december 2014 in de Kandelaar. Van daaruit kunnen we zien of het ook mogelijk is bij iemand thuis de bijeenkomsten te vervolgen. De avonden zijn in een reeks, maar ook afzonderlijk goed te volgen. Voor nadere informatie en voor aanmelding kunt u bij mij terecht. Van harte welkom!

ds. Lucas Tiesinga

(*) Kick Bras (2011). Mystiek leven - Levenslessen in mystieke teksten.
Heeswijk: Uitgeverij Abdij van Berne.

 


 

=ontmoeting en verdieping=

Onderwerp:    Islam vanuit het christelijk geloof
Leiding: ds. Marten de Vries
Datum: vrijdag 23 januari 2015
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Kandelaar
Opgave: Vóór 16 januari bij Margje Bouwman

- Hoe kijk je aan tegen de Islam vanuit het christelijk geloof?
- Hoe kijkt een moslim naar de kerk?
- Wat heb je juist als gereformeerde aan een moslim te vertellen?

Islam, ds de VriesDominee Marten de Vries wil graag wat van de opgedane kennis en ervaring die hij heeft met de Islam met u delen.

Misschien denkt u dat het ver van uw bed is, maar de Islam is een religie, waar ieder vroeg of laat mee in aanraking komt. De een heeft moslims als buren, de ander heeft een islamitische collega. Met name jongeren komen in aanraking met zelfbewuste, niet zelden missionair ingestelde moslims.

Wat hebben wij aan moslims te vertellen? In de Calvinistische traditie zitten nog altijd bruikbare elementen!

Marten de Vries is nu predikant van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Bedum. Hij is ongeveer veertien jaar werkzaam geweest in missionaire dienst bij stichting Missionaire Arbeid Rijnmond (MAR) met specialisatie Islam. Ook zat hij jaren in het bestuur van de Arabische Wereldzending en reisde hij naar Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Turkije.

 


=ontmoeting en verdieping=

Onderwerp:    Raad van Kerken

logo-rvkSamen met de Rooms-katholieke Parochie en de Doopsgezinde gemeente vormt de Protestantse Gemeente Uithuizen de Raad van Kerken Uithuizen (RvK). Daarnaast participeert de predikant van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. De RvK organiseert het maandelijks avondgebed (van oktober tot april) op de 1e vrijdag van de maand in de Doopsgezinde kerk. De RvK organiseert eveneens ieder jaar een gespreksavond over een bepaald thema en enkele oecumenische kerkdiensten. De gespreksavond zal het komende seizoen plaatsvinden in het najaar (oktober/november). Nadere informatie hierover leest u te zijner tijd in BijEen, via de afkondigingen of de website.

Meer info? Hermine Bos

 


=op stap=

Onderwerp:    Stichting Oude Groninger Kerken
Leiding: dhr. Kees van der Ploeg
Datum: woensdag 11 februari 2015
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Kandelaar
Kosten: €3,50 p.p.
Opgave: Vóór 2 februari bij Hermine Bos

stichting oude groninger kerkenStichting Oude Groninger Kerken (SOGK) bestaat 45 jaar in 2014. De doelstelling van de stichting is het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor. Ze zet zich in voor het materiële en functionele behoud van de monumentale Groninger kerken en hun omgeving. Materieel en functioneel gaan bij de SOGK hand in hand. Want oude Groninger kerken zijn niet alleen waardevolle historische gebouwen, het zijn vanouds ook plaatsen van ontmoeting. De stichting heeft op dit moment 73 kerken, twee synagogen, 44 kerkhoven/ begraafplaatsen en zeven (vrijstaande) torens in haar bezit, en er komen nog steeds nieuwe bij.

