13 oktober 2019 

Inleidende woorden
Lied 220: 1, 2
Gebed
Lied 220: 3, 4
Gebed – Lied 301a
Lied: Zing volop Gods lof
Moment met de kinderen
Lied 423: 1, 2
Gebed
Lezing Psalm 111
Lied 95: 1, 3
Lezing Lucas 17: 11-19
Lied 975: 2, 1
Overweging
Lied 910: 1, 2, 3, 4
Gebeden
Collecte
Lied: Woon in mijn dromen
Zegen
Lied 425

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • ZON. 13 oktober
    Jezus zei tegen de door hem genezen Samaritaan, die terugkeerde om hem te danken: Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered. (Lc 17:11-19)