18 september 2022
Viering HA

Orgelspel
Welkom
Lied 287: 1, 2, 4
Groet en bemoediging
Lied 287: 5
Gebed
Lied 107: 1, 20
Gebed
Lezing Exodus 16: 9-20
Lied 105: 1, 2, 15
Lezing Matteüs 6: 19-34
Lied 339a
Overdenking
Lied 968: 1, 2, 5
Gebeden
Lied 377: 1, 2, 4, 5
Nodiging tot het HA
Lofprijzing
Gebed
Lied 405: 1, 4
Gemeenschap van brood en wijn
Gebed
Lied 1014: 1 – 5
Zegen
Orgelspel

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • woensdag 05 oktober 2022 - Romeinen 7:6
    We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest. -- Romeinen 7:6