14 juli 2019

Lied 217
Bemoediging en groet
Gebed
Lied 47
Gebed – Lied 301a
Lied 305
Lezing Ezechiël 2: 1-7
Lied 361
Lezing Marcus 6: 1-12
Zingen Lofprijzing 339a
Overweging
Orgelspel
Lied 362
Gebeden
Collecte
Lied 418
Zegen

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • di. 23 juli
    De Heer zegt tot zijn volk: Ik weet nog hoe je me liefhad in je jeugd, hoe je van me hield en me volgde door de woestijn. (Jr 2:1-13)