icoon PalmpasenOp adem komen

We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

 

Inleidend gebed

Herder van mensen
wij dwalen rond
en zoeken een weg.
Ga ons voor en wijs ons het pad.
W. v.d.Zee

 

Bijbeltekst: 

Marcus 7-11a

Twee van zijn leerlingen brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels:

‘Hosanna!
Gezegend hij die komt in de
naam van de Heer.
Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David.
Hosanna in de hemel!’

Hij ging Jeruzalem in en ging naar de tempel

 

Hulpvragen tijdens meditatie

- Welk woord of gedachte raakt mij persoonlijk?
- Wat betekent dit voor mij en welk verlangen roept dit bij mij op?
- Wat zou ik vanuit dit verlangen voor Gods aangezicht willen brengen?Afsluiting

Lied 558: 1, 2, 4 en 6

1. Jezus, om uw lijden groot, om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God, Kyrie eleison.

2. Heer, om uw zachtmoedigheid, Vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit, Kyrie eleison.

4. Om het brood, Heer dat Gij breekt, om de beker die Gij reikt
om de woorden die Gij spreekt, Kyrie eleison.

6. Om het zwijgen, het geduld, waarmee gij de wet vervult,
als men vruchtloos zoekt naar schuld, Kyrie eleison.

 

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • za. 4 april
    Dit zegt de Heer: Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, en mijn volk zal mijn lof verkondigen. (Js 43:18-21)