24 mei 2020
Wezenzondag – Viering RvK
(online-dienst Zionskerk)

Voorganger: ds. Lucas Tiesinga

Orgelmuziek
Aansteken Paaskaars en licht Kinderkring
Lied 217
Gebed
Lied 928
Gebed
Lied 286
Bericht vanuit de Kinderkring
Kinderlied
Gebed
Lezing Exodus 23: 1-17
Lied 834
Lezing Johannes 17: 1-13
Lied 117b
Overdenking
Lied 130
Geloofsbelijdenis
Lied 910
Gebeden
Collecte – Lied 117d
Lied 416: 1, 2, 4
Zending en Zegen
Orgelmuziek

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • vr. 5 juni
    Paulus schreef: Houd Jezus Christus in gedachten, die uit de dood is opgewekt. Om hem ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet. (2 Tim 2:8-13)