Inleiding 
De beleidslijnen van onze Protestantse Gemeente zijn vastgelegd in het beleidsplan en waar nodig uitgewerkt in werkplannen. Het is zaak dat deze beleidslijnen bij ieder bekend worden. De wijze waarop, wordt beschreven in het beleidsplan communicatie.
Een werkgroep communicatie kan dit proces aanvullen/bewaken (zie uitwerking). 

Doelstelling
Communicatie richt zich enerzijds op een goede communicatie met de eigen gemeenteleden, over de activiteiten die in de gemeente georganiseerd worden en de verschillende wensen en opvattingen die er leven. Anderzijds richt communicatie zich naar buiten. Hieronder wordt verstaan de goede toegankelijkheid van waar wij te vinden zijn, waar wij voor staan en wat wij doen, alsmede het bieden van mogelijkheden om hierop te reageren (wederzijdse communicatie). 

Uitwerking 
De uitwerking wordt verzorgd door een door de kerkenraad in te stellen Communicatiewerkgroep. De gebruikte communicatiemiddelen kunnen variëren, maar omvatten tenminste de verzorging van een maandelijks kerkblad, een jaarlijkse gemeentegids, een actuele website en gebruikmaking van media.

 

Terug - Naar boven - Volgende

 

Agenda

Dagelijks Woord