Meditatie2Muziek voor en na de meditatie

 

Op adem komen - probeer tot een ontspannen houding te komen

Neem een ontspannen houding aan waarbij je de spieren ontspant. Adem diep in en uit. Herhaal dit een aantal keer. Tot je een dieper besef van je ademhaling hebt. De ademhaling die jouw wezen draagt, ook al ben je je daar niet altijd van bewust.
Ga met je aandacht naar de benen, voeten, kuiten, knieën, bovenbenen, spieren van de heup, buik, borst, armen, denk aan de spieren van de armen, vingers, handen, ellenbogen, schouders en probeer te ontspannen.
Vervolgens ga je met je aandacht naar de spieren van je kaak, en leg je ontspannen je tong in je mond, ontspan je de spieren van je ogen (oogleden naar beneden), wenkbrauwen op en neer, en probeer je je aangezichtsspieren te ontspannen door je spieren van je voorhoofd te bewegen.
Langzaam voel je dat je meer opmerkzaam wordt voor wat er zich voordoet in je gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Probeer zo mogelijk hier met een afstandje naar te kijken. Ze komen en gaan.
Ga opnieuw met je aandacht naar je ademhaling en ga zo de stilte in waarin een woord je wordt toevertrouwd. Ga bij dit woord rustig na wat dit met je doet en of er iets is wat je raakt: een woordspeling, een associatie, een beeld of gebeurtenis wat wordt opgeroepen, of nog weer anders.
Je probeert in het moment te zijn en daarin te berusten met al wat er in je omgaat zonder te oordelen. Je laat het gebeuren en dat zegt nu eerst genoeg.

 

Inleidend gebed

Gij die weet wat in ons is
en ook verstaat wat nooit gezegd kan worden,
hoor onze ziel die wacht en bidt
en die zich wendt en keert en zoekt naar U.

 

Meditatietekst:

Hebr. 13:1-8

Paulus schreef:
Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Jezus heeft zelf gezegd:
‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten’, zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: “De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid”.

 

Hulpvragen tijdens meditatie

- Welk woord of gedachte raakt mij persoonlijk?
- Wat betekent dit voor mij en welk verlangen roept dit bij mij op?
- Wat zou ik vanuit dit verlangen voor Gods aangezicht willen brengen?

 

Afsluiting: Lied 23c: 1, 2 en 5

Mijn God mijn herder zorgt voor mij, wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom en niets dat mij ontbreekt.

Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, doet mij zijn wegen gaan,
De paden van gerechtigheid, ter ere van zijn naam.

Uw trouw en goedheid volgen mij, uw liefde dag aan dag;
En wonen mag ik in Gods huis zolang ik leven mag

 

Agenda

Dagelijks Woord