16 februari 2020 

Paaskaars, welkom
Lied 275: 1, 2, 3, 4
Gebed
Lied 275: 5
Gebed
Lied 150a: 1, 2
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Spreuken 2: 1-12
Lied 113: 1
Lezing Exodus 2: 1-10
Lied 113: 2
Lezing Matteüs 5: 13-16
Lied 905: 4
Overdenking
Lied 903: 1, 6
Afscheid ambtsdragers
Lied: Voor waar u tijd en kracht aan...
Presentatie nw ambtsdragers
Lied 362: 1, 2
Bevestiging nw ambtsdragers
Lied 975: 1, 2
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 672: 1, 3, 7
Zending en Zegen
Orgelspel

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • vr. 21 februari
    Volg de weg van Christus Jezus. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof en wees vervuld van dankbaarheid. (Kol 2:6-13)