14 juli 2019

Lied 217
Bemoediging en groet
Gebed
Lied 47
Gebed – Lied 301a
Lied 305
Lezing Ezechiël 2: 1-7
Lied 361
Lezing Marcus 6: 1-12
Zingen Lofprijzing 339a
Overweging
Orgelspel
Lied 362
Gebeden
Collecte
Lied 418
Zegen

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • ma. 18 november
    Omdat u alles kunt, Heer, ontfermt u zich over iedereen; u ziet voorbij aan de zonden van mensen, opdat zij naar u terugkeren. Alles wat er is hebt u lief. (W 11:21-26)