Het bestuur van de Protestantse Gemeente Uithuizen wordt gevormd door de kerkenraad, bestaande uit de ambtsdragers van het pastoraat, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. De kerkenraad wordt voor diverse taken bijgestaan door ambtsgroepen bestaande uit ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) en gemeenteleden, hierbij valt te denken aan diaconaat, pastoraat, beheer, jeugd, en eredienst.  De kerkenraad, bestaande uit alle ambtsdragers is het beleidsbepalende orgaan. Het moderamen fungeert als dagelijks bestuur van de gemeente. De doelstelling van de kerkenraad is vorm, inhoud en uitvoering te geven aan de door de gemeente geformuleerde visie.
De uitvoering van de taken van de kerkenraad is vastgelegd in de plaatselijke regeling.

Moderamen Kerkenraad:

ds. L.J. Tiesinga predikant
J.C. Prins-Pestoor  Kerkelijk werker
P. G. Nicolay ouderling-voorzitter
S. de Gries ouderling
G. Folkers diaken
B. Westerhuis ouderling-kerkrentmeester
J.J. Kooi ouderling-scriba

 

Totaal overzicht Kerkenraadsleden:

P.G. Nicolay   ouderling-voorzitter    tel. 433826 
H.H. Heslinga  ouderling-kerkrentmeester  tel. 433093
S. de Gries ouderling  tel. 433178
W. Klunder-Boersma  ouderling  tel. 431557
P. Dijkhuis-Brontsema  ouderling  tel. 431850
H.A. Veenstra-Veldman      jeugdouderling  tel. 433072
P. Noorloos diaken  tel. 433211
B. vd Ploeg-Bulthuis diaken  tel. 431946
J. Pot ouderling-kerkrentmeester  tel. 433774
B. Westerhuis ouderling-kerkrentmeester  tel. 431321
A.Sienot-Poort ouderling-kerkrentmeester  tel. 434320
M. Bouwman-Boersma ouderling V&T  tel. 433252
A.M.T. de Vries diaken  tel. 431054
G. Folkers diaken  tel. 432382
K. Heerema ouderling  tel. 433900
J.J. Kooi ouderling-scriba  tel. 850997
G. Dijkhuis-Bazuin ouderling  tel. 432606
N. Bolhuis-Zandt diaken  tel. 412088
H.A. Weessies diaken  tel. 431481
K. Drent diaken  tel. 413814
W.H. Bolt-de Boer ouderling  tel. 432415
W. de Boer ouderling  tel. 441963
R. Heerema-Kremer ouderling  tel. 433900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkenraad

 

Terug - Naar boven - Volgende

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

18 juni 2019

  • ma. 17 juni
    Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet. U geeft mij ruimte als ik belaagd word. (Ps 4)