meditatie3Op adem komen

We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

 

Inleidend gebed

‘Verstil mij, Heer,
Zoals u de storm stilde.
Laat al het tumult
in mij ophouden.
Omhul mij, Heer,
In uw vrede’

 

Bijbeltekst ter overweging: 

Joh. 14: 15- 19

Jezus zei: Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven.

 

Hulpvragen tijdens meditatie

- Welk woord of gedachte raakt mij persoonlijk?
- Wat betekent dit voor mij en welk verlangen roept dit bij mij op?
- Wat zou ik vanuit dit verlangen voor Gods aangezicht willen brengen?Afsluitende woorden:

De taal van het hart

Er is een stem van het hart
en een taal van het hart.
Deze innerlijke stem
is ons gebed
wanneer onze lippen gesloten zijn
en onze ziel open
voor God

Wijzelf zwijgen
en ons hart spreekt:
niet tot de oren van mensen,
maar tot God.

Augustinus

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • vr. 5 juni
    Paulus schreef: Houd Jezus Christus in gedachten, die uit de dood is opgewekt. Om hem ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet. (2 Tim 2:8-13)