Dhr. Kees van der Ploeg zal vertellen over het werk van de SOGK, interessante details van kerken in onze omgeving, als restauraties hiervan. Herstelwerkzaamheden als gevolg van de aardbevingen kunnen hierbij natuurlijk niet onbesproken blijven. Tevens zal de Jacobikerk (ook wel Dionysiuskerk genoemd) centraal staan en haar relatie met de Menkemaborg.

sogk kees van der ploegDhr. C.P.J. v.d. Ploeg is architectuur-historicus, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan. Onlangs verscheen van hem nog een biografie over Egbert Reitsma, 'Meester in Baksteen', een bekend Groninger architect.

 

 

 

 

 


 =op stap=

Onderwerp:    Op Kerkenpad
Leiding: dhr. Reint Wobbes e.a.
Datum: zaterdag 11 april 2015
Vertrek nog niet bekend
Kosten: nog niet bekend
Opgave: Vóór 1 april bij Anita Bos

op kerkenpad reint wobbesReint Wobbes neemt ons vandaag mee op kerkenpad, naar twee kerken in onze provincie. U zult veel informatie krijgen over de kerk en zijn interieur. U zult ruimschoots in de gelegenheid worden gesteld de gebouwen te bezichtigen.

Reint Wobbes zal medewerking ontvangen van een organist, zodat ook de orgels en het orgelspel extra aandacht krijgen tijdens dit kerkenpad.

Deze excursie zal nog nader worden ingevuld, naar aanleiding van de lezing door dhr. v.d. Ploeg van de SOGK. Twee van de door hem toegelichte kerken zullen worden bezocht. U wordt dus uitgenodigd deze beide bijeenkomsten bij te wonen.

Dhr. Reint Wobbes uit Huizinge zet zich in voor het behoud van middeleeuwse kerken en kerkhoven in Groningen. Sinds de oprichting is hij betrokken bij de SOGK.


=op stap=

Onderwerp:    Kloosterweekend St. Adelbert Abdij
Leiding: ds. Lucas Tiesinga
Datum: vrijdagmiddag 29 mei tot
zondagmiddag 31 mei 2015
Locatie: St. Adelbert Abdij Egmond-Binnen
Opgave: Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
1 november bij ds. Lucas Tiesinga

Hebt u of heb jij altijd al eens in een klooster willen kijken? En willen weten hoe kloosterlingen leven en werken? Dan heeft u of heb jij nu de kans om dat mee te maken. We verblijven twee nachten - van vrijdag(na)middag tot zondagmiddag - in het gastenverblijf van het klooster St. Adelbert Abdij te Egmond-Binnen.

st adelbert abdijNaast de maaltijden en de gebedstijden door de dag heen zal er tijd zijn voor bezinning, rust en ruimte voor jezelf. Tevens zullen er momenten zijn waarop we samen iets kunnen ondernemen zoals een wandeling in de mooie omgeving of de dag met een kort moment af te sluiten. Met de deelnemers zal vooraf nog een bijeenkomst worden gepland om nadere informatie te geven.

In totaal kunnen er 16 personen mee. Voor 1 november (optie) moet duidelijk zijn wie er mee willen. Op basis van volgorde van aanmelding wordt de lijst van deelnemers aangelegd.

We overnachten en verblijven twee dagen in 1-persoonskamers. Daarnaast gebruiken we samen de maaltijden. De kosten voor het weekend (inclusief maaltijden en beddengoed; exclusief reiskosten) bedraagt 96 euro.

In mei 2014 is een groep uit de gemeente een dag naar St Adelbert Abdij te Egmond-Binnen gewees, voor foto's klik hier. Verder is informatie te vinden over het klooster op www.abdijvanegmond.nl of te verkrijgen bij ds. Lucas Tiesinga.

Graag z.s.m. bij mij aanmelden als u of jij mee wilt.
ds. Lucas Tiesinga

 


 

=aan tafel=

Onderwerp:    Maaltijd voor alleengaanden
Datum: v.a. 3 september iedere 1e woensdag vd maand
Aanvang: 17.15 uur
Locatie: De Kandelaar
Kosten: €5.00 p.p.
Opgave: ca. een week van te voren bij Nita Bolhuis of
Hermine Bos

maaltijd-alleengaandenEen maaltijd met andere alleengaanden – misschien iets voor u, u die altijd alleen aan tafel zit en met niemand van gedachten kunt wisselen?

