6 oktober 2019

Welkom
Lied 51B
Votum en Groet
Lied Opw 602 Vrede van God
Verootmoediging
Lied 84a
Leefregels
Lied 107: 1
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Leviticus 16: 29-34 en 25: 8-13
Lied 103: 2, 3
Lezing Lucas 17: 1-10
Lied 800: 1
Overdenking
Lied EL 469: Wil je wel geloven dat ...
Lied 21: 4 
Gebeden
Collecte
Zingen: Ik geloof in God de Vader
Zingen: Wij blijven geloven
Zegen
Lied: 416
Zingen: In de naam van de Vader

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • ZON. 13 oktober
    Jezus zei tegen de door hem genezen Samaritaan, die terugkeerde om hem te danken: Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered. (Lc 17:11-19)