Als doelstelling kan o.m. het volgende worden genoemd:

-           uit onvrede met de gescheidenheid zoeken naar zichtbare eenheid

-           beter leren kennen van elkaars kerkorganisatie en geloofspraktijk

-           ontwikkeling van gemeenschappelijke kerkelijke activiteiten

-           gezamenlijk een constructieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Samen met de Rooms-katholieke Parochie en de Doopsgezinde Gemeente vormt de Protestantse Gemeente Uithuizen de Raad van Kerken (RvK) Uithuizen. Daarnaast neemt de predikant van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, ds. A.G. Bruijn, deel aan de activiteiten van de RvK.
De RvK organiseert het maandelijks Avondgebed (van oktober - april) op de 1e vrijdag van de maand in de Doopsgezinde kerk. De RvK organiseert eveneens ieder jaar een gespreksavond over een bepaald thema en enkele oecumenische kerkdiensten, waaronder de 4 mei viering en de Zondag van de Eenheid. Ook wordt elk jaar de zgn. 40-dagen kalender door de raad verspreid onder de leden van de betrokken kerkgenoodschappen.
Daarnaast organiseert men in het woonzorgcentrum Hunsingoheerd op iedere 2e maandag van de maand (september t/m mei) een kerkdienst. De predikanten, en soms ook gemeenteleden, van de Protestantse Gemeente, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, de Doopsgezinde Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie gaan bij toerbeurt voor. De diensten beginnen om 15.00 uur. Alle bewonders van Hunsingoheerd zijn hier van harte welkom


Samenstelling in september 2013:
De heer W. de Boer voorzitter, mevr.J. Wijk penningmeester, mevr. R. Persoon secretaris.
Leden: ds. A. G. Bruijn, mevr. H.Bos, mevr. G. Cordes,  mevr. J. Valk, mevr. N. Hamersma, ds. L.J. Tiesinga, Pastoor P.Wellen.

raad-v-kContactadressen:

Voorzitter: W.J. de Boer  tel. 441963
Secretaris:  R. Persoon-Klijn    tel. 432249

 

Terug - Naar boven - Volgende

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • vr. 14 augustus
    De Heer zei tot zijn volk: Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen, je zonden als de ochtendnevel. Keer terug naar mij: ik zal je vrijkopen. (Js 44:21-23)