Ook dit jaar bieden we één keer in de maand een maaltijd aan in de Kandelaar. Op iedere 1e woensdag van de maand is om 17.15 uur de tafel gedekt en genieten we met elkaar van een maaltijd, die meestal door enkele deelnemers zelf is bereid. We sluiten af met een kopje koffie en rond 18.30 uur keert iedereen weer huiswaarts.

Zelf koken is geen vereiste. Iedereen is van harte welkom! We hopen dat we ook dit seizoen weer veel deelnemers mogen verwelkomen.

Misschien zijn er ook alleengaanden die het fijn vinden om af en toe in huiselijke sfeer gezamenlijk aan tafel te zitten. Heeft u hiervoor interesse, meldt u zich dan ook even aan.

3 september, 1 oktober, 5 november (dankdag), 3 december, 7 januari, 4 februari, 1 april (onder voorbehoud)

maaltijd-alleengaanden-(2)

 


 

=aan tafel=

Onderwerp:    Maaltijd van de Heer
Leiding: dr. Evert Jonker
Datum: maandag 27 oktober 2014
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Kandelaar
Opgave: Vóór 20 oktober bij Margje Bouwman

Ongemakkelijk voelen we ons soms als we in de kerk het avondmaal vieren: Vieren? Moeten we ergens aan denken? Zijn we wel goed genoeg? Wat zijn we aan het doen als we deelnemen?

Tegelijk beseffen we dat de maaltijd van de Heer het diepste geloofsgeheim omvat van de gemeente: de saamhorigheid met Jezus en met elkaar, van vrede en verzoening, ondanks alles.

maaltijd van de Heer Evert JonkerWe gedenken aan tafel het leven, sterven en de opstanding van Jezus. Niet alleen denken we aan het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen (Judas incluis), maar ook aan zijn andere maaltijden. Zo eet hij bij Simon de Farizeeër, bij Martha en Maria, en nodigt hij zichzelf uit bij een toch wel dubieus persoon als Zacheüs. Van de Ik-wil-met-u-eten-Heiland maken de evangeliën maar liefst zes keer melding: Jezus spijzigt velen en 'neemt' het brood, 'zegent', 'breekt', 'geeft' en 'deelt'. En na Pasen wordt Jezus pas aan tafel door de wandelaars naar Emmaüs herkend als de levende Heer.

Op deze avond gaan we met elkaar op zoek naar betekenissen van de Maaltijd van de Heer. We bekijken een orde van dienst, avondmaal liederen (zoals 392 uit het nieuwe Liedboek) en vragen ons af wat een en ander voor ons vandaag en persoonlijk kan betekenen.

Evert Jonker is emeritus hoogleraar praktische theologie. Vorig seizoen heeft hij een bijeenkomst geleid met het thema 'Wat gebeurt er in de dienst en hoe vieren we'. Deze avond, over de kerkdienst, is zeer gewaardeerd door de aanwezigen; U ontmoet een spreker met veel ervaring, zeer informatief en veelzijdig in zijn uitleg, en plezierig om naar te luisteren!

 


 

=aan tafel=

Onderwerp:    Bijbelse gerechten koken
Leiding: dhr. Stefan Kollumer
Datum: woensdag 22 april 2015
Aanvang: 16.30 uur bij De Kandelaar
Locatie: "Veldzicht" in Oosterwijtwerd
Kosten: €15,00 p.p. excl. drankjes
Opgave: Vóór 14 april bij Hermine Bos

De Bijbel als kookboek?

