14 april 2019

Orgelspel
Woord van welkom
Lied 118: 1, 7
Gebed
Lied 118: 9
Gebed
Lied 653: 1, 4, 7
Gebed
Lezing Jesaja 50: 4-7
Lezing Filippenzen 2: 5-11
Lied 556: 1, 2, 3
Lezing Lucas 19: 28-42
Lied 556: 4, 5
Overdenking
Lied 858: 1, 2, 3, 4
Gebeden
Inzameling van de gaven
Binnenkomst kinderen
Lied 552: 1, 2, 3
Zegen
Palmpasenstokken

 

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

21 april 2019