Bijeen

Ongeveer eens per 3 weken verschijnt het informatieblad BijEen. Hierin staan o.a. vermeld de kerkdiensten, een meditatie, verslagen van kerkenraad, jeugd en diverse verenigingen, activiteiten, een kinderrubriek en ander nieuws.

 

bijeenKopij digitaal inleveren:
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of gewoon op papier bij:
mw. de Gries

Voor inleverdata kopij BijEen zie de Agenda aan de onderzijde van de website.

 

Redactie BijEen:

G. ten Bos-Schuitema
M.W. de Gries-Hiddinga
M. Romkema-Eijgenraam
Zw. Norden-van Dam

 

Stencilwerk

Stencilwerk van BijEen, de liturgieën en vele andere kerkelijk drukwerk:

D. Boersma  tel. 433674
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Beamer

Tijdens de erediensten in de Zionskerk wordt de schriftlezing, de liederen en andere informatie getoond via de beamers. Voor informatie en gebruiksmogelijkheden:

H.D. Bos,  tel. 433517
H. Heuvel,  tel. 431685
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Website

Met de website willen we informatie verstrekken over en aan de Protestantse Gemeente van Uithuizen. De informatie bestaat uit een beschrijving van de identiteit van de gemeente, de activiteiten die de gemeenteleden ontplooien, enz. De gegevens die op de website worden geplaatst zijn in de eerste plaats bedoeld om de eigen leden te informeren en in de tweede plaats om niet-leden en belangstellenden te interesseren. Op de website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de kerkelijke gemeente. Voor gemeenteleden en medewerkers vormt de website een platform om teksten en activiteiten met elkaar te delen, eventueel voorzien van beeld- en geluidsmateriaal. De website is een representatief product, één van de visitekaartjes van de gemeente.

Ontstaan van de website PGUithuizen

 

Redactieleden:
Gert Bos
Kor Tillema
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Websitebeheer:
Kor Tillema, Oostergoweg 13, tel. 434323
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 beheer-website

 

Terug - Naar boven - Volgende

Agenda

Dagelijks Woord

  • zondag 16 mei 2021 - Efeziers 3:20-21
    Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. -- Efeziers 3:20-21