20 november 2022
Laatste zondag kerkelijk jaar

Orgelspel
Cant.: Hier wordt een kaars ontstoken
Lied 62: 1, 4
Bemoediging en Groet
Lied 69
Lied 299f
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Openbaring 7: 9-14
Lied 726: 1, 2, 3, 5
Lezing Matteüs 5: 1-12
Lied 321: 1, 2, 7
Overdenking
Meditatief orgelspel
Gedicht
Wij gedenken onze gestorven
  gemeenteleden
Cant.: Lied 256
Moment van stilte
Afkondiging
Lied 769: 1
Gebeden
Lied: Het liefste lied van overzee
Zending en Zegen
Orgelspel

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • donderdag 08 december 2022 - Zacharia 8:6
    Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? – spreekt de HEER van de hemelse machten. -- Zacharia 8:6