UPDATE DENKTANK MAART 2022

Het is dan (eindelijk) zo ver, de gesprekken met de gemeenteleden. U dus! Jij dus!
Wij vinden het fijn dat u met ons het gesprek aan wilt gaan over de toekomst van onze gemeente.
Via de datumprikker https://datumprikker.nl/pdxxxvrxaibicwpn kunt u aangeven op welke datum u beschikbaar bent. De datumprikker dient per persoon ingevuld te worden (als er meerdere personen uit één huishouden deel willen nemen dient de datumprikker dus meerdere keren ingevuld te worden). In de opmerkingen kunt u het aangeven als het gesprek waar u aan deelneemt bij u thuis mag plaatsvinden of als u slecht ter been bent en graag gebruik wilt maken van vervoer. Het opmerkingenveld verschijnt zodra u een datum hebt uitgekozen.

We kijken er naar uit u te ontmoeten!
De Denktank van de Protestantste Gemeente Uithuizen

Christiaan de Groot, Johanna Lubbers, Marina Middelberg, Bettie Persoon, Wilma Piersma, René van der Ploeg en Ina Veenstra, ondersteund door Tineke Klei (kerkelijk adviseur).

 

UPDATE DENKTANK FEBRUARI 2022

Vanwege corona stagneerde de voortgang met de gesprekken enigszins maar ondertussen heeft de Denktank een inhaalslag gemaakt en hebben de gesprekken met de diakenen, leden van het College van Kerkrentmeesters, de leiding van de kinderkring, de leden van de commissie erediensten, leden van het moderamen en zelfs al de kinderen van de kinderkring plaatsgevonden. En wat zijn het mooie gesprekken! Wat leeft er veel bezieling onder onze vrijwilligers. Als leden van de Denktank kijken we hier vol dankbaarheid op terug. Woorden als verbondenheid, samen zijn en elkaar missen vloeien door alle gesprekken heen. Er komen zorgen langs maar ook heel veel ideeën en enthousiasme om het op te pakken ‘als het allemaal weer kan’.
Een eerste korte samenvatting zal waarschijnlijk niet verrassend zijn: Iedereen is van goede wil! Men wil graag verbondenheid, samen zijn. Men wil gekend en gezien worden en zich thuis voelen.
De vraag hierbij is: wat heb je hier voor nodig?
De Denktank is nu volop in voorbereiding op de gesprekken met de gemeenteleden. Vooralsnog is hier tot de Stille Week voor uit getrokken. De Denktank ziet naar deze gesprekken uit. Zeker gesteund door de goede wensen die ze tot nu toe van de gesprekspartners heeft meegekregen.

 

UPDATE DENKTANK JANUARI 2022

De eerste vergadering van de Denktank was op 15 september 2021. Het lijkt lang geleden. En waar de leden van de Denktank elkaar eerst wat onwennig zaten aan te kijken, is er wel wat veranderd en leren we elkaar ondertussen kennen. De samenstelling van de Denktank is veelzijdig, van wat ouder naar wat jonger, van nog maar kort lid tot al vele jaren. De één is wat (zichtbaarder) actief in beeld dan de ander en de meningen over inhoud verschillen van elkaar. Veelzijdig en verschillend maar door samen te werken, te denken en te geloven, leren we elkaar kennen en elkaar te vinden. Een proces dat we eigenlijk met de hele gemeente moeten doormaken.
Centraal in de werkwijze van de Denktank is het gesprek met elkaar. De gesprekken met de ouderlingen, de voormalige voorgangers en de commissie Erediensten hebben plaatsgevonden. Het zijn fijne gesprekken waarin veel ter sprake komt. De uitnodigingen en planning voor de volgende gesprekken zijn verstuurd.
We zijn een veelzijdige gemeente. Echter, samen willen we ons geloof in God versterken in woord en daad het geloof in God blijven uitdragen vanuit een hechte christelijke gemeenschap. Een mooie uitdaging voor ons allemaal om in 2022 verder vorm aan te geven.

