6 juni 2021
Doopdienst 

Muziek
Woord van welkom
Lied 8a
Bemoediging en Groet
Gebed
Lied 84a
Presentatie
Lied: Een parel in Gods hand
Wat wil de doop ons zeggen?
Lied: Opwekking 740
Doopgebed
Doop, handoplegging, zegen
Geloften
Verwelkoming
Lied: Opwekking 710
Gebed
Lezing Filippenzen 4: 4-9
Lied 220
Lezing Johannes 3: 22-34
Lied 686
Overdenking
Lied 880
Gebeden
Collectedoelen
Lied 1014
Zending en Zegen
Muziek

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • vrijdag 18 juni 2021 - 2 Timoteus 2:22
    Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen. -- 2 Timoteus 2:22