Bijbelse gerechten koken, boek Bijbels culinairIn de Bijbel is heel wat receptuur over en voor het leven te vinden, maar natuurlijk kun je de Bijbel niet als een kant-en-klaar kookboek gebruiken. Ondanks dat er in de teksten in de buurt van een recept komen (Ezechiël 4:9), blijven hoeveelheden en verhoudingen buiten beschouwing en moeten de teksten vooral symbolisch worden verstaan.

Toch is het zeker wel mogelijk ons een voorstelling te maken van wat de Bijbelse pot zoal schafte. En de gerechten barsten vaak van de ingrediënten met allerlei betekenissen.

Het meest belangrijke feest voor de Joodse mensen is zonder twijfel het Pesach feest. Met de bereiding van een viergangenmenu, met een hapje vooraf en iets voor bij de koffie, komen verschillende facetten van dit feest ten tafel.

Bijbelse gerechten koken, Stefan KollumerOnder professionele leiding van chef-kok Stefan Kollumer, in zijn keuken van restaurant "Veldzicht', zullen we de maaltijd voorbereiden. Uiteraard zal hierbij uitleg gegeven worden over producten en gebruiken. Daarna zullen we samen aan tafel gaan om hetgeen bereid is te proeven.

Stefan Kollumer is chef in zijn eigen restaurant "Veldzicht" in Oosterwijtwerd. In het voorjaar van 2014 opende hij dit restaurant, samen met zijn vrouw Simone. De ligging is landelijk en prachtig gelegen aan het water. Stefan heeft eerder, toen hij nog kok was in Baflo, groepen begeleid in het koken van Bijbelse gerechten. Het boek 'Bijbels culinair' van Han Wilmink is hierbij de leidraad.

 

 


Opgave en informatie

U kunt zich opgeven voor een of meerdere activiteiten door uw deelname te melden aan één van de contactpersonen en/of onderstaande commissieleden. U kunt dit ook kenbaar maken via v&Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  o.v.v. van uw naam, telefoonnummer en de activiteit(en) waarvoor u zich wilt opgeven. Wilt u graag een bijeenkomst bijwonen, maar u vindt het vervelend alleen over straat te moeten of u heeft geen vervoer, meldt het even bij uw opgave.

Voor algemene informatie, ideeën, suggesties, vragen, etc. kunt u contact opnemen met Margje Bouwman  v&Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

richtingCommissie Vorming & Toerusting:

Nita Bolhuis  tel. 412088 
Anita Bos  tel. 433517
Hermine Bos   tel. 433512
Margje Bouwman   tel. 433252
ds. Jan van der Mark   
ds. Lucas Tiesinga  

 

Ondanks zorgvuldige voorbereidingen zijn wijzigingen voorbehouden. Via BijEen, de afkondigingen en deze website wordt u op de hoogte gehouden van de meest recente informatie.

Een maaltijd met andere alleengaanden – misschien iets voor u,

u die altijd alleen aan tafel zit en met niemand van gedachten kunt wisselen?

Ook dit jaar bieden we één keer in de maand een maaltijd aan in de Kandelaar. Op iedere 1e woensdag van de maand is om 17.15 uur de tafel gedekt en genieten we met elkaar van een maaltijd, die meestal door enkele deelnemers zelf is bereid. We sluiten af met een kopje koffie en rond 18.30 uur keert iedereen weer huiswaarts. 

Zelf koken is geen vereiste.

Iedereen is van harte welkom! We hopen dat we ook dit seizoen weer veel deelnemers mogen verwelkomen.

Misschien zijn er ook alleengaanden die het fijn vinden om af en toe in huiselijke sfeer gezamenlijk aan tafel te zitten. Heeft u hiervoor interesse, meldt u zich dan ook even aan.

 

3 september 2014

1 oktober

5 november (dankdag)

3 december

7 januari 2015

4 februari

1 april (onder voorbehoud)

 

Terug - Naar boven - Volgende

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • za. 6 juni
    Johannes schreef: De duisternis wijkt en het ware licht schijnt al. Wie de ander liefheeft, blijft in het licht. (1 Joh 2:7-10)