Het bestuur van de Protestantse Gemeente Uithuizen wordt gevormd door de kerkenraad, bestaande uit de ambtsdragers van het pastoraat, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. De kerkenraad wordt voor diverse taken bijgestaan door ambtsgroepen bestaande uit ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) en gemeenteleden, hierbij valt te denken aan diaconaat, pastoraat, beheer, jeugd, en eredienst.  De kerkenraad, bestaande uit alle ambtsdragers is het beleidsbepalende orgaan. Het moderamen fungeert als dagelijks bestuur van de gemeente. De doelstelling van de kerkenraad is vorm, inhoud en uitvoering te geven aan de door de gemeente geformuleerde visie.
De uitvoering van de taken van de kerkenraad is vastgelegd in de plaatselijke regeling.

Moderamen Kerkenraad:

ds. L.J. Tiesinga predikant
J.C. Prins-Pestoor       Kerkelijk werker
P. G. Nicolay ouderling-voorzitter
S. de Gries ouderling
G. Folkers diaken
B. Westerhuis ouderling-kerkrentmeester 
J.J. Kooi ouderling-scriba

 

 

 

 

 

 

Totaal overzicht Kerkenraadsleden:

P.G. Nicolay   ouderling-voorzitter    tel. 433826 
F. Vogel ouderling  tel.431557
F. Piersma ouderling  tel. 433913
S. de Gries ouderling  tel. 433178
B. vd Ploeg-Bulthuis    diaken  tel. 431946
J. Pot ouderling-kerkrentmeester   tel. 433774
B. Westerhuis ouderling-kerkrentmeester  tel. 431321
B. Luurtsema ouderling  tel. 433306
H. Bakker ouderling  tel. 432398
G.L. de Groot ouderling  tel. 432723
T. Bouwman diaken  tel. 433252
G. Bos diaken  tel. 854601
K. v.d. Molen diaken  tel. 431363
E. Sietsema diaken  tel. 
A.Sienot-Poort ouderling-kerkrentmeester  tel. 434320
A.M.T. de Vries diaken  tel. 431054
G. Folkers diaken  tel. 432382
J.J. Kooi ouderling-scriba  tel. 850997
G. Dijkhuis-Bazuin ouderling  tel. 432606
N. Bolhuis-Zandt diaken  tel. 412088

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkenraad

 

Terug - Naar boven - Volgende

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • do. 22 oktober
    De Heer heeft mij gezonden om allen die treuren te troosten, om hun feestkledij te schenken in plaats van verslagenheid. (Js 61:1-4)