De Protestantse Kerk in Nederland is in 2004 ontstaan uit een fusie van de drie Samen op Weg-kerken: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Deze fusie is het eindresultaat van het Samen op Weg-proces, dat meer dan veertig jaar geduurd heeft. Plaatselijke gemeenten en/of kerken binnen de fusie behielden de vrijheid zich daadwerkelijk met hun fusiepartners te verenigen, of afzonderlijk te blijven functioneren en samenkomen.

Notaris-TimmerDe Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk van Uithuizen hebben jarenlang samengewerkt in SOW-verband, wat heeft geresulteerd in een federatievorming in mei 2005. Sindsdien worden de zondagse erediensten samen gevierd en is de tijd genomen om allerlei kerkelijke geledingen samen te laten vloeien en financiële zaken op elkaar af te stemmen. Eén van de moeilijkste keuzes was het overdoen van de Jacobikerk aan de Stichting Oude Groninger Kerken en de daar aan verwante keuze om de Zionskerk met aangrenzende 'De Kandelaar' te gebruiken voor eigen kerkelijke activiteiten. De Protestantse Gemeente Uithuizen blijft echter wel enig huurder van de Jacobikerk en zal beide kerkgebouwen gebruiken voor de erediensten.

Op 6 juni 2010 is tijdens een feestelijke kerkdienst de fusie bekrachtigd in het bijzijn van notaris Timmer. De dienst had als thema: Goed voor elkaar. Dit is de basis waarop de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk van Uithuizen samen één worden tot PROTESTANTSE GEMEENTE UITHUIZEN. De kerkenraad is met grote dankbaarheid vervuld en ziet in deze fusie de concretisering van de gezamenlijke visie.

Visie

De Protestantse Gemeente Uithuizen is een pluriforme gemeente qua samenstelling.

Echter, samen willen we ons geloof in God versterken en in woord en daad het geloof in God uitdragen vanuit een hechte christelijke gemeenschap. Dit doen we omdat we als kinderen van God de opdracht meegekregen hebben het Evangelie toe te passen in ons dagelijks leven en geloven dat we hierin door de kracht van God gesteund worden (Marcus 12: 28-31)

Concretisering van de visie:

De visie van de Protestantse Gemeente te Uithuizen concretiseren we als volgt:

  1. We zijn een gemeenschap, die God zoekt en mag vinden in de gemeenschappelijke viering, met schriftlezing, prediking, liederen en gebeden; en in de tekenen van doop en avondmaal.
  2. We staan vanuit een protestantse geloofstraditie open voor de levensveranderende boodschap van het Evangelie en getuigen hiervan. Dat doen we op een aansprekende en eigentijdse wijze voor alle generaties.
  3. We zijn een zorgzame gemeenschap, die zich bekommert om mensen, hen bijstaat en voor hen opkomt.
  4. We bieden een plek van bezinning waar mensen kunnen ontdekken wat God van hen vraagt en wie zij zelf ten diepste zijn.
  5. We zijn een gemeenschap waar mensen zich geborgen mogen weten.
  6. We zijn betrokken - zowel locaal als wereldwijd - op de samenleving en staan open voor de dialoog met andere kerkgenootschappen en andere religies.

 

Terug - Naar boven - Volgende

Agenda

Dagelijks Woord