Het College van Diakenen (CvD) heeft in het algemeen als doelstelling te dienen en mensen te helpen en met elkaar er aan te werken dat men voor de wereld, dichtbij en veraf, het zoutend zout en lichtend licht mag zijn. In het beleidsplan worden 9 punten als doelstelling genoemd: eerlijke verdeling van welvaart en welzijn: vrijheid van godsdienst;  geen structurele armoede; recht op schoon en gezond drinkwater, goed en goedkope medicijnen, goed onderwijs, een leven in vrede, zonder discriminatie en een wereld waarin plaats is voor heel Gods schepping.

 Voorzitter  M.D. van der Ploeg-Schuurman   tel. 
 Secretaris  K. van der Molen-Slager  tel. 431363
 Penningmeester   G. Bos  tel. 06-40620229
 Boekhouder  E.G. Dijkhuis  tel. 431850

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) is een onderdeel van de diaconie en heeft daarin haar eigen werkterrein. Het diaconale werk over de grens wordt gecoördineerd door de ZWO. Zij vergadert samen met de diaconie en organiseert daarnaast acties t.b.v. een jaarlijks vast gesteld doel. Ook brengt de ZWO jaarlijks een acceptgiro actie rond voor een vrijwillige bijdrage voor het zendingswerk.

Giften kunnen worden overgemaakt op IBANrekening: NL97 RABO 0363 6576 14   t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Uithuizen, inz. ZWO-Commissie

 

Diaconie

Terug - Naar boven - Volgende

Agenda

Dagelijks Woord

  • dinsdag 06 juni 2023 - Jesaja 57:15
    Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt. -- Jesaja 57:15