 

UPDATE DENKTANK NOVEMBER 2021

In september 2021 is de Denktank PG Uithuizen in het leven geroepen. Hierbij stellen wij u graag op de hoogte van de activiteiten van de Denktank tot nu toe en onze plannen voor de komende maanden.

Inmiddels zijn wij drie keer bij elkaar geweest. De eerste avond hebben we besteed aan kennismaking en het aftasten van het doel van de Denktank. De tweede avond stond met name in het teken van het inventariseren van onze meningen over de vieringen en het pastoraat. Tijdens de derde avond hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over onderstaande visie en missie van de PG Uithuizen.

Visie
De Protestantse Gemeente te Uithuizen is een pluriforme gemeente qua samenstelling. Echter, samen willen we ons geloof in God versterken en in woord en daad het geloof in God uitdragen vanuit een hechte christelijke gemeenschap. Dit doen we omdat we als kinderen van God de opdracht meegekregen hebben het Evangelie toe te passen in ons dagelijks leven en geloven dat we hierin door de kracht van God gesteund worden (Marcus 12: 28-31).

Concretisering van de visie
We zijn een gemeenschap, die God zoekt en mag vinden in de gemeenschappelijke viering, met schriftlezing, prediking, liederen en gebeden; en in de tekenen van doop en avondmaal.
· We staan vanuit een protestantse geloofstraditie open voor de levensveranderende boodschap van het Evangelie en getuigen hiervan. Dat doen we op een aansprekende en eigentijdse wijze voor alle generaties.

  • We zijn een zorgzame gemeenschap, die zich bekommert om mensen, hen bijstaat en voor hen opkomt.
  • We bieden een plek van bezinning waar mensen kunnen ontdekken wat God van hen vraagt en wie zij zelf ten diepste zijn.
  • We zijn een gemeenschap waar mensen zich geborgen mogen weten.
  • We zijn betrokken - zowel lokaal als wereldwijd - op de samenleving en staan open voor de dialoog met andere kerkgenootschappen en andere religies.

We hebben met elkaar besproken dat we deze visie een mooi uitgangspunt vinden voor onze Denktank om vanuit te werken.

De komende maanden gaan wij met name gesprekken voeren met de verschillende geledingen/commissies die het dichtst staan bij de 2 speerpunten: pastoraat en viering

Mocht u ideeën, gedachten of bedenkingen hebben rondom vieringen of pastoraat, schroom dan niet om dit met ons te delen! Wij nemen dit graag mee in onze brainstormsessies. U kunt ons bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of spreek ons aan.

 

DENKTANK SEPTEMBER 2021

In Bijeen van mei 2021 viel te lezen dat de ambtsgroep pastoraat zich zorgen maakt. Hoe houden we het zo gewenste pastoraat op niveau als we zien dat er steeds meer vacante wijken komen? Het is heel moeilijk de vacatures van aftredende ouderlingen in te vullen. Aan het moderamen werd deze zorg voorgelegd. Maar de vacatures zijn er onder alle geledingen en de vraag is nog breder te trekken: Hoe willen wij kerk zijn, hoe betrekken we iedereen bij ons kerkelijk leven?
Besloten is toen een kerkelijk begeleider aan te trekken voor het maken van een projectplan en vanuit dit projectplan is de Denktank gevraagd en gevormd: mensen uit de eigen gemeente. De Denktank kreeg van de kerkenraad 2 opdrachten mee:

  • doordenking van het pastoraat en het ontwikkelen van een passende vorm van pastoraat/organisatiestructuur
  • hoe de kerkdiensten in Uithuizen vorm en inhoud kunnen krijgen op een manier die past bij de wensen en mogelijkheden van de gemeente

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • donderdag 08 december 2022 - Zacharia 8:6
    Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? – spreekt de HEER van de hemelse machten. -- Zacharia 8:6