25 juli 2021 

Orgelspel
Welkom
Lied: Vaste Rots van mijn behoud
Votum en Groet
Lied 139: 1, 8
Gebed
Lied 974: 1, 2, 5
Gebed
Lezing Exodus 25: 1-9
Lezing 1 Koningen 6: 1
Lezing 1 Koningen 5: 27-30
Lied 81: 1, 2, 5, 8
Lezing 2 Korinthe 9: 1-7
Lied 984: 1, 4
Overdenking
Orgelspel
Lied 971: 1, 2
Gebeden
Toelichting collectes
Lied 867: 1, 2
Wegzending en Zegen

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • dinsdag 27 juli 2021 - 1 Petrus 5:10-11
    Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen. -- 1 Petrus 5:10-11