Op adem komen

We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

 

Bijbeltekst: 

Matteüs 11:2-5
“Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt.”

 

Hulpvragen tijdens meditatie

- Welk woord of gedachte raakt mij persoonlijk?
- Wat betekent dit voor mij en welk verlangen roept dit bij mij op?
- Wat zou ik vanuit dit verlangen voor Gods aangezicht willen brengen?Meditatie2

Afsluitend gedicht

In de diepte van de mensen

In de diepte van de mensen / leeft een onvervreemdbaar beeld
van hoe wij ooit kunnen worden / als de mensheid is geheeld.
Als Gods Geest door ons kan stromen / vangt een nieuwe toekomst aan,
ooit is God tot ons gekomen / als een kind in ons bestaan.

Ergens kwam de droom tot leven / en nam een gestalte aan:
Kind van God en kind van mensen / leerde ons om op te staan,
om ons lot ter hand te nemen / en Hij leefde het ons voor.
Weerloos, kwetsbaar, ongewapend / zette Hij ons op Gods spoor.

Alles wat er schuilt in mensen / aan nog ongeboren kracht
heeft de liefste mens der mensen / voor ons aan het licht gebracht.
Hij liet allen leven, groeien, / was de zon in hun bestaan,
heeft ons daarmee uitgenodigd / om een nieuwe weg te gaan.

(gedicht van Yvonne van Emmerik)

 

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • di. 21 januari
    Jezus zegt: Alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. (Joh 3:1-8)