Op adem komen

We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

 

Bijbeltekst: Psalm 9: 10-11

“Moge de Heer een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, Heer.”

 

Hulpvragen tijdens meditatie

  • Welk woord of gedachte raakt mij persoonlijk?
  • Wat betekent dit voor mij en welk verlangen roept dit bij mij op?
  • Wat zou ik vanuit dit verlangen voor Gods aangezicht willen brengen?

 

Meditatie2

Afsluitend gebedslied 263: 1, 2, 3

Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • ZON. 13 oktober
    Jezus zei tegen de door hem genezen Samaritaan, die terugkeerde om hem te danken: Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered. (Lc 17:11-19)