Op adem komen

We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

 

Bijbeltekst: 

Psalm 25:4-5

“Maak mij Heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God
die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.”

 

Hulpvragen tijdens meditatie

- Welk woord of gedachte raakt mij persoonlijk?
- Wat betekent dit voor mij en welk verlangen roept dit bij mij op?
- Wat zou ik vanuit dit verlangen voor Gods aangezicht willen brengen?

Meditatie2

Afsluitend lied

Zoek de stilte en vind ruimte

Zoek de stilte, vind de ruimte / in ons overvol bestaan,
waar de hoop een plaats kan vinden / wij bevrijd naar binnen gaan:
wis de chaos en de wirwar / wis de ogen, om te zien
wat van waarde is en kostbaar / wat tot onze vrede dient.

Stilte vraagt om ons vertrouwen / koelt de hitte, remt de tred.
God, de stilte die ons aanspreekt / kent ons wezen, raakt de kern.
Hij schept ruimte in ons denken / schaduw die de zon laat zien,
schenkt ons moed waar wij te klein zijn / geeft geloven doel en zin.

Laten wij in zijn Geest voortgaan / open voor elkaars verdriet,
angsten uit ons leven bannen / want de ruimte moet gevierd:
ruimte voor de diepste dromen / ruimte voor zorgvuldigheid
ruimte die wij kunnen delen / ruimte waar de Geest geleidt!

Lied 65 uit: Het liefst lied van overzee, deel 2
vertaling Sytze de Vries

 

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • ma. 18 november
    Omdat u alles kunt, Heer, ontfermt u zich over iedereen; u ziet voorbij aan de zonden van mensen, opdat zij naar u terugkeren. Alles wat er is hebt u lief. (W 11:21-26)