Bijeen

Ongeveer eens per 3 weken verschijnt het informatieblad BijEen. Hierin staan o.a. vermeld de kerkdiensten, een meditatie, verslagen van kerkenraad, jeugd en diverse verenigingen, activiteiten, een kinderrubriek en ander nieuws.

 

bijeenKopij digitaal inleveren:
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of gewoon op papier bij:
mw. de Gries

Voor inleverdata kopij BijEen zie de Agenda aan de onderzijde van de website.

 

Redactie BijEen:

G. ten Bos-Schuitema
M.W. de Gries-Hiddinga
M. Romkema-Eijgenraam
Zw. Norden-van Dam

 

Stencilwerk

Stencilwerk van BijEen, de liturgieën en vele andere kerkelijk drukwerk:

D. Boersma  tel. 433674
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Beamer

Tijdens de erediensten in de Zionskerk wordt de schriftlezing, de liederen en andere informatie getoond via de beamers. De bediening wordt uitgevoerd door een vast team van vrijwilligers (het Beamteam).
Voor informatie en gebruiksmogelijkheden:

H.D. Bos,  tel. 433517
H. Heuvel,  tel. 431685
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerkomroep

Vanaf februari 2021 is het mogelijk de kerkdiensten vanuit de Zionskerk live te volgen via een livestream. Op de website van kerkomroep.nl bestaat de mogelijkheid om een dienst te beluisteren, te bekijken, om deze op te slaan of om de dienst op een later tijdstip terug te kijken/beluisteren. Om dit mogelijk te maken zijn hiervoor twee camera's in de Zionskerk opgehangen. De bediening wordt uitgevoerd door het Videoteam, een vaste groep vrijwilligers.

Voor vragen of info over het Kerkomroep:

H.D. Bos, tel 433517

camera's Zionskerk

 

Website

Met de website willen we informatie verstrekken over en aan de Protestantse Gemeente van Uithuizen. De informatie bestaat uit een beschrijving van de identiteit van de gemeente, de activiteiten die de gemeenteleden ontplooien, enz. De gegevens die op de website worden geplaatst zijn in de eerste plaats bedoeld om de eigen leden te informeren en in de tweede plaats om niet-leden en belangstellenden te interesseren. Op de website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de kerkelijke gemeente. Voor gemeenteleden en medewerkers vormt de website een platform om teksten en activiteiten met elkaar te delen, eventueel voorzien van beeld- en geluidsmateriaal. De website is een representatief product, één van de visitekaartjes van de gemeente.

Ontstaan van de website PGUithuizen

 

Redactieleden:
Gert Bos
Kor Tillema
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Websitebeheer:
Kor Tillema, Oostergoweg 13, tel. 434323
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 beheer-website

 

Terug - Naar boven - Volgende

Agenda

Dagelijks Woord

  • dinsdag 06 juni 2023 - Jesaja 57:15
    Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt. -- Jesaja 57:15